Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura

Faktura online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-07-13
2024-07-13
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Ustawienia kolumn

Pole JPK
Typ GTU
Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
0.000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
i

Ustaw jako dokument cykliczny


14 Lipiec 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
i

Ustaw skonto


2024-07-13
Kwota brutto skonto:
2024-07-13
Za ile dni:
Kwota brutto skonto:
Podaj rabat skonto
Podaj datę skonto
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Uzupełnij dane - Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Faktura została dodana
Dokument nie istnieje!
Faktura została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Wykorzystano limit wysłanych wiadomości dla konta darmowego
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz fakturę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-07-13

Program do faktur - podstawowe informacje

Faktura VAT to dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe dane o transakcji. Wystawiana jest nie wcześniej niż 30 dni przed wydaniem towarów lub wykonaniem usług i nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym czynność ta miała miejsce.
Sporządzając fakturę VAT należy: zapisać dane identyfikujące dokument, numer, daty wystawienia i sprzedaży, określić strony transakcji kupna-sprzedaży, dane sprzedawcy, dane nabywcy
Dokonać specyfikacji przedmiotu transakcji, nazwa towaru lub usługi, ilość i jednostka miary, cena netto, stawka VAT, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto wyliczyć wartość wszystkich stawek i kwot podatków, razem stawki: netto, VAT, brutto wyodrębnić podsumowanie kwoty do zapłaty, cyframi i słownie zamieścić informację o sposobie i terminie zapłaty, ustalić sposób dostawy lub odbioru przedmiotu transakcji, według uznania:wpisać osoby upoważnione do odbiory i wystawienia dokumentu, Zapisać dodatkowe informacje do faktury.

Zapis, wysyłka, drukowanie w programie do fakturowania online

Wystawioną fakturę VAT należy zapisać w pamięci programu do faktur przyciskiem Zapisz fakturę lub wydrukować w formie papierowej poprzez Utwórz PDF.
Zapisany dokument można wysłać pocztą e-mail do odbiorcy. Opcje te dostępne są w menu, zawsze widoczny w momencie wystawiania faktury. Zapis dokumentu daje nam możliwość edycji jak również kontroli dokumentu np. pod względem płatności, kiedy został wystawiony, wysłany lub edytowany. Z zapisanego dokumentu można wystawić fakturę podobną, dzięki czemu nie musimy wypisywać tych samych danych po raz wtóry. W tym celu z menu należy wybrać Podobna. Otworzy się wówczas faktura, w której wszystkie dane będą skopiowane z faktury poprzedniej, natomiast numer faktury oraz daty będą zmienione na aktualne.

Rodzaje faktur:

Faktura vat i faktura bez vat - czym się różnią

Faktura może być fakturą vat. Wówczas posiada stawkę vat 23%, 8%, 0% itd. Ustawa o prawie podatkowym przewiduje zwolnienie z podatku, gdy dany towar lub usługa niepodległa opodatkowaniu. Wówczas na fakturze jest oznaczenie ZW lub NP. Faktura vat z 23% stawką jest najczęściej wystawiana na terenie polski. Inne kraje posiadają inne stawki vat, które można wybrać i umieścić na dokumencie zgodnie z potrzebą i obowiązującym prawem. Nie wszystkie dokumenty sprzedażowe muszę mieć zawarte podatek. Wystawiać można też faktury bez vat. Sytuacja tak ma miejsce wówczas kiedy podmiot nie jest płatnikiem podatku vat. Faktura bez vat zawiera tylko informacje o cenie oraz ilości sprzedawanego towaru bądź usługi.
Stawki dowolnie zmieniać można w kolumnie VAT i wybierać odpowiednią.
Może zdarzyć się sytuacja, że w wyborze nie ma stawki, którą trzeba zastosować.
W takiej sytuacji w Ustawieniach->stawki vat/jednostki jest opcja dodawania indywidualnych stawek vat, które następnie pokażą się w wyborze w momencie tworzenia dokumentu.

Faktura vat marża, kiedy i jak się wystawia

Faktura vat marża to szczególny rodzaj faktury. Wystawia się ją bardzo analogicznie jak zwykłą fakturę. Dane obowiązkowe są podobne, czyli musi zawierać numer dokumentu, daty wystawienia i sprzedaży, dane Sprzedawcy oraz Nabywcy. Towar sprzedawany musi posiadać opis oraz cenę. Dodatkowymi elementami, które wyróżniają fakturę vat marża to odpowiedni dopisek do dokumentu, np. Procedura vat marża, procedura vat marży - dzieła sztuki, procedura vat marży dla biur podróży, procedura marży - towary używane. Dopisek wybiera się z listy rozwijalnej znajdującej się tuż pod numerem dokumentu.
Kolejną rzeczą to przypisanie odpowiedniej stawki podatku VAT zgodnie z ustawą.
Stawkę Vat można zmienić sporządzając dokument, w kolumnie VAT.

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Transakcja, przy której Nabywca obciążony jest płatnością podatku musi zakoÅ„czyć się wystawieniem faktury z odwrotnym obciążeniem. Taka faktura musi być oznaczona specjalnym dopiskiem Odwrotne Obciążenie, które wybrać można z listy rozwijalnej znajdującej się pod numerem faktury. Nie można również zapomnieć o nadaniu stawki VAT oznaczonej oo.
Pozostałe dane pozostają takie same jak w przypadku standardowej faktury.

Mechanizm podzielonej płatności czyli Split Payment a program do faktur

Jak wystawić fakturę MPP - to częste pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy. W programie do fakturafaktury.pl można zrobić to automatycznie lub ręcznie.
Co musi zawiera faktura MPP zwana Split Payment?
Jak każdy dokument o szczególnym rodzaju musi być umieszczony odpowiedni dopisek - Mechanizm Podzielonej Płatności lub tylko skrót MPP.
Znajdować się też może dodatkowy rachunek bankowy zwany rachunkiem VAT.
Jeżeli chcemy, aby automatycznie pokazał się dopisek MPP oraz drugie konto wówczas zaznaczamy w Ustawieniach->wygląd dokumentów pokazywanie podzielonej płatności albo powyżej 1500 lub zawsze. Wówczas system sam doda niezbędną informację na fakturze, jeżeli kwota przekroczy próg.

Faktura walutowa według kursu NBP czyli faktura zagraniczna - program do faktur walutowych

Wystawiając fakturę podmiotom zagranicznym często używamy ich rodzimej waluty.
Walutę zmienimy podczas wystawiania dokumentu. Wybór waluty dostępny jest tuż nad tabelą z towarem/usługą w rubryczce zatytułowanej Waluta.
Po wybraniu odpowiedniej waluty podstawia się wówczas aktualny kurs zgodnie z NBP.
Istnieje możliwość wpisania własnego kursu lub pobrania z datą wsteczną.
Tak powstaje nam faktura walutowa.

Tłumaczenie faktury na języki obce

Przy wystawianiu faktury podmiotowi zagranicznemu można przetłumaczyć ją na rożne języki. W łatwy sposób, jednym kliknięciem generuje się faktura po angielski, faktura po niemiecku, rosyjsku, chiÅ„sku, norwesku, francusku a nawet faktura po afrykanersku lub w języku hindi. Wystarczy w momencie wysyłki mailem lub pobieraniu pdf wybrać jeden z 31 języków, aby automatycznie uzyskać pożądane tłumaczenie. W taki łatwy sposób szybko można wystawić fakturę w funtach po angielsku lub w euro po niemiecku.
Wybór tłumaczenia jest w momencie generowania PDF, czyli po kliknięciu Utwórz PDF, Drukuj PDF lub wyślij dokument. Wówczas otwiera się okienko, w którym wybieramy właściwy język.
Należy pamiętać, że treść wpisywania nie tłumaczy się. Jeżeli np. Nazwa towaru/usługi ma być w innym języku niż polskim, wówczas treść należy uzupełnić we właściwym tłumaczeniu.
W afaktury.pl jest bardzo duży wybór języków, na który faktura może zostać przetłumaczona.
Najbardziej popularna jest faktura w języku angielskim, polsko-angielskim, niemieckim i polsko-niemieckim.
Ponadto, tłumaczenie faktury może być na: słowacki, francuski, holenderski, czeski, bułgarski, włoski, hiszpaÅ„ski, szwedzki, litewski, portugalski, rosyjski, hindi, białoruski, ukraiÅ„ski, chiÅ„ski, chorwacki, turecki, łotewski, estoÅ„ski, norweski, grecki, afrykanerski, rumuÅ„ski, słoweÅ„ski, japoÅ„ski, kazahski, duÅ„ski, węgierski, fiÅ„ski, litewsko-angielski, polsko-bułgarski, polsko-hiszpaÅ„ski, polsko-szwedzki, angielsko-niemiecki, polsko-portugalski, bułgarsko-słowacki, angielsko-rumuÅ„ski, polsko-włoski, polsko-duÅ„ski, polskochiÅ„ski, polsko-czeski.

Dopiski do faktury - czym są?

Dodatkowo faktury mogą mieć inne oznaczenia np. dopiski, które wskazują charakter dokumentu. Należy je stosować, gdy faktura ma szczególny rodzaj. Takowym jest dopisek Odwrotne Obciążenie ( oo) , Faktura VAT MP, faktura VAT EU określające że wystawiony dokument to faktura małego podatnika i faktura europejska. Od 2013 faktura MP zastąpiona jest dopiskiem metoda kasowa Nie są to standardowe zasady opodatkowania, dlatego właśnie należy odpowiednio oznaczyć fakturę. Poprzez dopisek wskazać można również, że dany dokument to faktura vat marża, faktura z odwrotnym obciążeniem czy faktura wewnętrzna.
Zaletą dopisków do faktury jest ich elastyczność i możliwość umieszczenia dokładnie takiej informacji jaką potrzebujemy. Każdy użytkownik z aktywnym abonamentem ma możliwość zapisania sobie własnego oznaczenia faktury i stosować go zgodnie z potrzebą. Wystarczy wejść w Ustawienia -> statusy/dopiski i zapisać własną treść. Treść ta pokaże się w wyborze podczas wystawiania dokumentu.

Jak wysłać fakturę emailem przez program do fakturowania

Niezależnie od formy, każdą fakturę można wysłać mailem. Wówczas wysyłana faktura to efaktura, czyli zabezpieczony dokument wysłany mailem. Efaktura nie musi być wysyłana w formie tradycyjnej ani też nie musi zawierać podpisów. Edokument jest honorowany przez księgowość oraz US.
Po wypisaniu i zapisaniu dokumentu, należy z menu górnego lub w liście dokumentów kliknąć wyślij dokument. Wówczas otworzy się okno, w którym wpisujemy adres email, na który dokument ma zostać wysłany. Jednocześnie można zmienić lub wybrać dodatkowe opcji takie jak:
- typ dokumentu
- język dokumentu

Do każdej faktury automatycznie wyśle się krótka treść informująca odbiorcę o szczegółach emaila. Treść wiadomości jest zaproponowana przez system, natomiast jest to treść edytowana. Dodatkowo w Ustawieniach->ustawienia maili można wpisać i zapisać własną treść wiadomości, która zostanie wysłana do klienta.
W ym samym miejscu można ustawić indywidualną treść również innych wiadomości takich jak Podziękowanie, Przypomnienie oraz Wezwanie do zapłaty.
Powyższe wiadomości wysłać można bezpośrednio z programu afaktury.pl a dokładniej mówiąc po kliknięciu w dzwoneczek w kolumnie Termin płatności w Liście dokumentów.
Program do efaktur afaktury.pl nie posiada limitów ilościowych wysłanych maili, co oznacza, że dany dokument można wysłać tyle razy ile potrzeba o ile jest aktywny abonament.
Dodatkowo w liście dokumentów można podejrzeć historię wysyłki - datę, godzinę oraz adres email, na który dany dokument został wysłany.
Kontrahent otwiera przesłaną fakturę w pliku pdf.

Faktura w pdf - prosty wzór faktury

Wstawioną fakturę można otworzyć w pliku pdf, zapisać lub wydrukować.
W tym celu należy kliknąć Utwórz pdf. Wówczas otworzy się okienko z możliwością wyboru:
- typu dokumentu, czyli ilość egzemplarzy, dodatkową WZ, duplikat
- opcje dokumentu, czyli dodatkowe informacje, które mają lub nie pokazać się nadokumencie. Zatem można zaznaczyć m.in pokazywanie QRCode, informacje walutowe,statusy, pole GTU, historię płatności, datę płatności, sposób dostawy itd.
- Język dokumentu, tu można wybrać w jakim jeżyku lub językach faktura w pdf ma byćwygenerowana. Jeden dokument można dowolną ilość razy pobrać w dowolnych językach.
- Wzór faktury pdf można wybrać w Ustawieniach->wygląd dokumentów. Dostępne są różnewyglądy pdf. Wybrać można ułożenie poszczególnych informacji jak również kolorystykędokumentu czy też wyświetlanie się zdjęć produktu.

Wzór faktury można zmienić zgodne z potrzebą lub upodobaniami.
Wygląd faktury buduje prestiż i zaufanie w śród kontrahentów dlatego też warto zwrócić szczególna uwagę na to jak wygląda wzór faktury pdf.

GTU na fakturze - program do wystawiania faktur z GTU

Część przedsiębiorców zobowiązana jest do stosowania kodów GTU przede wszystkim w pliku JPK. Na fakturze kody nie są obowiązkowe, jednak program do wystawiania fakturafaktury.pl posiada kolumnę GTU.
Jest to dodatkowa kolumna na dokumencie, którą wyświetlić można po kliknięciu „pokaż GTU” nad tabelką. Wówczas można wybrać odpowiedni kod i pokazać go na fakturze.
Kody mają oznaczenie GTU 01 do GTU 013 Faktura z GTU jest ułatwieniem dla księgowych, gdyż sporządzając JPK daną grupę towarów należy oznaczyć odpowiednim symbolem.

Jak wygenerować plik JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z ustawą istnieją dwa jednolite pliki kontrolne , JPK VAT i JPK FA. Program do wystawiania faktur VAT afaktury.pl posiada jeden i drugi.
Generowanie JPK rozpoczynamy od kliknięcie Generuj JPK z listy dokumentów.
Wówczas przeniesieni zostaniemy do wyboru odpowiedniego miesiąca, roku, rodzaju pliku i kodu US. Po zaznaczeniu odpowiednich wartości klikamy „pokaż dokumenty”.
Ostatnim krokiem jest pobranie pliku JPK.

Zaciąganie danych z GUS i VIES - program do fakturowania z GUS iVIES oraz białą księgą

Dane Nabywcy umieścić można wpisując nazwę firmy, adres i nr NIP ręcznie bądź skorzystać z dwóch dostępnych baz GUS i VIES.
Baza GUS posiada dane polskich firm, natomiast baza VIES dane europejskich podmiotów.
Jedna i druga baza dostępna jest w afaktury.pl
Jak zaciągnąć dane z GUS i VIES?
W danych nabywcy, na koÅ„cu wiersza NIP są dwa przyciski, GUS i VIES. PO kliknięciu wybranego dane kontrahenta automatycznie wstawią się w odpowiednie pola.

BDO i czynny płatnik podatku VAT

BDO na fakturze dla wybranych grup przedsiębiorców jest obowiązkowe. BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencje, wprowadzają do kraju produkty zdefiniowane w rejestrze BDO oraz Tych, którzy produkują, importują lub kupują opakowania w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych.
Jak dodać BDO na fakturę? W afaktury.pl przy Sprzedawcy i Nabywcy jest specjalny wiersz zatytułowany BDO, w którym należy wpisać numer. Na stałe zapisuje się nr BDO w Ustawieniach.
Na fakturze można umieści również informację, o tym czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Pobierając dane z GUS, po zaznaczeniu opcji Płatnik VAT system umieści stosowną informację, która zostanie umieszona na fakturze w pdf.

Procedura sprzedaży - darmowy program do faktur online

Generując plik JPK należy pamiętać, że niektóre sprzedawane towary muszą być oznaczone odpowiednim symbolem, zgodnie z Ustawą.
W programie afaktury Oznaczenie procedur sprzedaży znajduje się w wierszu tuż pod numerem dokumentu. Należy otworzyć wybór i wybrać właściwy. Dla ułatwienia, każdy skrót jest opisany, co pomoże uniknąć błędu.

Archiwum faktur

Każdą wystawioną fakturę można zapisać w programie afaktury.pl Dzięki temu otrzymujemy wiele korzyści. Mamy pewność, że dokument nie zaginie. W bardzo szybki sposób można odnaleźć fakturę korzystając z dostępnej wyszukiwarki , z edytować dokument po kliknięciu w jego numer, jeżeli popełniło się błąd. Wielokrotnie wygenerować pdf czy wysłać do kontrahenta emailem.
Zapisana faktura trafi do listy dokumentów. W tym miejscu mamy szybki podgląd do wszystkich faktur. Przy każdej fakturze wyświetlają się informacje na temat, czy i kiedy dokument został opłacony, kiedy i na jaki adres został wysłany, czy do dokumentu została wystawiona faktura lub przypisany status.
Dzięki zapisowi faktur można wygenerować ewidencję oraz plik JPK.
Ewidencja faktur to zbór dokumentów za wybrany okres w pliku pdf, excl oraz csv. Dostarczyć ją mona do biura rachunkowego w celu rozliczenia.
Jednolity Plik Kontrolny czyli w skrócie JPK VAT wysyła się raz w miesiącu do US a JPK FA na żądanie organu. Każde zestawienie otrzymujemy po kliknięciu w odpowiednie przyciski ( ewidencja lub generuj JPK ) znajdujące się w Liście dokumentów

Program do faktur za darmo z dostępem bez ograniczeń

Program do wystawiania faktur online jest bardzo pomocnym narzędziem. W obecnych czasach nawet wymaganym. Pomijając fakt, że prawo podatkowe wciąż ulega zmianie i nakłada na przedsiębiorców coraz więcej informatycznych rozwiązaÅ„ jak na przykład generowanie pliku JPK FA, to korzystanie z afaktury.pl zdecydowanie ułatwia prowadzenie firmy. Zaczynając od darmowej dostępności do 3 dokumentów miesięcznie, z programu korzystać można na każdym urządzeniu posiadającym internet koÅ„cząc i w każdym miejscu z dostępem do sieci na rozbudowanej funkcjonalności koÅ„cząc. Wszystkie dokumenty online, które należy wystawić w celu sfinalizowaniu transakcji znajdują się w jednym miejscu.
Dzięki prostocie i intuicyjnym poruszaniu się zaoszczędzić można wiele czasu i nerwów.

Wystaw fakturę z Krajowym Systemem e-Faktur

Wielu przedsiębiorców obawia się, że wraz z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przy wystawianiu i odbieraniu ustrukturyzowanych faktur przybędzie im dodatkowych obowiązków.

Użytkownicy korzystający z programu afaktury.pl nie mają o co się martwić, ponieważ już teraz mogą wystawi fakturę i przesłać ją do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z programu.Poprzez zintegrowanie programu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), użytkownicy uzyskują możliwość generowania dokumentów księgowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi przy użyciu dedykowanego programu do wystawiania faktur. Dzięki temu, mogą łatwo dostosować swoje dokumenty do aktualnych wymagań prawnych.

Integracja ta umożliwia automatyczne przekazywanie faktur z programu do KSeF, co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces wystawiania faktur. To rozwiązanie nie tylko ułatwia życie przedsiębiorcom, ale także pomaga zachować pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, eliminując ryzyko ewentualnych błędów w dokumentach finansowych.
Oznacza to, że możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, a całą kwestię faktur elektronicznych powierzyć programowi do fakturowania, który został zintegrowany z KSeF staje się nieocenionym narzędziem ułatwiającym codzienne obowiązki księgowe.

Jak wygląda integracja programu do wystawiania faktur z Krajowym Systemem e-Faktur?

Integracja KSeF z programem do wystawiania faktur online to proces, który umożliwia przedsiębiorcom zachowanie swoich istniejących rozwiązań. Jak to działa? Oto wyjaśnienie:
Korzystający z programów do wystawiania faktur takich jak afaktury.pl, przedsiębiorcy nie muszą rezygnować ze swojego sprawdzonego oprogramowania do fakturowania po przystąpieniu do KSeF.
Dlaczego? Ponieważ Krajowy System e-Faktur udostępnia interfejs API, czyli narzędzie programistyczne, które umożliwia bezpośrednie połączenie z innymi programami i rozwiązaniami księgowymi. Dzięki temu interfejsowi API udostępnionemu przez Ministerstwo Finansów, przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z programu do fakturowania, jednocześnie obsługiwać faktury ustrukturyzowane z systemu KSeF za jego pośrednictwem.
To oznacza, że nie trzeba rezygnować z funkcjonalności programu, a jednocześnie można cieszyć się wszystkimi zaletami KSeF, takimi jak ułatwione wystawianie faktur elektronicznych i zgodność z przepisami prawnymi.

Integracja KSeF z programem do wystawiania faktur doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zachować kontrolę nad swoją księgowością, jednocześnie eliminując konieczność ręcznego dostosowywania się do wymagań KSeF.

Co trzeba zrobić, aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną w afaktury.pl?

Aby wystawić fakturę z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w programie do fakturowania, musisz przestrzegać kilku kroków. Poniżej znajduje się opis, co trzeba zrobić, aby zintegrować te dwa narzędzia i wystawić fakturę zgodną z KSeF:

  1. Zaloguj się do programu - Rozpocznij od zalogowania się do swojego konta w programie do wystawiania e-faktur. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.
  2. Zweryfikuj dostęp do KSeF - Upewnij się, że masz dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur, integrując go z programem. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto na stronie głównej Krajowego Systemu e-Faktur (ksef.mf.gov.pl) za pomocą profilu zaufanego. Po udanym zalogowaniu przejdź do menu bocznego i wybierz opcję "Tokeny", a następnie wygeneruj token. Teraz wejdź do programu afaktury.pl i otwórz "Ustawienia" -> "Dane firmy" lub "KSeF/JPK". Tam znajdziesz miejsce do konfiguracji KSeF, gdzie należy wkleić wygenerowany token. Teraz Krajowy System e-Faktur jest zintegrowany z Twoim programem do fakturowania.
  3. Znajdź opcję wystawiania faktury - Najedź kursorem na „Wystaw dokument”, a następnie wybierz z listy dokumentów „Faktura”.
  4. Wypełnij dane faktury - Wprowadź wszystkie niezbędne dane do faktury, takie jak numer faktury, daty wystawienia i sprzedaży, dane sprzedawcy, dane nabywcy, opisy towarów lub usług, ilość, cena netto, stawka VAT, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto itd. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
  5. Wybierz KSeF jako sposób wysyłki - W procesie wystawiania dokumentu w programie do wystawiania e-faktur, znajdź opcję wyboru sposobu wysyłki faktury. Wybierz „Prześlij do KSeF”.
  6. Przekaż dane do KSeF - Po wybraniu KSeF, program do wystawiania e-faktur automatycznie przekaże dane faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. To właśnie ta integracja pozwoli na zgodność faktury z aktualnymi przepisami i ułatwi proces dostarczenia faktury do odbiorcy.
  7. Sprawdź fakturę - Przed ostatecznym wysłaniem faktury upewnij się, że wszystkie dane są poprawne. Zweryfikuj, czy wybrana opcja KSeF jest aktywna i gotowa do przekazania faktury.
  8. Wysyłka faktury do KSeF - Proces przesyłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) polega na przekazaniu faktury za pośrednictwem programu do obsługi e-faktur. Następnie KSeF zajmuje się dalszymi etapami dostarczania faktury do jej odbiorcy.

To są ogólne kroki, które trzeba podjąć, aby wystawić fakturę z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w programie do fakturowania. Ważne jest, aby na bieżąco śledzić zmiany przepisów i dostosowywać swoje procedury do obowiązujących wymogów w zakresie faktur elektronicznych.

Jak wygląda faktura PDF?

Przykład wydruku Faktura PDF
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione