Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa online

2024-06-17

2024-06-17
2024-06-17
Sprzedawca
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
2024-06-17

Pozycje na fakturze
Do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Nota obciążeniowa została dodana
Dokument nie istnieje!
Nota obciążeniowa została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Nota obciążeniowa została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.Zapisz notę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-06-17

Nota obciążeniowa

Korzystając z programu Afaktury.pl dosłownie w kilka chwil wystawisz notę obciążeniową. W specyficznychsytuacjach może ona stanowić dokument księgowy, co wynika z ustawy o rachunkowości. Mamy w tymprzypadku do czynienia z bardzo prostą formą, dlatego każdy przedsiębiorca jest w stanie wystawić notęsamodzielne – bez pomocy księgowego.

Kiedy nota obciążeniowa może być sporządzana?

Notę księgową można wystawiać w celu udokumentowania tych operacji, które nie podlegają pod przepisypodatku VAT i nie jest możliwe ich zaksięgowanie za pomocą faktury lub rachunku. W przypadku współpracyz kontrahentami, z użyciem noty można obciążyć dłużnika za brak terminowego opłacenia faktury oraznałożyć na niego karę na skutek niewywiązania się z zawartej umowy. Nota księgowa może mieć równieżuzasadnienie w przypadku, kiedy pracodawca chce obciążyć pracownika kosztami szkód lub niedoborów.Ponadto jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych mogą rozliczać się pomiędzy sobą na podstawienoty obciążeniowa. Dokument ten może służyć także do poprawiania innych not obciążeniowych, jednak nienależy mylić go z fakturą korygującą.

W jaki sposób wystawić notę obciążeniową?

Ustawodawca nie wskazuje szczegółowego katalogu pozycji, jakie powinna obejmować nota obciążeniowa. Wzwiązku z tym należy w tym przypadku wziąć pod uwagę ogólne wytyczne, w związku z którymi dokumentksięgowy powinien zawierać:

Poznaj funkcje oprogramowania Afaktury.pl

Program do księgowania Afaktury.pl pozwala w szybki, wygodny i bezpieczny sposób wystawiać notyobciążeniowe. Elektroniczny formularz obejmuje wszystkie pozycje wymagane przez ustawodawcę, a zarazemmoże zostać poszerzony o dodatkową zawartość. Aby wystawić taki dokument należy po zalogowaniu dosystemu wybrać w głównym menu zakładkę „Wystaw dokument”, a następnie „Nota obciążeniowa”.

Otrzymasz automatyczną propozycję numeru identyfikacyjnego, który możesz jednak w łatwy sposóbdostosować względem własnych preferencji. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonkę koła zębatego i wybraćjeden spośród formatów numeracji. W następnej kolejności wskazujesz daty, które pojawić się na nocieksięgowej: datę wystawienia, zakończenia, a także sprzedaży/wykonania usługi, Sporym ułatwieniem jest wtym przypadku możliwość ich wskazania z widoku kalendarza. Możesz również zamieścić miejscowość orazpoinformować kontrahenta, jakiego numeru zamówienia/umowy dotyczy nota obciążeniowa.

Formularz online posiada funkcję pobrania danych na temat kontrahenta bezpośrednio z rejestru GUS-u. W tymcelu wystarczy jedynie wpisać numer NIP, a pozostałe informacje zostaną automatycznie uzupełnione. Pozatym możesz zapisywać, a następnie wczytywać dane klienta oraz nazwy produktów – np. poprzez ichzaładowanie z wybranego magazynu. Nie musisz ograniczać się jedynie do podstawowych informacji na tematkontrahenta – wystarczy, że klikniesz w przycisk „Pokaż dodatkowe dane”, a Twoim oczom ukaże się wieledodatkowych pól (np. REGON, adres strony www czy numer KRS). Masz poza tym możliwość wskazania osóbupoważnionych do sporządzenia i odbioru noty księgowej.

Zdołasz również wyznaczyć kontrahentowi w treści noty obciążeniowej metodę oraz ostateczny termin zapłaty.Po otrzymaniu płatności, masz mośliwość powrotu do zapisanego dokumentu i oznaczenia faktu uregulowanianależności. Ponadto w systemie Afaktury.pl możesz korzystać z funkcji generowania cyklicznych notobciążeniowych.

Automatyczne wyliczanie wartości liczbowych

Zdarzało Ci się popełniać błędy obliczając kwoty podatku i ceny na dokumentach księgowych. Wystawiającnotę księgową w programie Afaktury.pl, nie narażasz nie na takie ryzyko. Wszystkie wartości są bowiemwyliczane w sposób automatyczny.

Dodatkowe opcje sporządzania not księgowych

Nasze oprogramowanie do księgowanie cechuje się wysoką elastycznością. Dlatego możesz rozbudowywaćnoty obciążeniowe o wiele różnorodnych pozycji. Zdołasz zaprojektować dowolną treść stopki oraz nagłówka,wskazać uwagi dla kontrahenta czy przekazać mu dodatkowe informacje. Masz poza tym mośliwośćdołączenia do noty księgowej plików w dowolnym formacje, a także jednoczesnego utworzenia innegodokumentu – np. rachunku, paragonu, faktury, proformy, oferty handlowej, noty korygującej czy reklamacji.

Przetestuj program Afaktury.pl bezpłatnie

Nie chcesz ryzykować opłacania abonamentu, zanim nie przekonasz się samodzielnie o możliwościachoprogramowania do księgowania? Skorzystaj zatem z 30-dniowego okresu próbnego, podczas którego uzyskaszpełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Afaktury.pl. Przekonasz się sam, w jak szybki, łatwy i wygodnysposób możesz wystawiać noty obciążeniowe oraz inne dokumenty księgowe. Każdy dokument będziesz mógłrównież ewidencjonować oraz na bieżąco wyszukiwać według wybranych kryteriów.

Nota obciążeniowa - wydruk PDF

Nota obciążeniowa - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione