Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

FAKTURA UPROSZCZONA

Co to jest faktura uproszczona?

Od początku 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy będą dokumentować transakcje fakturami. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury uproszczone już w 2013 roku, ale jedynym warunkiem była rejestracja w Urzędzie Skarbowym na formularzu VAT-R, w której deklarowali korzystanie ze zwolnienia.

Według nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy wystawiają faktury, płatnicy podatku VAT wystawiają faktury VAT, a wszyscy ci. Którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowo czy przedmiotowo, wystawiają faktury uproszczone.

Faktura uproszczona jest to dokument sprzedaży pozbawiony niektórych elementów, które są zawarte w standardowym dokumencie. Taką fakturę można wystawić wyłącznie wówczas, gdy cała wartość faktury w kwocie brutto nie przekroczy progu 450 zł lub 100 euro.

Jakie dane zawiera faktura uproszczona?

Faktura VAT uproszczona posiada mniejszą ilość informacji oraz danych w porównaniu do tradycyjnej faktury VAT. Jej zadaniem jest uproszczenie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przy zawieraniu transakcji opiewających na niskie kwoty. Przedsiębiorca wystawiający dokument może wystawić fakturę uproszczoną, która nie zawiera:

Dokument przypomina paragon, ale jeśli faktura zawiera dane pozwalające określić wartość podatku dla poszczególnych stawek VAT, jest jak najbardziej ważnym dokumentem księgowym.. Ponadto, faktura uproszczona musi zawierać następujące informacje:

Taką fakturę można wystawić w programie do fakturowania online afaktury.pl. Można samodzielnie stworzyć fakturę uproszczoną, w celu późniejszego wykorzystywania jako swój szablon dokumentu do wystawiania go innym kontrahentom.

Taka forma fakturowania, z wykorzystaniem Internetu zarówno do wystawienia jak i przesyłania e-mailem faktury uproszczonej, jest bardzo łatwa, szybka i skuteczna. afaktury.pl to program stworzony dla każdego, kto oszczędza czas i pieniądze.

Co to jest podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT?

Od 2014 roku uproszczono pewne kwestie względem przepisów z ustawy o VAT. Wśród tych zmian znajdują się obowiązkowe elementy na fakturach wystawianych na sprzedaż zwolnioną z VAT. Są to trzy sytuacje: Pierwsza to sprzedaż zwolniona podmiotowo, na podstawie limitu sprzedaży do 150 000 zł rocznie. W takim przypadku faktura musi zawierać co najmniej:

Druga to sprzedaż zwolniona przedmiotowo, na podstawie rodzaju sprzedaży jaką wykonuje przedsiębiorca jak usługi lekarskie, prawnicze, doradcze, z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. W tym przypadku faktura musi zawierać co najmniej:

Trzecia to usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe i im podobne. W takim przypadku faktura musi zawierać co najmniej:

Dokonując podsumowania faktury wystawiane przez firmy zwolnione z VAT na podstawie kwoty limitu oraz na usługi finansowe i ubezpieczeniowe, nie będą różniły się od rachunków pod względem zawartości danych czy informacji.

Natomiast firmy z grupy drugiej z powyższej listy czyli podatnicy zwolnieni przedmiotowo, muszą pamiętać o podaniu na fakturze uproszczonej podstawy prawnej zwolnienia z VAT.

Kto wystawia uproszczone faktury?

Faktury uproszczone wystawiają przedsiębiorcy, którzy chcą szybko i sprawnie wystawić dokument sprzedaży i mogą wybrać tą uproszczoną formę przy transakcjach do 450 zł.

Nie ma ograniczeń, którzy przedsiębiorcy mogą posługiwać się takimi fakturami. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika, jak i inni właściciele firm. Zdarza się, że charakter transakcji może uniemożliwić zastosowanie faktury uproszczonej.

Faktury uproszczone nie stosuje się w działalności gospodarczej w sytuacji:

Czy faktura uproszczona pozwala nabywcy odliczyć VAT?

Faktura uproszczona daje nabywcy możliwość odliczenia podatku VAT i warto o tym poinformować kontrahenta, bo może o tym nie wiedzieć. Tym bardziej, że ten dokument bardzo przypomina paragon.

Wprowadzenie w życie faktur uproszczonych ułatwia przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe. Każda zmiana, która wchodzi w życie, czy to dotycząca fakturowania, czy sposobu rozliczania podatku, wymaga zmiany mentalności sprzedawców i odbiorców.

Wszelkie takie zmiany wymagają również dostosowania systemów księgowych, programów do fakturowania. Afaktury.pl są zawsze gotowe na takie zmiany i już od pierwszego dnia 2014 roku ułatwi wystawienie sprzedażowych dokumentów księgowych, według nowych, obowiązujących przepisów.

Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia faktur uproszczonych?

Faktury uproszczone nie zastąpią na rynku tradycyjnych faktur VAT. Taki dokument w świetle prawa jest postrzegany jak faktura VAT i dlatego nabywcy na jej podstawie mają prawo do odliczenia podatku VAT.

Wystawianie faktur uproszczonych przy niewielkich transakcjach zminimalizuje problem sporządzania dokumentów leżący po stronie sprzedającego dostawcy towarów, czy wykonującego usługę.

Polskie prawo podatkowe dostosowane do unijnych dyrektyw niesie wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy na co dzień dokumentują zdarzenia gospodarcze za pomocą faktur VAT.

Jaki jest termin wystawiania faktur uproszczonych?

Fakturę wystawia się do 7 dnia od momentu wydania towaru lub wykonania usługi czyli momentu powstania obowiązku podatkowego. Fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem tego obowiązku.

W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Podatnik określa w takich fakturach wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

W przypadku, gdy faktura dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub usług, dokonanych w trakcie miesiąca, musi być wystawiona nie później, niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od momentu, w którym otrzymano zapłatę.

Otrzymanie zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT i obowiązkiem udokumentowania tego zdarzenia fakturą uproszczoną. Zasada jest taka sama jak przy tradycyjnej fakturze VAT.

W jaki sposób wystawia się i przechowuje faktury uproszczone?

Faktury wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi pozostaje w dokumentacji podatnika dokonującego sprzedaży. Zdarza się, że fakturę uproszczoną wystawia się w większej ilości egzemplarzy, jeśli jest taka potrzeba.

W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej, podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego osoba, przesyła dokument drogą elektroniczną nabywcy lub inaczej: udostępnia go.

W przepisie § 20a ust. 1 rozporządzenia zastrzeżono, że podatnik ma obowiązek określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. One ustalają wiarygodną treść i drogę faktury.

Na podatnikach ciąży obowiązek odpowiedniego przechowywania wystawionych i otrzymanych faktur uproszczonych. Muszą je archiwizować w podziale na okresy rozliczeniowe, aby można je było łatwo odszukać. Dotyczy to również dokumentów będących korektami lub duplikatami.

Podatnicy muszą zapewnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie zapewnić dostęp do wystawionych i otrzymanych faktur, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Faktury przechowywane w formie elektronicznej, również bezzwłocznie muszą być odtworzone, pobrane, przetworzone, w celu udostępnienia wglądu do danych w nich zawartych (§ 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Wystawiać i przechowywać faktury uproszczone, od pierwszego stycznia 2014 roku, najlepiej w programie afaktury.pl, więc po co komplikować sobie życie, jak można skorzystać z prostych, łatwych i szybkich rozwiązań!

Jaki jest schemat wystawiania faktur uproszczonych?

Schemat wystawiania faktur uproszczonych różni się w zależności od tego, czy podatnik jest zwolniony podmiotowo czy przedmiotowo z podatku VAT. Dokument taki zawsze posiada datę i numer, nazwę sprzedawcy i nabywcy, ich imiona i nazwiska lub identyfikator dla celów podatkowych (NIP). Ponadto określa nazwę lub rodzaj towaru czy usługi, jego miarę i ilość oraz cenę jednostkową i należność ogółem do zapłaty.


Faktura uproszczona wystawiana przez podatników zwolnionych podmiotowo, czyli z zastosowaniem limitu sprzedaży do 150 000 złotych rocznie, zawiera dokładnie te informacje i dane, które zostały wcześniej przedstawione.

Ta sama faktura wystawiana przez podatników zwolnionych przedmiotowo, czyli na podstawie rodzaju sprzedaży, jak na przykład prawnicy, lekarze, architekci, zawiera również podstawowe dane wcześniej omówione oraz informację o podstawie prawnej zwolnienia z VAT.

Natomiast faktura uproszczona, wystawiona przez pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, jest najprostsza w swojej formie i zawiera: datę i numer, imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług, nazwę usługi, kwotę do zapłaty.

Program afaktury.pl poprowadzi po kolejnych polach edytowanych, pomoże uzupełnić dane, aby ostatecznie sporządzić fakturę uproszczoną, której wzór będzie podobny do przykładu poniżej, choć dodatkowo zawiera on jeszcze informacje o stawkach i kwocie VAT:


FAKTURA UPROSZCZONA NR 1/2014
Oryginał / kopia

Sprzedawca: Firma E-KOLOGIA,
Jan Nowakowski,
83-330 Żukowo,
ul. Warzywna 55,
NIP 795-123-45-67

Nabywca: Sklep „Zielone jabłuszko”, ul. Owocowa 10, 83-330 Żukowo
NIP 597-987-65-43

Data zakupu: 02.01.2014 r.
Data wystawienia: 02.01.2014r.
Płatność: przelew
Termin zapłaty: 05.01.2014 r.
Bank: XVX 99 0000 2222 4444 6666 8888 0000
Lp. Nazwa
towaru PKWIU J.m. Ilość towaru Cena jednostkowa
bez podatku (zł) Wartość towaru
(zł) Stawka VAT (%) Kwota VAT (zł) Wartość towaru wraz z podatkiem (zł)
1. Mandarynki 01.23.14 kg 80 4,00 320,00 8 25,60 345,60 Razem 320,00 8 25,60 345,60 Do zapłaty: 345,60 zł Słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych 60/100
(podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury) Jan Nowakowski
(podpis sprzedawcy)
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione