Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Zamówienie

Zamówienie online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-05-31
2024-05-31
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
0.000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
i

Ustaw jako dokument cykliczny


1 Czerwiec 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer dokumentu
Zamówienie zostało dodane
Dokument nie istnieje!
Zamówienie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Zamówienie zostało zapisane
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz zamówienie

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-05-31

Zamówienie online w programie afaktury.pl

Program do tworzenia zamówień afaktury.pl jest programem o bardzo szerokiejfunkcjonalności. Jedną z opcji jest możliwość tworzenia zamówień. Zamówienie skierowaćmożna zarówno do klienta jak i dostawcy towarów. Ruchome nagłówki pozwalajądopasować druk do indywidualnych potrzeb. Produkty lub usługi wpisać można ręcznie lubzaciągnąć z wewnętrznej bazy, uprzednio zapisanych. Zamówienie można wydrukować zpliku pdf lub wysłać bezpośrednio na maila. Możliwość zapisywania zamówień do listyzamówień daje podgląd do nawet najstarszych dokumentów dzięki czemu tylko jak jestpotrzeba można powrócić, skontrolować lub utworzyć podobny dokument do jużutworzonego.
Program do pisania zamówień jest programem online czyli zawsze pod ręką i zawszeprzygotowany do pracy. Ta forma programu sprawdza się zwłaszcza przy pracy w terenie,kiedy nie mamy dostępu do biurowego programu. Natomiast dokument zaraz po zapisaniuwidoczny jest w biurze.

W jakim celu wystawia się zamówienia

Dwojaka forma zamówień jaka jest dostępna w afaktury.pl sprawdza się w dwóch sytuacjach.Wzór zamówienia można zastosować dla klienta, kiedy przyjmujemy zamówienie dorealizacji. Na druku wyszczególnić można towary lub usługi, na które klient złożyłzamówienie. Ceny nie są koniecznie jednakże można je umieścić. Dzięki ruchomymnagłówkom dane zamawiającego można zamienić na Sprzedawce bądź Wystawce a dane postronie Dostawcy zamienić na Nabywce lub Odbiorce.
Drugą formą jaką pełni druk zamówień to zamówienie do naszego dostawcy na poszczególnetowary, które chcemy zakupić.

Jak wystawić zamówienie

Pierwszym krokiem jaki należy zrobić by wystawić zamówienie jest wejście w Wystawdokument i wybrać Zamówienie.
Otworzy się szablon, w którym część danych zostanie automatycznie wypełniona. Dziękitemu podstawowych danych nie trzeba wpisywać.
Będą to aktualne daty wystawienia dokumentu, numer dokumentu i dane po lewej stronie,czyli dane naszej firmy.
Dla każdego zamówienia nadaje się indywidualny numer, którego format można dowolnieustawić w Ustawieniach - numeracja.
Nagłówki przy obu adresach są z możliwością wyboru i tak Zamawiający może być:
- Sprzedawcą
- Wystawcą
- Wynajmującym
- Nabywcą

A Dostawca może być:
- Nabywcą
- Odbiorcą
- Najemcą
- Kupującym
- Sprzedawcą

Dane po prawej stronie uzupełnić można wpisując nawę firmy, adres, nr NIP ręcznie,załadować z wewnętrznej bazy lub z GUS czy VIES.
Towar/Usługę którą kupujemy lub sprzedajemy umieszczamy w tabeli, podobnie jak tworzysię fakturę. Koniecznie jest wpisanie nazwy towaru/ usługi i podanie ilości. Wpisać możnaręcznie lub załadować z bazy zapisanych produktów.
Nie na każdym zamówienie powinna być cena, zatem nie jest obowiązkowa, jednakżepodczas tworzenia zamówienia należy podać choć 1zł. Ukrywanie ceny następuje podczasgenerowania pliku pdf.
Szablon zamówienia posiada miejsce na dodatkowe uwagi, dzięki czemu można szczegółowoopisać specyfikacje zamówienia.

Jak zamienić zamówienie w fakturę lub inny dokument

Zapisane zamówienie można przekonwertować jednym kliknięciem w inny dokument.
Pozwoli to na szybkie sporządzenie dokumentów takich jak:
- FV - czyli faktura
- P - czyli proforma
- R - czyli rachunek
- WZ - czyli wydanie zewnętrzne
- ZAL - czyli faktura zaliczkowa

Przyciski zamieniające dokument w inny dokument znajdują się tuż pod numeremzamówienia w liście zapisanych zamówień.
Po wybraniu odpowiedniego otworzy się pożądany dokument, który jest uzupełniony w tesame informacje, które zawiera Zamówienie, po za numerem dokumentu i datą. Zatemsystem nada dla nowego dokumentu bieżący numer oraz aktualne daty wystawienia isprzedaży.
Oczywiście dokument powstały na bazie zamówienia można dowolnie edytować, zmieniaćnazwy, ceny, sposób i termin płatności.

Jak załadować produkt na druk zamówienia

Wybierając z wybierz dokument -> zamówienie otworzy się druk zamówienia, w którymwstawiamy potrzebne dane.
W środkowej części szablonu pojawia się tabelka, w której wpisujemy zamawiany towar lubusługę.
Jeżeli w bazie zapisanych produktów mamy zapisany ów towar to klikamy w „Załadujprodukt z bazy” . Wówczas pojawi się okienko z zapisanymi produktami. Załadować możnajeden lub kilka jednocześnie klikając w nazwy.
W ten sposób bardzo szybko wypełniamy tabelkę z zamówieniem.
Mimo, iż ceny nie są wymagane na zamówieniu to należy je umieścić w tabelce.
Oczywiście każdy produkt wpisać można ręcznie oraz zapisać go do wewnętrznej bazyproduktów.

Jak ukryć ceny na zamówieniu

Ceny na szablonie należy umieścić, w przeciwnym wypadku nie będzie można zapisać aniwydrukować zamówienia. Natomiast na wydruku pdf ceny można ukryć.
W okienku, które otworzy się po kliknięciu „utwórz pdf” lub „wyślij email” pokaże sięwybór informacji, które mają się pokazać lub nie na wydruku pdf.
Między inny znajduje się „ Pokaż ceny na wydruku”. Przy odznaczeniu tego pola cen na pdfnie będzie.

Dodatkowo zaznaczyć lub odznaczyć można:
- podpisy
- QRCode
- termin zapłaty
- datę w terminie zapłaty
- QRCode płatności
- status dokumentu
- pole GTU
- pole procedura sprzedaży
- podsumowanie ilości
- kwotę słownie
- kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- pole P (paragon)
- pole statusu produktu (wydruk)
- sposób dostawy
- kwotę w dwóch walutach
- waluty
- konta bankowe
- czy płatnik VAT
- czy płatnik VAT EU
- podzielona płatność
- wpłatę
- historię wpłat

Po zatwierdzeniu przyciskiem „Utwórz pdf” otrzymamy zamówienie z wybranymi opcjami.Z tego pliku możemy zamówienie wydrukować i dostarczyć kontrahentowi w formiepapierowej.

Podobny wybór mamy podczas wysyłki zamówienia na adres mailowy.

Różne wzory zamówień pdf

Wzór zamówień w pdf można dopasować wedle upodobań lub potrzeb. Do wyboru jest kilkawzorów, które różnią się układem i rozmieszczeniem informacji czy też logo. Na wzorzezamówienia można umieścić logo firmy, stopkę graficzną oraz wybrać kolor, który wyróżnidokument spośród innych.
Wybór pdf jest w Ustawieniach -> wygląd dokumentów. Wybierając wzór prestige zezdjęciem dodatkowo można umieścić zdjęcia produktów na zamówieniu.

Przykładowe zamówienie PDF

Zamówienie wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione