Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Zaliczka korygująca

Faktura korygująca zaliczkowa online

2024-07-13

Sprzedawca
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Przed korektą - Kliknij w ikonkę K poniżej z lewej, aby skorygować wybraną pozycję.
W przypadku całkowitego zwrotu towaru ilość należy zmienić na 0

Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
K
0.00 0.00 0.00 0.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
Łączna waga kg Przepisz do informacji

Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia faktury
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Faktura Korygująca Zaliczkowa została dodana
Dokument nie istnieje!
Faktura Korygująca Zaliczkowa została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura Korygująca Zaliczkowa została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Wykorzystano limit wysłanych wiadomości dla konta darmowego
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz Korektę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-07-13
Każdą pozycję można korygować tylko raz.
Podaj numer faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury korygowanej
Podaj datę wystawienia faktury
Zwiększenie podatku należnego
Zmniejszenie podatku należnego
Do zapłaty
Do zwrotu
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty

Faktura korygująca do zaliczki

Fakturę korygującą do zaliczki wystawia się wówczas, kiedy należy skorygować fakturę zaliczkową. Przyczyną wystawienia korekty może być np. błędna kwota zaliczki, błędna stawka vat, niewłaściwa nazwa kontrahenta itd. Każda nieprawidłowa wartość powinna być skorygowana a następnie przekazana nabywcy oraz zaksięgowana.

Dane, które obowiązkowo należy umieścić na tym dokumencie to:
- dane sprzedawcy i nabywcy
- Numer dokumentu korekty jak i numer zaliczki, którą korygujemy
- Daty korekty oraz daty zaliczki
- Tabelka przed korektą i po korekcie
- Termin i sposób płatności lub zwrotu

Niezbędna jest również informacja o przyczynie wystawienia korekty.

Jak wystawić fakturę korygującą zaliczkową

Fakturę korygującą do zaliczki wystawia się analogicznie jak każdą inną korektę w afaktury.pl
Zapisana faktura zaliczkowa pojawia się w liście dokumentów zaliczkowych. Z tego miejsca klikamy w literkę K w kolumnie koryguj. Drugim miejscem, z którego możemy wejść do korekty to edycja zaliczki. Tu w menu przyciskamy Koryguj.
Wówczas otworzy się korekta zaliczki. W szablonie wszystkie dane zostaną wypełnione automatycznie, zgodnie z tym co było umieszczone w fakturze zaliczkowej. Zatem numery i daty korekty oraz dokumentu, który korygujemy zostaną wpisane. Pojawią się także dane sprzedawcy i nabywcy. Również tabelka przed korektą będzie uzupełniona zgodnie z tym co jest na fakturze zaliczkowej.
Następnym krokiem jest utworzenie tabelki po korekcie, w której wpisujemy poprawne wartości. W tym celu w tabelce zatytułowanej przed korektą, przyciskamy literkę Kb przy każdej pozycji, którą chcemy skorygować. Te pozycje zostaną umieszczone w tabeli poniżej i właśnie w tym miejscu nanosimy zmiany. Jeżeli błędna jest cena lub vat wystarczy skasować i wpisać poprawną. Natomiast, jeżeli zaliczka jest zwracana nabywcy i transakcja anulowana to w kolumnie ilość należy wpisać 0. Ostatnią informacją, którą zgodnie z ustawą należy wypełnić to przyczyna korekty. Ta informacja jest niezbędna dla księgowość. Z niej wynika dlaczego musieliśmy wystawić fakturę korygującą do zaliczki.
Na sam koniec zapisujemy korektę. Pojawi się ona w liście dokumentów > zaliczki korygujące.

Korekta zaliczki w pdf i wydruk

Po zapisaniu faktury korygującej do zaliczki mamy możliwość otworzenia jej w pdf i wydrukowania. Tą czynność możemy dokonać z dwóch miejsc w serwisie.
W liście dokumentów, w kolumnie operacje na dokumencie lub drukuj oraz w edycji dokumentu w menu Utwórz pdf. Po kliknięciu w jeden z wymienionym przycisków otworzy się okienko z możliwością zaznaczenia lub odznaczenia dodatkowych informacji, które zostaną umieszczone na dokumencie. Zatem możemy na pdf umieścić QRCode, który powie kontrahentowi o pochodzeniu dokumentu. Możemy na dokumencie pokazać pola na podpisy, termin zapłaty, datę przy terminie płatności, status dokumentu, historię płatności i wiele innych.
W tym samym oknie wydruku zaznaczyć możemy również w ilu egzemplarzach ma się wygenerować pdf lub w potrzebie duplikat.
Jeżeli zostały zaznaczone wszystkie opcje potwierdzamy przyciskiem Utwórz PDF. Na komputerze pojawi się ów dokument w wersji docelowej, który możemy wydrukować.
Wydruk pdf jest bez limitu o ile abonament jest aktywny.

Wysyłka mailem jako edokument

Oprócz możliwości wygenerowania pdf, fakturę zaliczkową korektę można wysłać do kontrahenta emailem. W tym celu z listy dokumentów lub z edycji dokumentu klikamy wyślij. W oknie wysyłki na samej górze jest wiersz, w którym wpisujemy adres email, na który dokument ma zostać wysłany.
Dodatkowo poniżej można zaznaczyć lub odznaczyć inne informacje, które pojawią się na pdf. Sa to m.in podpisy, status, daty w terminie płatności. Odbiorca otrzyma maila z krótką treścią informacyjną oraz załącznikiem pdf, którym jest dokument korekty.
Tytuł wiadomości jak i jej treść zaproponowana jest przez system. Natomiast można ją zmienić w Ustawieniach->ustawienia email. Szablonów z treścią można stworzyć zgodnie z potrzebą i zmieniać ją w momencie wysyłki.
Funkcja wysyłki faktury emailem nie ma limitu, jeżeli jest aktywny abonament

Tłumaczenie faktury korygującej zaliczkowej

Fakturę zaliczkową korygującą w afaktury.pl można wystawić w ponad 30 obcych językach.
Najczęściej wybierana jest faktura korygująca zaliczkowa po angielsku i po niemiecku.
Dostępne są również tłumaczenia faktury w języku angielsko-polskim, niemiecko-polskim, hiszpańskim, włoskim, słowackim, francuskim, holenderskim, czeskim, bułgarskim, szwedzkim, litewskim, portugalskim, rosyjskim, hindi, białoruskim, ukraińskim, chińskim, chorwackim, tureckim, łotewskim, estońskim, norweskim, greckim, afrykanerskim, rumuńskim, słoweńskim, japońskim, kazahskim, duńskim, węgierskim, fińskim, angielskolitewskim, polsko-bułgarskim, hiszpańsko-polskim, szwedzko-polskim, angielskoniemieckim, polsko-portugalskim, bułgarsko-słowackim, angielsko-rumuńskim, polskowłoskim, polsko-duńskim, polsko-chińskim, polsko-czeskim.
Każdy dokument przetłumaczyć można bez limitu na wybrany język lub języki.
Korektę zaliczki przetłumaczyć można nawet nie znając obcego języka. System przetłumaczy automatycznie wszystkie nagłówki i terminy.

Jak przetłumaczyć fakturę korygującą zaliczkę na język obcy

Po zachowaniu dokumentu w liście dokumentów mamy możliwość m.in przetłumaczyć korektę zaliczki na jeden z ponad 30 obcych języków.
Dokument taki możemy otworzyć w pdf i go wydrukować jak również wysłać bezpośrednio na maila kontrahenta, również zagranicznego.
W tym celu klikamy utwórz pdf, drukuj lub wyślij email. W każdym z tych przypadków otworzy się okienko z opcjami, w tym też wybór języków.
Po wybraniu pożądanego języka faktura korygująca zaliczkowa zostanie przetłumaczona.
Wszystkie nagłówki i terminy pokażą się w wybranym języku, np. angielskim. Należy jednak pamiętać, że aby wpisana treść była w obcym języku należy ją w tymże języku wpisać.
Dokument można wielokrotnie tłumaczyć w ramach aktywnego abonamentu.

Zalety programu z korektą zaliczki

Program afaktury.pl jest optymalnym programem do wystawiania faktur. Jego dostęp z każdego miejsca i urządzenia ułatwia pracę, zwłaszcza w przypadku kiedy pilnie i natychmiastowo musimy skorygować fakturę zaliczkową. Często przy transakcjach czas jest na wagę złota a dostęp do programu fakturowego online jest niezastąpiony i bezcenny.
Program do faktur online posiada wiele funkcji ułatwiających wystawianie faktur w tym korekt.

Dostęp do GUS i VIES

Szybko i poprawnie można załadować dane kontrahenta z bazy GUS w przypadku podmiotów krajowych i VIES dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej.
Jednym kliknięciem nazwa firmy i adres zostaną umieszone na fakturze korygującej zaliczkowej. Wystarczy w pole NIP wpisać właściwy i poprany numer.

Czynny podatnik vat na fakturze korygującej zaliczkę

Podobnie jednym kliknięciem pobierając dane z GUS możemy zaznaczyć i sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Taka informacja może zostać umieszczona na wydruku pdf po zaznaczeniu odpowiedniego pola w momencie tworzenia pdf lub wysyłki mailem.

Program do faktur w tym do korekty zaliczki ułatwił już pracę wielu przedsiębiorcom i księgowością. Afaktury.pl z dostępem online powinny być w rękach każdej firmy, niezależnie od wielkości.

Faktura korygująca zaliczkowa - wydruk PDF

Faktura korygująca zaliczkowa - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione