Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura korygująca

Program do wystawiania faktur korygujących online

2018-11-13

Zapisz kontrahenta Załaduj kontrahenta

Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)

rozwiń

rozwiń

Przed korektą - Kliknij w ikonkę poniżej z lewej, aby skorygować wybraną pozycję.

lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Jm Cena netto
zmień na brutto
Rabat % Cena netto po rabacie VAT Kwota netto Kwota VAT Kwota brutto
0.0000 0.00 0.00 0.00

Po korekcie - Tutaj wprowadź prawidłowe wartości.
W przypadku całkowitego zwrotu towaru ilość należy zmienić na 0

lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Jm Cena netto Rabat % Cena netto po rabacie VAT Kwota netto Kwota VAT Kwota brutto
Do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
14 Listopad 2018
Adres email jest nieobowiązkowy.
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę kupującego
Podaj date wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Faktura została dodana
Dokument nie istnieje
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura została zapisana
Każdą pozycję można korygować tylko raz.
Podaj numer faktury korygowanej
Podaj date wystawienia faktury korygowanej
Zwiększenie podatku należnego
Zmniejszenie podatku należnego
Do zapłaty
Do zwrotu
Podaj termin zapłaty
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Faktura korygująca to dokument poprawiający dane wcześniej wystawionej faktury VAT.
Wystawiona jest w celu skorygowania wszelkich błędów w ilości towarów lub usług w fakturze właściwej, a nawet całkowitego zwrotu towarów lub rezygnacji z usług.
Sporządzając fakturę korygującą należy: zapisać dane identyfikujące dokument • numer korekty • daty wystawienia i miejsca do faktury • numer faktury VAT • daty: wystawienia i sprzedaży, określić strony transakcji kupna-sprzedaży • dane sprzedawcy • dane nabywcy Przed korektą: powtórzyć zestawienie przedmiotu transakcji • nazwa towaru lub usługi • ilość i jednostka miary • cena netto • stawka VAT • kwota netto • kwota VAT • kwota brutto
Po korekcie: powtórzyć zestawienie towarów lub usług, wymagających poprawienia lub uaktualnienia w:• nazwie towaru lub usługi • ilości lub jednostce miary • cenie netto • stawce VAT • kwocie netto • kwocie VAT • kwocie brutto, podać przyczynę korekty wyliczyć wartość wszystkich stawek i kwot podatków • razem stawki: netto, VAT, brutto Ustalić kwotę do zapłaty lub zwrotu • cyframi i słownie, zamieścić informację o sposobie i terminie zapłaty lub zwrotu, ustalić sposób dostawy lub odbioru skorygowanych pozycji, według uznania: • wpisać osoby upoważnione do odbiory i wystawienia dokumentu • Zapisać dodatkowe informacje Wystawioną fakturę korygującą należy zapisać w pamięci programu lub wydrukować w formie papierowej.
Zapisany dokument można wysłać pocztą e-mail do odbiorcy.
Wystawca faktury - korekty, obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru przez nabywcę dokumentu.
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Afaktury.pl >> Faktura korygująca
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.