Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura korygująca

Faktura korygująca online

2024-07-13

EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Przed korektą - Kliknij w ikonkę K poniżej z lewej, aby skorygować wybraną pozycję.
W przypadku całkowitego zwrotu towaru ilość należy zmienić na 0

Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
K
0.00 0.00 0.00 0.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
Łączna waga kg Przepisz do informacji

Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia faktury korygowanej
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Faktura Korygująca została dodana
Dokument nie istnieje!
Faktura Korygująca została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura Korygująca została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Wykorzystano limit wysłanych wiadomości dla konta darmowego
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz Korektę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-07-13
Każdą pozycję można korygować tylko raz.
Podaj numer faktury korygowanej
Podaj date wystawienia faktury korygowanej
Podaj date wystawienia faktury korygowanej
Zwiększenie podatku należnego
Zmniejszenie podatku należnego
Do zapłaty
Do zwrotu
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty

Faktura korygująca - podstawowe informacje

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, który po wystawieniu należy zaksięgować.
Korektę do faktury wystawiamy, kiedy zachodzi potrzeba zmiany wartości na fakturze. Zatem w przypadku, gdy należy poprawić dane sprzedawcy lub nabywcy, daty, numer faktury, uległ zmianie towar lub usługa, jego cena czy ilość. Nie poprawiamy faktury a wystawiamy do niej korektę. Najczęściej korygujemy tylko jedną wartość ale jednym dokumentem można skorygować więcej danych.
Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca.
Korektę obowiązkowo trzeba zaksięgować, skorygować ewentualne różnice podatkowe i wygenerować JPK.

Jakie dane należy umieścić na korekcie?

Dane obowiązkowe na korekcie są liczniejsze niż na fakturze. Muszą się znaleźć wszystkie te, które są na dokumencie pierwotnym, czyli:
- numer faktury, którą korygujemy
- daty wystawienia i sprzedaży te co na fakturze
- dane sprzedawcy i nabywcy zupełnie te same co na pierwotnym dokumencie, nawet jeżeli są błędne i to one są przyczyną korekty
- nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, stawka vat, udzielony rabat - dokładnie takie jak na fakturze

Dodatkowo na dokumencie korekty należy wpisać dane określające korektę, czyli:
- numer faktury korygującej
- datę wystawienia korekty
- pozycję po korekcie
- przyczynę korekty

Jaki dokument można korygować

Fakturę korygującą wystawia się do każdego dokumentu księgowego. Korektę należy wystawić,
gdy zmieniają się wartości na fakturze, zaliczce, rachunku, fakturze RR. Wówczas odpowiednio tworzy się fakturę korygującą, fakturę zaliczkową korygującą, rachunek korygujący i Fakturę RR korygującą. Program do wystawiania korekt afaktury.pl posiada możliwość zrobienia osobnej korekty do każdego z dokumentów, nadając indywidualne numery i listy dokumentów.
Przy każdym dokumencie jest możliwość stworzenia automatycznie korekty. Służy temu ikonka K, którą przechodzi się bezpośrednio do wybranej korekty. Dzięki temu unikniemy wypełnienia formularza od początku, ponieważ wszystkie dane „przed korektą” zostaną uzupełnione.

Jak poprawnie wystawić fakturę korygującą

Dokument korekty często wydaje się najtrudniejszym dokumentem jaki się wystawia. Program do korekt online jakim jest afaktury.pl bardzo ułatwia ten proces.
W pierwszej kolejności odnaleźć należy dokument, który podlega korekcie. W tym celu wchodzimy w odpowiednią listę dokumentów. Jeżeli korygujemy fakturę w w listę faktur i analogicznie, jeżeli podlega korekcie zaliczka to w listę zaliczek, jeżeli faktura RR to w listę faktur RR. W każdej z tych list dla ułatwienia wyszukiwania skorzystać można z wyszukiwarki i zakresu dat, która mieści się w górnej części podstrony.
Po wybraniu właściwego dokumentu, w kolumnie „operacje na dokumencie” wybieramy „ korekta”. Można również przejść do korekty z edycji dokumentu, czyli po wejściu w edycję, poprzez kliknięcie w numer dokumentu. Z tego miejsca w menu wybieramy „koryguj”.
W jednym i drugim przypadku otworzy się faktura czy rachunek korygujący.

Wszystkie dane z dokumentu automatycznie będą wypełnione, czyli:
- dane sprzedawcy i nabywcy
- daty i numer dokumentu korygowanego
- Tabelka z nazwą towaru/usługi, ilość, cena oraz stawka VAT.

Dodatkowo pojawią się informacje, jakie muszą znaleźć się na korekcie, czyli:
- numer faktury korygującej
- Data wystawienia korekty
- Wiersz „po korekcie”

Zatem należy uzupełnić wartości, które ulegają zmianie.
Jeżeli korekta dotyczy tabelki, w której opisany jest przedmiot sprzedaży, należy przycisnąć ikonkę K przy pozycji, którą korygujemy. Następnie w wierszu „ po korekcie” wpisujemy poprawne wartości. System sam wyliczy różnicę kwoty oraz podatku.
Ostatnią, niezbędną informacją jaką trzeba uzupełnić to opisanie „ przyczyny korekty”.
Tu odpowiadamy na pytanie dlaczego wystawiliśmy fakturę korygująca, co w dokumencie pierwotnym się zmieniło. Ta informacja pozwoli księgowości poprawnie zaksięgować dokument.

Faktura korygująca - wzór pdf

Wzór pdf faktury korygującej a właściwie szablon znajduje się w Ustawieniach -> wygląd dokumentów. Zaproponowanych jest kilkanaście szablonów różniących się układem. Dopasować wygląd korekty można do innych dokumentów wystawianych w programie do fakturowania afaktury.pl lub odróżnić wybierając np. w innym kolorze czy układzie.
Faktura korygująca w pdf musi zostać dostarczona do kontrahenta niejednokrotnie w wersji papierowej i z podpisem. Dlatego też, drukując korektę warto zaznaczyć by pojawiły się pola na podpisy. Tę opcję oraz wiele innych na stałe można zaznaczyć w tym samym miejscu, gdzie wybiera się szablon a jednorazowo podczas tworzenia pdf, czyli po kliknięciu „utwórz pdf”.

Po wybraniu odpowiedniego szablonu przejść możemy do wydrukowania faktury korygującej.
Ta możliwość jest w dwóch miejscach w programie. W liście dokumentów oraz w edycji dokumentu. Naciskając przycisk „utwórz pdf” otworzy się okienko z wyborem:
1.Typu dokumentu:
- Jeden egzemplarz
- Oryginał i kopia
- Dwa egzemplarze
- Oryginał
- Duplikat
- Kopia

2. Opcje, które mają pojawić się na wydruku:
- Pokazuj podpisy
- Pokazuj QRCode
- Pokazuj termin zapłaty
- Pokazuj datę w terminie zapłaty
- Pokaż QRCode płatności
- Pokaż status dokumentu
- Pokaż pole GTU
- Pokaż pole procedura sprzedaży
- Pokaż podsumowanie ilości
- Pokazuj kwotę słownie
- Pokazuj kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- Pokaż pole P (paragon)
- Pokaż pole statusu produktu (wydruk)
- Pokazuj sposób dostawy
- Pokazuj kwotę w dwóch walutach
- Pokazuj waluty
- Pokazuj konta bankowe
- Pokazuj czy płatnik VAT
- Pokazuj czy płatnik VAT EU
- Podzielona płatność : nie pokazuj, tylko powyżej 15000zł, zawsze
- Pokazuj wpłatę
- Pokazuj historię wpłat

3. Tłumaczenie faktury na języki obce.

Wydruk zatwierdzamy przyciskiem „Drukuj”. Wówczas otrzymamy fakturę korygującą w pdf

Jak dostarczyć korektę do kontrahenta

Fakturę obowiązkowo należy dostarczyć do kontrahenta i posiadać potwierdzenie odbioru, gdy korekta wystawiana jest ponieważ zmianie uległa cena co wpłynęło na kwotę podatku lub gdy doszło do pomyłki w kwocie/stawce podatku. Potwierdzenie jest potrzebne, gdyż kontrahent musi również zaksięgować i skorygować podatek w swoim zeznaniu. Potwierdzeniem może być podpis kontrahenta na korekcie ale również potwierdzenie otrzymania mailowe.
Zatem fakturę korygującą można wydrukować lub wysłać mailem.
Wydruk w pdf korekty możliwy jest po kliknięciu „utwórz pdf”. Po wybraniu odpowiednich opcji, które mają się dodatkowo pokazać na dokumencie zatwierdzamy przyciskiem „Drukuj”. Otworzy się plik pdf faktury korygującej, z którego możemy uruchomić drukowanie.
W przypadku, gdy dokument chcemy wysłać drogą milową z menu wybieramy „wyślij”.
Tu również pokaże się okienku z opcjami do wyboru ale dodatkowo jest pole przeznaczone na wpisanie adresu mailowego. Można wysłać jednocześnie na kilka adresów. Wraz z wiadomością kontrahent otrzyma krótką wiadomość. Wiadomość ta jest zaproponowana przez program do faktur korygujących ale można ją zmienić lub stworzyć całkowicie własną w Ustawieniach.

Czy fakturę korygującą należy zaksięgować

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym i co za tym idzie obowiązkowo należy go zaksięgować. Bardzo często korekta zmienia kwotę podatku i należy wykazać w miesięcznym rozliczeniu o ile zwiększył lub zmniejszył się podatek. Zaniechanie zaksięgowania korekty może skutkować karą nałożoną przez Urząd Skarbowy.

Program do wystawiania korekt

Afaktury.pl posiadają bardzo bogatą funkcjonalność i bardzo dużo ułatwień. Jedną z takich funkcji to konwertowanie dokumentu w inny dokument. W praktyce oznacza to, że z błędnie wystawionej faktury, zaliczki czy rachunku jednym kliknięciem można utworzyć fakturę korygującą, fakturę korygującą zaliczkę czy też rachunek korygujący. Przy każdym dokumencie jest ikonka K „korekta”. Po kliknięciu w nią otwiera się szablon korekty właściwej dla danego dokumentu pierwotnego. System automatycznie uzupełni wszystkie wiersze danymi z faktury. W takim przypadku wystarczy uzupełnić informacje dotyczące poprawy dokumentu.
Tak jak każdy dokument w programie do faktur, korektę również zapisuje się tworząc tym samym listę faktur korygujących, do której w razie potrzeby można powrócić.
Program do wystawiania korekt jest programem online dzięki czemu jak tylko zaistnieje sytuacja, w której szybko i niezbędnie trzeba wystawić fakturę korygującą to mamy narzędzie zawsze pod ręką.

Faktura korygująca - jak wygląda wydruk PDF?

Faktura korygująca - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione