Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Afaktury.pl API

Na tej stronie możesz pobrać API dotyczące działu Konfiguracja dokumentu

ConfigDoc Konfiguracja dokumentu Pola Nazwa czy jest obowiązkowy typ klucz obcy min. wartość/długość max. wartość/długość opis id NO Int NO 1 2147483647 ID documentKind YES Int NO 1 63 Rodzaj dokumentu isNetto NO Bool NO - - Wstawiaj od ceny netto isCountable NO Bool NO - - Domyślnie produkty policzalne unit NO unit YES - - Domyślna jednostka vat NO vat YES - - Domyślna stawka VAT payTime NO payTime YES - - Domyślny termin zapłaty payKind NO payKind YES - - Domyślne sposób zapłaty delivery NO delivery YES - - Domyślny sposób dostawy roundPrice NO Int NO 0 5 Ilość pozycji zaokrąglenia ceny roundAmount NO Int NO 0 5 Ilość pozycji zaokrąglenia ilości color YES color YES - - Zestaw kolorów tpl YES tpl YES - - Szablon dokumentu currency YES currency YES - - Domyślna waluta postscript NO postscript YES - - Domyślny dopisek status NO status YES - - Domyślny status annotation NO annotation YES - - Domyślna adnotacja isVisibleSign NO Bool NO - - Pokazuj podpis isVisibleQRCode NO Bool NO - - Pokazuj QRCode isVisiblePayTime NO Bool NO - - Pokazuj termin płatności isVisiblePkwiu NO Bool NO - - Pokazuj PKWiU isVisibleCashWord NO Bool NO - - Pokazuj kwotę słownie isVisibleDoubleCash NO Bool NO - - Pokazuj kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN isVisibleDelivery NO Bool NO - - Pokazuj sposób zaplaty isVisiblePreventiveSeal NO Bool NO - - Pokazuj pieczęć prewencyjną isVisibleCurrency NO Bool NO - - Pokazuj walutę isVisibleConversion NO Bool NO - - Pokazuj kwotę w dwóch walutach isVisibleBankAccount NO Bool NO - - Pokazuj konta bankowe isVisibleVATPayer NO Bool NO - - Pokazuj czy kontrahent jest płatnikiem VAT isVisiblePayment NO Bool NO - - Pokazuj day płatności isVisiblePaydate NO Bool NO - - Pokazuj datę w terminie zapłaty isPriceValid NO Bool NO - - Domyślne ustawienie sprawdzaj cenę sprzedaży autosaveClient NO Bool NO - - Automatycznie zapisuj kontrahenta autosaveProduct NO Bool NO - - Automatycznie zapisuj produkty onlyDbProduct NO Bool NO - - MOżliwość wstawiania produktów tylko z bazy readonlyData NO Bool NO - - Brak możliwości edycji danych sprzedawcy readonlyNumber NO Bool NO - - Brak możliwości edycji numeru dokumentu readonlyBank NO Bool NO - - Brak możliwości edycji kont bankowych isRemoveProductState NO Bool NO - - Domyślne ustawienie usuwaj produkty ze stanu sendMe NO Bool NO - - Wysyłaj wiadomości również do mnie header YES String NO 1 65535 Nagłowek footer YES String NO 1 65535 Stopka info YES String NO 1 65535 Informacje dodatkowe Nagłówki
afakturyToken=1234567890123456789012345678901234567890
afakturyId=12345678901;afakturyKey=12346567890abcdef
Akcje Metoda: GET URL: https://afaktury.pl/api/configDoc Przykładowe dane: { "documentKind": 1 } Metoda: PUT URL: https://afaktury.pl/api/configDoc Przykładowe dane: { "documentKind": 1, "isNetto": 1, "isCountable": 0, "roundPrice": 2, "roundAmount": 2, "isVisibleSign": 1, "isVisibleQRCode": 1, "isVisiblePayTime": 1, "isVisiblePkwiu": 1, "isVisibleCashWord": 1, "isVisibleDoubleCash": 1, "isVisibleDelivery": 1, "isVisiblePreventiveSeal": 1, "isVisibleCurrency": 1, "isVisibleConversion": 1, "isVisibleBankAccount": 1, "isVisibleVATPayer": 1, "isVisiblePayment": 1, "isVisiblePaydate": 1, "isPriceValid": 1, "autosaveClient": 1, "autosaveProduct": 1, "onlyDbProduct": 1, "readonlyData": 1, "readonlyNumber": 1, "readonlyBank": 1, "isRemoveProductState": 1, "sendMe": 1, "header": "header", "footer": "footer", "info": "info", "unit": { "id": 1 }, "vat": { "id": 1 }, "payTime": { "id": 1 }, "payKind": { "id": 1 }, "delivery": { "id": 1 }, "color": { "id": 1 }, "tpl": { "id": 1 }, "currency": { "id": 1 }, "postscript": { "id": 1 }, "status": { "id": 1 }, "annotation": { "id": 1 } }

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.