Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Rachunek korygujący

Korekta rachunku online

2024-04-16

Sprzedawca
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Przed korektą - Kliknij w ikonkę K poniżej z lewej, aby skorygować wybraną pozycję.
W przypadku całkowitego zwrotu towaru ilość należy zmienić na 0

Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
K
0.00 0.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
Łączna waga kg Przepisz do informacji

Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia faktury
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Rachunek Korygujący został dodany
Dokument nie istnieje!
Rachunek Korygujący został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Rachunek Korygujący został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
Cena
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena po rabacie
Cena po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz Korektę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-04-16
Każdą pozycję można korygować tylko raz.
Podaj numer faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury
Zwiększenie podatku należnego
Zmniejszenie podatku należnego
Do zapłaty
Do zwrotu
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty

Korekta do rachunku

Wystawiając rachunek nigdy nie mamy pewności, że jest poprawnie wystawiony lub, że nie będzie trzeba nanieść zmian. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja to jedynym wyjściem jest wystawienie korekty do rachunku.
Kiedy wystawia się korektę do rachunku?
Rachunek korygujący wystawia się w momencie kiedy:

  • dane Sprzedawcy lub nabywcy są błędne
  • źle został nadany numer rachunku lub daty
  • Niepoprawnie został wpisany termin lub sposób płatności
  • Zmiana jest w ilości lub cenie sprzedawanego towaru lub usługi
Należy pamiętać, że korektę obowiązkowo trzeba przekazać kontrahentowi oraz zaksięgować.

Jak wystawić rachunek korygujący

Wystawiając rachunki w programie online do rachunków, zrobienie korekty nie będzie skomplikowane. W liście rachunków widoczne są wszystkie rachunki. W tym też miejscu dostępne są funkcje i ułatwienia, takie jak:
- dane na temat numeru dokumentu i kontrahenta
- możliwość drukowania i wysyłki mailem
- Oznaczenie płatności, wysyłka przypomnienia, status
- Operacje na dokumencie, czyli wystawianie rachunku podobnego czy właśnie zrobienia korekty
Naciskając ikonkę K z kolumny operacje na dokumencie otworzy się wystawianie rachunku korygującego. Wszystkie dane z rachunku zostaną automatycznie zaciągnięte z pierwotnego dokumentu. Pojawią się dane sprzedawcy i nabywcy, numer korekty jak i numer rachunku, którego dotyczy korekta, wszystkie obowiązkowe daty. System zaciągnie również tabelkę zatytułowaną przed korektą, w której będzie nazwa towaru/usługi, ilośc i cena.
Jako, że na rachunku nie widnieje vat, cena netto i brutto to tychże informacji nie ma również na korekcie.


Dane, które obowiązkowo należy umieścić na rachunku korygującym to:
- dane sprzedawcy i nabywcy
- Numer dokumentu korekty jak i numer rachunku, który korygujemy
- Daty korekty oraz daty rachunku
- Tabelka przed korektą i po korekcie
- Termin i sposób płatności lub zwrotu
Bardzo ważnym elementem w korekcie jest opisanie przyczyny korekty.
W zależności od przyczyny wystawienia korekty, dane na korekcie poprawia się w następujący sposób.
Jeżeli przyczyną jest: błędny nr rachunku, numeru konta, daty, dane sprzedawcy lub nabywcy, zmiana terminu lub sposobu płatności to kasujemy błędne dane i wpisujemy nowe.
Natomiast jeżeli błąd znajduje się w tabeli to literką K umieszczamy błędną pozycje w tabeli po korekcie i nanosimy poprawne wartości.
Warto pamiętać, mimo że błąd znajduje się w innym miejscu niż nazwa produktu lub cena to zawsze należy utworzyć tabelkę po korekcie poprzez naciśnięcie K w każdym wierszu w tabeli przed korektą ale nie wpisujemy żadnych zmian.

Rachunek korygujący pdf wzór

Korekta rachunku jest tak samo ważnym dokumentem jak rachunek czy faktura. Należy go zaksięgować i dostarczyć kontrahentowi w tym samym celu.
Rachunek korygujący można wydrukować i podpisać. W programie do fakturowania afaktury.pl drukuje się przez uprzednie utworzenie pdf. Czyli kliknąć należy Utwórz pdf z menu podczas tworzenia korekty lub Drukuj z lity dokumentów rachunki korygujące.
Otworzy się okienko z przyciskiem Utwórz pdf. Zanim się jednak kliknie warto zaznaczyć opcje, które mają znaleźć się na pdf. Do wyboru mamy:
- pokazanie podpisów na wydruku
- QRCode I QRCode płatności
- Termin zapłaty oraz datę w terminie zapłaty
- Status dokumentu oraz pole ze statusem produktu
- Pole procedury sprzedaży oraz GTU
- Podsumowanie ilości jak i kwotę słownie
- Pokazywanie wartości walutowych
- Wyświetlenie informacji o czynnym płatniku vat i vat EU

W tym samym oknie wyboru możemy zmienić język dokumentu.
Gdy już wszystkie opcje, które nas interesują mamy zaznaczone klikamy przycisk Utwórz pdf. Otworzy się właściwy dokument korekty rachunku w pdf, który to z menu pdf można wydrukować.

Jak wysłać emailem rachunek korygujący

Program do wystawiania korekt rachunków posiada możliwość wysłania mailem zaraz po zapisaniu dokumentu. Ta funkcja przyspieszy dostarczenie korekty do klienta oraz księgowości. Brak limitu wysyłki pozwoli na wielokrotne wysłanie jednego dokumentu do różnych odbiorców. Procedura wysłania jest niezwykle prosta i szybka.
Służy do tego przycisk Wyślij w liście dokumentów lub Wyślij dokument w menu w edycji korekty. Niezależnie od miejsca, w którym rozpoczniemy wysyłkę otworzy się okienko, w którym znajduje się wiersz do wpisania adresu mailowego odbiorcy. Po zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij korekta rachunku trafia pod wskazany adres.
Warto zauważyć opcje, które można wybrać i umieścić na wysyłanym dokumencie.
Jest ich ok 20, m.in można pokazać pole na podpisy, QRCode jak i QRCode płatności, termin zapłaty, datę w terminie zapłaty, podsumowanie ilości, kwotę słownie, opcje walutowe itd.
Wybór dotyczy również typu dokumentu. Można wybrać czy korekta rachunku ma się wysłać w dwóch egzemplarzach, oryginał lub kopia oraz duplikat.

Zalety programu do faktur online z możliwością tworzenia korekt

Program online do tworzenia korekt rachunków, faktur, proform to proste ułatwienie generowania dokumentów, które mogą wydawać się trudne. Jednak posiadając afaktury.pl zrobienie korekty rachunku jest szybkie i wygodne. Każdy dokumentów można zapisać i przekonwertować w inny. Tak jak na przykład do zapisanego rachunku jednym kliknięciem stworzyć można korektę tego rachunku. Po zapisaniu dokumentu przechowywany jest w liście korekt, gdzie w każdym momencie można go podejrzeć, z edytować, wydrukować, wysłać czy zrobić ewidencje korekt rachunków. Jako, że program jest online, czyli internetowy, poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta, dostęp jest z każdego urządzenia czy to z komputera stacjonarnego, laptopa, telefonu. Program do faktur i rachunków online jest responsywny to też wielkość urządzenia nie ma znaczenia. Każdy szablon faktury, korekty rachunku czy innego dokumentu dostępny jest dosłownie w zasięgu ręki.
Oprócz łatwego dostępu program z korektami posiada bardzo rozbudowaną funkcjonalność, gdzie można wybrać ulubiony szablon pdf, zapisać swoje dane oraz dane kontrachentów, sprzedawane towary i usługi wraz z cenami i dostępną ilością.
Często pożądaną funkcją jest tłumaczenie dokumentu na języki obce.

Jak łatwo przetłumaczyć dokument korekty rachunku

Tłumaczenie dokumentu jest często pożądana funkcją. Rachunek korektę można w bardzo prosty sposób przetłumaczyć, nawet nie znając języka. W momencie generowania pdf, zarówno czy chcemy wysłać czy wydrukować, dostępny jest wybór tłumaczenia.
Tłumaczenie może być w jednym języku bądź w dwóch.
W afaktury.pl wybrać można jedno z poniższych:
słowackie, francuskie, holenderskie, czeskie, bułgarskie, włoskie, hiszpańskie, szwedzkie, litewskie, portugalskie, rosyjskie, hindi, białoruskie, ukraińskie, chińskie, chorwackie, tureckie, łotewskie, estońskie, norweskie, greckie, afrykanerskie, rumuńskie, słoweńskie, japońskie, kazahskie, duńskie, węgierskie, fińskie, litewsko-angielskie, polsko-bułgarskie, polsko-hiszpańskie, polsko-szwedzkie, angielsko-niemieckie, polsko-portugalskie, bułgarsko-słowackie, angielsko-rumuńskie, polsko-włoskie, polsko-duńskie, polsko-chińskie, polsko-czeskie.

Korekta rachunku - jak wygląda wydruk PDF?

Korekta rachunku - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.