Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Dokument KP

Kasa przyjęła online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-06-17
2024-06-17
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Pozycje na fakturze
i

Ustaw jako dokument cykliczny


18 Czerwiec 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
Razem zapłacono: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer rachunku
Dokument KP został dodany
Dokument nie istnieje!
Dokument KP został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument KP został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Wpłacona kwota
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz KP

Dokument KP programie afaktury.pl

Kasa Przyjęła to dokument w skrócie nazywanym KP. Wystawia się go jako pokwitowanie przyjęcia gotówki, gdy faktura jest opłacana gotówkowo. Dokument KP należy zaksięgować w rozliczeniach spółki.

Jak szybko wystawić dokument KP

Program do wystawiania faktur posiada w swojej ofercie szablon KP. Czyli po kliknięciu Wystaw dokument wybieramy KP. Otworzy się formularz, który należy wypełnić i zapisać.
Taki dokument załączamy do faktury jako oryginał a kopie wręczamy wpłacającemu.
KP można wydrukować lub wysłać na adres mailowy.
Zapisane dokumenty KP pojawiają się w liście dokumentów KP, gdzie można jest edytować, podejrzeć, wydrukować czy wygenerować z nich ewidencję.
Jako, że program z dokumentami KP afaktury.pl jest programem online wystawić potwierdzenie Kasa Przyjęła można w każdym momencie i w każdym miejscu bez większych ograniczeń. Dlatego właście, korzystając z afaktury.pl można bardzo szybko przekazać klientowi potwierdzenie wpłaty gotówki.

Dane na KP

Dane, które obowiązkowo muszą znaleźć się na KP są podobne jak na innych dokumentach.
Różnicę stanowi tabelka.

Zatem szablon KP posiada:
- numer bieżący dokumentu, który system podaje automatycznie
- Daty - pokażą się z dniem aktualnym ale jest możliwość edycji
- Dane sprzedawcy takie jak: nazwa firmy, adres, nr NIP. Można dodatkowo podać dane kontaktowe
- Dane sprzedawcy, tu również należy wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko, podać adres i ewentualnie nr NIP

Kluczowym elementem KP jest tabelka.
W niej wskazujemy za co została pobrana gotówka i w jakiej wysokości.
Jako, że dokument wystawiany jest w momencie otrzymywania gotówki i tylko i wyłącznie przy płatności gotówkowej nie ma potrzeby wskazywania sposobu i terminu płatności.
W razie konieczności w rubryczce „ dodatkowe informacje do KP” można wpisać lub opisać ważne informacje dotyczące transakcji.

Jak automatycznie wystawić KP do faktury

Dokument KP można jednym kliknięciem utworzyć do wystawionej i zapisanej faktury.
W liście dokumentów pod numerem faktury znajdują się ikonki, które konwertują fakturę w inny, wybrany dokument. Między innymi znajduje się ikonka KP. Po kliknięciu otworzy się dokument KP, w którym wszystkie dane zostaną wypełnione. Pojawi się kolejny numer KP, dane sprzedawcy i nabywcy będę takie same jak na fakturze, jak również tabelka będzie zawierała nazwę produktu/usługi oraz cenę.
Taki dokument wystarczy zapisać i wręczyć klientowi albo jako wydruk z pdf albo elektronicznie na adres mailowy.

Ewidencja wystawionych KP

Ewidencja KP to nic innego jak zestawienie wystawionych KP w excl, pdf lub csv.
Takie zestawienie jest pomocne do zaksięgowania dokumentów.
W celu wygenerowania ewidencji wchodzimy w listę dokumentów i wybieramy przycisk Ewidencja. Wówczas otworzy się okienko z wyborem.
Za pomocą kalendarzy wybieramy zakres dat, z których ewidencję chcemy otrzymać.
Jeżeli w ramach konta prowadzimy kilka firmy to zaznaczyć można oddziały czyli wybrać punkt/firmę, dla której zostanie wygenerowane zestawienie KP.
Dodatkowo zaznaczyć można status dokumentu, status płatności, kategorie, sposób płatności.
Ewidencję KP otrzymujemy w pliku pdf, csv oraz excl. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj Ewidencję otworzy się zestawienie w wybranym pliku.
Ewidencję można wystać na maila. Wystarczy uzupełnić pole przeznaczone na adres email i zatwierdzić przyciskiem „Generuj ewidencję”.

Elastyczność programu pozwala na dopasowanie ewidencji do własnych potrzeb. Dlatego też warto zwrócić uwagę na „Zarządzanie zawartością kolumn.” W tym miejscu zaznaczyć lub odznaczyć można kolumny, które się pokażą w zestawieniu. Wybór dotyczy:
- lp.
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Dopisek do dokumentu
- Nip
- Nazwa klienta
- Adres
- Status dokumentu
- Data wystawienia
- Data sprzedaż-wykonania
- Podsumowanie kwot
- Waluta
- Sposób zapłaty
- Termin płatności
- Data ostatniej wpłaty
- Rozbicie VAT
- Kurs Waluty
- Rozbicie VAT po kursie
- Podsumowanie wg kursu
- Sposób dostawy
- Dane wysyłki (email)
- Dodatkowe pole na uwagi
- Produkty
- Numer klienta
- Do zapłaty
- Kwota Netto
- Kwota VAT

Archiwum i przechowywanie KP

Dokumenty KP tak jak i wszystkie dokumenty księgowe muszą być przechowywane zgodnieterminem podanym w ustawie.

Program do KP online posiada możliwość zapisywania KP do listy KP. Dzięki temuotrzymujemy:
- pewność, że żaden dokument nie zostanie zgubiony
- Porządek w dokumentach. Dokumenty posegregowanie są zgodnie z latami, miesiącami, zgodnie z rosnącą numeracją.
- Możliwość szybkiego odnalezienia dokumentu dzięki wyszukiwarce
- Automatyczną numeracje dokumentów KP zgodną z ustawionym formatem numeracji
- Możliwość wygenerowania duplikatu KP
- Wystawienie kolejnego KP na bazie już zapisanego, czyli jako wystaw podobny.

Dowód wpłaty KP - wydruk PDF

Dowód wpłaty KP - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione