Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura RR korygujaca

Faktura korygująca RR online

2024-05-30

Sprzedawca
GUS VIES SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
EORI

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Przed korektą - Kliknij w ikonkę K poniżej z lewej, aby skorygować wybraną pozycję.
W przypadku całkowitego zwrotu towaru ilość należy zmienić na 0

Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
K
0.00 0.00 0.00 0.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
Łączna waga kg Przepisz do informacji

Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.1%:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.2%:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.001 zł / kg:
Pozostało do zapłaty:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia faktury
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Faktura Korygująca RR została dodana
Dokument nie istnieje!
Faktura Korygująca RR została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura Korygująca RR została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz Korektę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-05-30
Każdą pozycję można korygować tylko raz.
Podaj numer faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury
Zwiększenie podatku należnego
Zmniejszenie podatku należnego
Do zapłaty
Do zwrotu
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty

Faktura korygująca do faktury RR

Każdą fakturę RR, która została błędnie wystawiona należy skorygować. Korekta faktury RR w zasadzie niczym się nie różni od zwykłej korekty. Natomiast każdy dokument w afaktury.pl posiada osobne wzory dokumentów korygujących i osobne listy ich zapisu.
Dlatego też, zawsze wszystkie dokumenty będą ułożone i miały swoje miejsce.
Sam szablon faktury korygującej do RR jest analogiczny do pozostałych i zawiera obowiązujące informacje.
Dane, które obowiązkowo należy umieścić na tym dokumencie to:
- dane sprzedawcy i nabywcy
- Numer dokumentu korekty jak i numer faktury RR, którą korygujemy
- Daty korekty oraz daty faktury RR
- Tabelka przed korektą i po korekcie
- Termin i sposób płatności lub zwrotu
Niezbędna jest również informacja o przyczynie wystawienia korekty.

Wystawianie faktury korygującej RR w afaktury.pl

Najważniejszym elementem, aby poprawnie wystawić fakturę korygującą RR jest zapis faktury RR w afaktury.pl
Wówczas w liście dokumentów faktury RR można kliknąć literkę K w kolumnie korekta lub przejść do trybu edycji dokumentu, klikając w jego numer a następnie w górnego menu wybrać koryguj. Niezależnie, z którego miejsca wchodzimy, otworzy się szablon korekty RR, w którym wszystkie dane z faktury RR zostaną automatycznie załadowane.
I tak pojawi się:
- numer faktury korygującej RR,
- nr dokumentu, który korygujemy
- Data wystawienia faktury korygującej
- Data wystawienia faktury RR
- Dane nabywcy i sprzedawcy z pierwotnego dokumentu
- Sprzedawany towar wraz z ceną jaka została wpisana na pierwotnym dokumencie.

Zatem system wprowadził większość niezbędnym informacji jednym kliknięciem.
Do prawidłowego wystawienia korekty faktury RR jest utworzenie tabelki po korekcie.
Robi się to klikając ikonkę K przy każdej pozycji, którą chcemy korygować z tabeli zatytułowanej „przed korektą. Utworzy się poniżej tabelka „po korekcie”. W tej tabelce należy wpisać poprawne wartości, jeżeli przyczyną korekty jet nazwa towaru, cena, ilość lub vat.
W przypadku, gdy przyczyną korekty są dane Sprzedawcy lub nabywcy czy też daty albo numer faktury RR, wówczas wystarczy skasować błędne i wpisać poprawne.
Bardzo ważnym elementem w korekcie RR jest opisanie przyczyny korekty.

Korekta faktury RR w pdf i wydruk

Korektę RR należy dostarczyć kontrahentowi oraz księgowości.
Często klienci życzą sobie fakturę korektę w wersji papierowej.
W afaktury.pl uzyskuje się wydruk korekty RR po kliknięciu Utwórz pdf w miejscu wystawiana lub Drukuj z listy dokumentów faktur korygujących RR.
W jednym i drugim przypadku otworzy się okienko wydruku. W tym miejscu możemy zaznaczyć i odznaczyć elementy i informacje, które wyświetlą się na wydruku pdf.
W Ustawieniach -> wygląd dokumentów natomiast możemy ustawić jeden z dostępnych szablonów. Szablony różnią się układem danych i wielkością liter. Pdf faktury korygującej można również ustawić w dowolnym kolorze. Bardzo ładnie się prezentuje, zwłaszcza po wydrukowaniu na kolorowej drukarce.
W tym miejscu dostępne są również Ustawienia wydruku dokumentu, które można zaznaczyć na stałe. W ten sposób zaznacza się dane, które dodatkowo można umieścić na pdf korekty RR, m.in pola na podpisy, informacje walutowe, podsumowanie ilości, datę w terminie płatności.

Jak wysłać emailem fakturę korektę RR

Oprócz drukowania dokument można wysłać emailem na adres kontrahenta. Przycisk wysyłki znajduje się w dwóch miejscach. W menu podczas wystawiania lub edycji faktury oraz w liście dokumentów. Podobnie jak przy wydruku pdf otworzy się okienko z wyborem informacji. Dodatkowo znajduje się pole na wpisanie adresu email odbiorcy oraz temat i treść wiadomości.
Temat i treść wiadomości dla ułatwienia jest przygotowany, więc wiadomość wysłać można po kliknięciu wyślij.
Bogata funkcjonalność programu pozwala na stworzenie indywidualnej wiadomości, która wysyłana jest wraz z fakturą. Dodać ją należy w Ustawieniach -> ustawienia email.
Faktura w wiadomości przysyłana jest jako załącznik w wersji pdf. Brak limitów w abonamencie pozwala na wielokrotne wysyłanie jednej faktury na różne adresy.

Czy można przetłumaczyć fakturę korygującą do faktury RR

Tak jak każdy dokument w programie do fakturowania afaktury.pl, fakturę korygującą do faktury RR można przetłumaczyć na jeden z wybranych języków. Wybór tłumaczeń dostępny jest podczas generowania pdf, zarówno wydruku pdf jak i wysyłki.
Brak limitów w abonamencie pozwala na tworzenie jednej faktury w ponad 30 różnych językach. Każdy klient z aktywnym kontem ma do wyboru poniższe tłumaczenia:
słowackie, francuskie, holenderskie, czeskie, bułgarskie, włoskie, hiszpańskie, szwedzkie, litewskie, portugalskie, rosyjskie, hindi, białoruskie, ukraińskie, chińskie, chorwackie, tureckie, łotewskie, estońskie, norweskie, greckie, afrykanerskie, rumuńskie, słoweńskie, japońskie, kazahskie, duńskie, węgierskie, fińskie, litewsko-angielskie, polsko-bułgarskie, polsko-hiszpańskie, polsko-szwedzkie, angielsko-niemieckie, polsko-portugalskie, bułgarsko-słowackie, angielsko-rumuńskie, polsko-włoskie, polsko-duńskie, polsko-chińskie, polsko-czeskie.
Należy pamiętać, że automatycznie tłumaczone są nagłówki i terminy. Treść wpisywana ręcznie powinna być wpisana w języku docelowym, tym w którym chce się wygenerować pdf.

Jak przetłumaczyć na angielski lub inny język fakturę korygującą RR

Tłumaczenie faktur korygujących RRw afaktury.pl jest bardzo proste. Nie trzeba znać biegle języka obcego ani terminologii używanej w fakturach. Cały dokument wypełniany jest standardowo, bez dodatkowych kliknięć. Jedyne co należy zrobić to wpisać nazwę towaru/ usługi w pożądanym języku. Po zapisaniu korekty RR klikamy utwórz pdf lub wyślij email i zaznaczamy np. język angielski. Wyświetli się pdf faktury w wybranym języku. Takie tłumaczenie można wielokrotnie generować i zmienić języki dokumentu. Abonament sprawia, że nie ma limitu ani w generowaniu pdf ani w wyborze tłumaczeń. Cały proces tworzenia faktury korygującej po angielsku, niemiecku czy innym jest niezwykle prosty i szybki.

Program do wystawiania faktur RR i korekt online

Bardzo często dale wielu przedsiębiorców zrobienie faktury jest problemem a już największym zrobienie korekty. Samo słowo faktura korygująca RR spędza sen z oczu.
Natomiast wcale tak nie jest, jeżeli korektę RR wystawia się w programie do fakturowania online afaktury.pl Bardzo przyjazny i łatwy szablon faktury korygującej pomaga w utworzeniu tego trudnego dokumentu. Program umożliwia poprawne utworzenie korekty niemalże jednym kliknięciem. Dodatkowo niezwykle ważną rzeczą jest dostęp do wystawionych korekt w każdym miejscu i o każdym czasie. Korzystają z afaktury nie trzeba się ograniczać tylko do jednego urządzenia. Daje to swobodę pracy i szybkość działania.
Każdy przedsiębiorca, rolnik, każda spółka powinna posiadać program do faktur online bo dzięki temu wystawianie faktur korygujących w tym RR przestanie być uciążliwe.

Dodatkowe ułatwienia dla faktur korygujących RR

- Automatyczna numeracja korekty RR
- Kalendarz z aktualną datą, którą można zmienić zgodnie z potrzebą
- Dostęp do bazy GUS jak i wewnętrznej z zapisanymi kontrahentami
- Automatyczne pojawienie się danych własnej firmy
- Możliwość umieszczenie na dokumencie dodatkowych dwóch adresów, np. adresu dostawy, płatnika, odbiorcy
- Szeroki wybór terminów i sposobów płatności
- Dodatkowe dopiski do faktury korygującej
- Oznaczenie faktury indywidualnym statusem
- Zaznaczenie faktury jako zapłaconej
- Własne uwagi do faktury
- Pole GTU i JPK

Faktura korygująca RR - wydruk PDF

Faktura korygująca RR - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione