Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Dokument KW

Kasa wydała online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-05-30
2024-05-30
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Pozycje na fakturze
i

Ustaw jako dokument cykliczny


31 Maj 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer rachunku
Dokument KW został dodany
Dokument nie istnieje!
Dokument KW został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument KW został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Wypłacona kwota
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz KW

Kasa Wydała Online

W erze cyfrowej, wiele procesów biznesowych przechodzi transformację. Jednym z obszarów, który wyraźnie odnotowuje te zmiany, jest zarządzanie wydatkami. Tradycyjne metody, takie jak papierowe paragony czy ręczne rozliczenia, ustępują miejsca innowacyjnym narzędziom. Jednym z nich jest dokument KW (Kasa Wydała) Online, a w tym artykule dowiesz się, dlaczego warto poznać tę technologię i jakie korzyści niesie dla Twojej firmy.

Czym jest dokument KW (Kasa Wydała)?

Dokument KW, czyli Kasa Wydała, jest wystawiany w momencie, gdy w firmie dokonuje się wydatków gotówkowych lub dokonuje się zwrotów gotówki z kasy firmy.

Jest to podstawowy dokument, który służy do rejestrowania transakcji gotówkowych w przedsiębiorstwie. Dokument KW jest niezwykle ważnym narzędziem, które umożliwia kontrolę i monitorowanie przepływu gotówki w firmie oraz rejestrację wszystkich wydatków i przychodów realizowanych gotówką.
W praktyce dokument KW może być wystawiany codziennie lub okresowo, w zależności od potrzeb firmy. Jest on nie tylko narzędziem do prowadzenia bieżącej księgowości gotówki, ale także stanowi ważny dokument źródłowy przy sporządzaniu raportów finansowych oraz rozliczeń podatkowych.
Dlatego też dokładność i rzetelność w wystawianiu dokumentów KW są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy i zachowania przejrzystości w zarządzaniu finansami.

Główne elementy dokumentu KW obejmują:

 • Data transakcji: Dokument KW powinien zawierać datę, w której wydatek został poniesiony. Precyzyjna data jest istotna zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych.
 • Opis wydatku: Każdy wydatek musi być dokładnie opisany. To pozwala zrozumie, na co zostały wydane środki i czy były związane z działalnością firmy.
 • Kwota: Dokument KW musi zawierać kwotę wydatku. To podstawowy element, który pozwala określi, ile środków zostało wydanych.
 • Podmiot lub kontrahent: Jeśli wydatek był związany z usługą lub towarem dostarczonym przez zewnętrzny podmiot, dokument KW musi zawierać informacje o tym kontrahencie. To jest istotne dla ewentualnych reklamacji, kontroli podatkowych i analizy kosztów.
 • Numer referencyjny: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy firma ma wiele dokumentów KW, ważne jest, aby każdy z nich miał unikalny numer referencyjny. To ułatwia identyfikację i odnalezienie dokumentów.
 • Podpis osoby odpowiedzialnej: Dokument KW powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za wydatek lub osobę upoważnioną do jego zatwierdzenia. To potwierdza, że transakcja została dokładnie sprawdzona i zatwierdzona zgodnie z procedurami firmy.

Dokument KW jest nie tylko narzędziem do monitorowania i rejestrowania wydatków, ale także ważnym elementem w procesie rozliczania podatków i księgowości.
Dzięki dokładnemu i kompletnemu dokumentowaniu wszystkich transakcji, firma może unikać błędów księgowych, kontrolować koszty oraz spełniać wszelkie wymogi podatkowe i prawne.

Pamiętaj, że dokładność i rzetelność dokumentów KW są kluczowe, dlatego warto stosować się do najlepszych praktyk w zarządzaniu finansami i systematycznie przeglądać oraz archiwizować te dokumenty. Dzięki temu firma może utrzymać kontrolę nad swoimi finansami i efektywnie zarządzać wydatkami.

Kasa Wydała Online

Kasa Wydała Online to innowacyjne narzędzie, które umożliwia firmom elektroniczne zarządzanie wydatkami. W tradycyjnym podejściu, każdy paragon, rachunek czy faktura były przechowywane w formie papierowej, co często prowadziło do bałaganu i trudności w zarządzaniu dokumentami.

Teraz, dzięki programom do wystawiania faktur online, wszystkie te procesy przenoszą się do świata cyfrowego. To oznacza, że wszystkie dokumenty są dostępne online, 24/7, z każdego miejsca na świecie.

Korzyści wynikające wystawiania dokumentu KW Online

Dlaczego warto zainteresować się dokumentem KW Online? Oto niektóre z głównych korzyści, jakie niesie to rozwiązanie:

1. Oszczędność czasu
Tradycyjne zarządzanie dokumentami finansowymi, zwłaszcza gdy są one w formie papierowej, może być czasochłonne. Kasa Wydała Online eliminuje konieczność ręcznego sortowania, archiwizowania i przeszukiwania dokumentów. Wszystkie dane są łatwo dostępne i można je szybko wyszuka.

2. Przejrzystość i kontrola
Kasa Wydała Online zapewnia pełną kontrolę nad dokumentami finansowymi. Możesz śledzi, kto, kiedy i za co wydał środki w firmie. To ważne, aby zapobiegać nadużyciom i utrzymywać przejrzystość w wydatkach.

3. Bezpieczeństwo i zgodność prawna
Dokumenty przechowywane w chmurze są zabezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem. Ponadto, wiele programów do wystawiania dokumentów księgowych dba o zgodność z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi przechowywania dokumentów finansowych.

4. Możliwość wystawienia pozostałych dokumentów księgowych
Program do wystawiania faktur online, takim jak afaktury.pl, umożliwia generowanie różnego rodzaju dokumentów finansowych, takich jak faktury, proformy, faktury korygujące, wydania zewnętrzne, zapytania ofertowe, paragony, rachunki i wiele innych, co usprawnia zarządzanie finansami w firmie.

Jak wystawić dokument KW Online?

Aby wystawić Dokument KW (Kasa Wydała) online za pomocą programu do wystawiania faktur online, takiego jak afaktury.pl, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • Zaloguj się do programu: Przejdź na stronę programu afaktury.pl i zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
 • Wybierz opcję Dokumentu KW: Po zalogowaniu się, w menu głównym programu znajdź opcję związaną z wystawianiem Dokumentu KW lub Kasy Wydała. Kliknij na nią, aby rozpocząć proces tworzenia Dokumentu KW.
 • Wypełnij dane: Wypełnij wymagane pola w Dokumencie KW. Typowe informacje zawarte w Dokumencie KW obejmują datę transakcji, opis wydatku, kwotę, dane kontrahenta (jeśli dotyczy), i inne szczegóły dotyczące wydatku.
 • Dodaj załączniki: Jeśli masz jakieś załączniki lub dowody związane z wydatkiem, możesz je dołączyć do Dokumentu KW. Program zazwyczaj umożliwia przesyłanie plików w formatach PDF, JPG, lub innych popularnych formatów.
 • Zatwierdź i podpisz: Po wypełnieniu wszystkich danych, zatwierdź Dokument KW. W niektórych przypadkach może być wymagane dodatkowe potwierdzenie lub podpisanie przez osobę odpowiedzialną za wydatek.
 • Wyślij lub zapisz: Po zatwierdzeniu Dokumentu KW, możesz go wyślij do kontrahenta lub zapisz go jako elektroniczną kopię do swojego archiwum.
 • Monitoruj i archiwizuj: Programy do wystawiania Dokumentów KW często umożliwiają monitorowanie statusu dokumentów oraz ich archiwizację, co ułatwia późniejszy dostęp do historii finansowej firmy.

Warto korzystać z takich narzędzi jak afaktury, ponieważ ułatwiają one zarządzanie finansami i dokumentacją firmy oraz pozwalają zachować przejrzystość w rozliczeniach i kontrolować wydatki.

Związek dokumentu KW z innymi dokumentami finansowymi

Dokument KW (kasa wydała) jest istotnym elementem w systemie finansowym firmy i jest często powiązany z innymi dokumentami finansowymi. Te związki pomagają zrozumieć kontekst i pochodzenie konkretnego wydatku oraz są niezbędne do właściwego prowadzenia księgowości.

Oto kilka głównych związków dokumentu KW z innymi dokumentami finansowymi:

 • Faktura zakupu: W momencie, gdy firma dokonuje zakupu towarów lub usług od dostawcy, często wystawiana jest faktura zakupu. Faktura ta jest podstawowym dokumentem, który potwierdza koszty zakupu. Dlatego informacje z faktury zakupu są często przenoszone do dokumentu KW, aby uwzględnić te wydatki w księgowości. Dokument KW może zawierać numer faktury zakupu, datę, dostawcę, kwotę oraz inne szczegóły.
 • Rachunek: W niektórych przypadkach wydatki firmy są potwierdzane przez rachunki zamiast faktur zakupu. Rachunki zawierają informacje o kosztach, takie jak opis usług czy towarów, kwoty i daty transakcji. W takich przypadkach informacje z rachunków również są przenoszone do dokumentu KW w celu uwzględnienia tych kosztów w księgowości.
 • Paragon: Paragony to krótsze dokumenty potwierdzające zakup towarów lub usług. Mogą być wykorzystywane do rejestrowania mniejszych wydatków, na przykład na drobne zakupy biurowe lub podręczne narzędzia. Informacje z paragonów również są przenoszone do dokumentu KW, aby zaksięgować te wydatki.
 • Dokumenty księgowe: Dokumenty KW są zazwyczaj częścią procesu księgowego firmy. Informacje z dokumentów KW są używane do księgowania kosztów i przychodów. Wartości z dokumentów KW są przekazywane do księgowań głównych ksiąg rachunkowych, co umożliwia monitorowanie stanu finansów firmy.
 • Reklamacje i zwroty: Jeśli firma otrzymuje reklamacje od klientów i dokonuje zwrotów, to również mogą istnieć związki między dokumentem KW a dokumentami reklamacyjnymi i zwrotowymi. Te dokumenty mogą potwierdzać wydatki związane z procesem reklamacyjnym i zwrotnym oraz umożliwiać śledzenie kosztów z tymi związanymi.
 • Inne dokumenty finansowe: W zależności od branży i specyfiki firmy, dokument KW może być związany z innymi dokumentami finansowymi, takimi jak noty korygujące, faktury korygujące, dokumenty celne czy zapytania ofertowe. To zależy od konkretnej działalności firmy i rodzaju transakcji, jakie przeprowadza.

Zrozumienie tych związków między dokumentem KW a innymi dokumentami finansowymi jest istotne zarówno dla właściwego prowadzenia księgowości, jak i dla audytu finansowego.
Dokładne i kompleksowe śledzenie wszystkich kosztów i przychodów firmy jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania finansami i tworzenia dokładnych sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

Kasa Wydała Online to rewolucyjne narzędzie, które ułatwia zarządzanie wydatkami w firmie. Dzięki elektronicznemu przechowywaniu dokumentów finansowych, oszczędzamy czas, zyskujemy kontrolę i zapewniamy bezpieczeństwo danych.
To innowacyjne podejście do zarządzania finansami, które warto poznać i wdrożyć w swojej firmie. Spróbuj wystawić dokument KW Online i przekonaj się, jak może usprawnić pracę Twojej firmy.

Dokument KW - wydruk PDF

Dokument KW - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione