Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Nota obciążeniowa

Program do wystawiania not obciążeniowych online


13 Listopad 2018

13 Listopad 2018
13 Listopad 2018

Sprzedawca

Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
2018-11-13

lp.TreśćObciążyliśmy
Sum: 0.00
Razem: 0.00
Kwota słownie:
Uwagi:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę kupującego
Podaj date wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Nota została dodana
Dokument nie istnieje
Nota została zapisana
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Dodaj produkty do faktury
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]

Nota obciążeniowa

Korzystając z programu Afaktury.pl dosłownie w kilka chwil wystawisz notę obciążającą. W specyficznych sytuacjach może ona stanowić dokument księgowy, co wynika z ustawy o rachunkowości. Mamy w tym przypadku do czynienia z bardzo prostą formą, dlatego każdy przedsiębiorca jest w stanie wystawić notę samodzielne – bez pomocy księgowego.

Kiedy nota obciążająca może być sporządzana?

Notę księgową można wystawiać w celu udokumentowania tych operacji, które nie podlegają pod przepisy podatku VAT i nie jest możliwe ich zaksięgowanie za pomocą faktury lub rachunku. W przypadku współpracy z kontrahentami, z użyciem noty można obciążyć dłużnika za brak terminowego opłacenia faktury oraz nałożyć na niego karę na skutek niewywiązania się z zawartej umowy. Nota księgowa może mieć również uzasadnienie w przypadku, kiedy pracodawca chce obciążyć pracownika kosztami szkód lub niedoborów. Ponadto jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych mogą rozliczać się pomiędzy sobą na podstawie noty obciążającej. Dokument ten może służyć także do poprawiania innych not obciążających, jednak nie należy mylić go z fakturą korygującą.

W jaki sposób wystawić notę obciążającą?

Ustawodawca nie wskazuje szczegółowego katalogu pozycji, jakie powinna obejmować nota obciążająca. W związku z tym należy w tym przypadku wziąć pod uwagę ogólne wytyczne, w związku z którymi dokument księgowy powinien zawierać:

Poznaj funkcje oprogramowania Afaktury.pl

Program do księgowania Afaktury.pl pozwala w szybki, wygodny i bezpieczny sposób wystawiać noty obciążeniowe. Elektroniczny formularz obejmuje wszystkie pozycje wymagane przez ustawodawcę, a zarazem może zostać poszerzony o dodatkową zawartość. Aby wystawić taki dokument należy po zalogowaniu do systemu wybrać w głównym menu zakładkę „Wystaw dokument”, a następnie „Nota obciążeniowa”.

Otrzymasz automatyczną propozycję numeru identyfikacyjnego, który możesz jednak w łatwy sposób dostosować względem własnych preferencji. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonkę koła zębatego i wybrać jeden spośród formatów numeracji. W następnej kolejności wskazujesz daty, które pojawić się na nocie księgowej: datę wystawienia, zakończenia, a także sprzedaży/wykonania usługi, Sporym ułatwieniem jest w tym przypadku możliwość ich wskazania z widoku kalendarza. Możesz również zamieścić miejscowość oraz poinformować kontrahenta, jakiego numeru zamówienia/umowy dotyczy nota obciążeniowa.

Formularz online posiada funkcję pobrania danych na temat kontrahenta bezpośrednio z rejestru GUS-u. W tym celu wystarczy jedynie wpisać numer NIP, a pozostałe informacje zostaną automatycznie uzupełnione. Poza tym możesz zapisywać, a następnie wczytywać dane klienta oraz nazwy produktów – np. poprzez ich załadowanie z wybranego magazynu. Nie musisz ograniczać się jedynie do podstawowych informacji na temat kontrahenta – wystarczy, że klikniesz w przycisk „Pokaż dodatkowe dane”, a Twoim oczom ukaże się wiele dodatkowych pól (np. REGON, adres strony www czy numer KRS). Masz poza tym możliwość wskazania osób upoważnionych do sporządzenia i odbioru noty księgowej.

Zdołasz również wyznaczyć kontrahentowi w treści noty obciążającej metodę oraz ostateczny termin zapłaty. Po otrzymaniu płatności, masz mośliwość powrotu do zapisanego dokumentu i oznaczenia faktu uregulowania należności. Ponadto w systemie Afaktury.pl możesz korzystać z funkcji generowania cyklicznych not obciążających.

Automatyczne wyliczanie wartości liczbowych

Zdarzało Ci się popełniać błędy obliczając kwoty podatku i ceny na dokumentach księgowych. Wystawiając notę księgową w programie Afaktury.pl, nie narażasz nie na takie ryzyko. Wszystkie wartości są bowiem wyliczane w sposób automatyczny.

Dodatkowe opcje sporządzania not księgowych

Nasze oprogramowanie do księgowanie cechuje się wysoką elastycznością. Dlatego możesz rozbudowywać noty obciążeniowe o wiele różnorodnych pozycji. Zdołasz zaprojektować dowolną treść stopki oraz nagłówka, wskazać uwagi dla kontrahenta czy przekazać mu dodatkowe informacje. Masz poza tym mośliwość dołączenia do noty księgowej plików w dowolnym formacje, a także jednoczesnego utworzenia innego dokumentu – np. rachunku, paragonu, faktury, proformy, oferty handlowej, noty korygującej czy reklamacji.

Przetestuj program Afaktury.pl bezpłatnie

Nie chcesz ryzykować opłacania abonamentu, zanim nie przekonasz się samodzielnie o możliwościach oprogramowania do księgowania? Skorzystaj zatem z 30-dniowego okresu próbnego, podczas którego uzyskasz pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Afaktury.pl. Przekonasz się sam, w jak szybki, łatwy i wygodny sposób możesz wystawiać noty obciążające oraz inne dokumenty księgowe. Każdy dokument będziesz mógł również ewidencjonować oraz na bieżąco wyszukiwać według wybranych kryteriów.
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Afaktury.pl >> Nota obciążeniowa
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.