Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Nota korygująca

Nota korygująca online

2024-05-31

2024-05-31
2024-05-31
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Pozycje na fakturze
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer noty korygującej
Nota korygująca została dodana
Dokument nie istnieje!
Nota korygująca została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty pola do dokumentu
Nota korygująca została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.Zapisz notę

Nota korygująca

W serwisie Afaktury.pl dostępna jest funkcja błyskawicznego wystawiania noty korygującej. Jest do dokument sporządzany przez nabywcę, jeżeli po otrzymaniu faktury zauważy on błędy w jej treści. Nota korygująca wymaga akceptacji sprzedawcy, lecz ustawodawca nie wskazuje, jaką powinna ona przyjąć formę. Nie jest więc konieczne umieszczenie na niej podpisu. Można taki dokument wysłać mailem do kontrahenta i będzie on ważny, jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw z jego strony. Polskie prawo nie określa ostatecznego terminu wystawienia noty korygującej.

Kiedy można wystawić notę korygującą?

Nota korygująca jest dokumentem, który służy do poprawiania na fakturach tak zwanych błędów niższej kategorii. Nie mogą one zatem dotyczyć takich pozycji jak kwoty i stawki podatków, cen jednostkowych netto, wartości brutto zamówienia, kwot i stawek rabatów oraz upustów, a także miar i ilości zamówionych produktów. Błędy tego typu wymagają wystawienia przez sprzedawcę? faktury korygującej. Dokument taki, w odróżnieniu od nory korygującej, musi być podpisany przez odbiorcę. Sprzedawca ma 30 dni na jego dostarczenie do swojego klienta.

Można natomiast wprowadzać zmiany za pomocą noty korygującej w przypadku takich pozycji jak:

Dopuszczalne jest zatem jedynie korygowanie pomyłek formalnych, które nie wiążą się z konsekwencjami podatkowymi. Nota korygująca nie może być jednak wystawiania w przypadku, jeżeli doszłoby jednocześnie do zmiany numeru NIP, nazwy firmy/imienia i nazwiska odbiorcy oraz danych teleadresowych.

W jaki sposób błyskawicznie i bez ryzyka błędów wystawić notę korygującą?

Najlepszym sposobem na wystawienie noty korygującej jest posłużenie się w tym celu oprogramowaniem do fakturowania. Za pomocą systemu Faktury.pl zdołasz tego dokonać w ciągu co najwyżej kilku minut. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz, dostępny na stronie https://afaktury.pl/. W górnym menu znajdziesz po lewej stronie zakładkę „Wystaw dokument”. Kliknij w nią, a następnie wejdź w pozycję „Nota korygująca”. Twoim oczom ukaże się formularz, uwzględniający wszystkie wymagane przez prawo pozycje noty korygujące. Zalicza się do nich: Nota korygująca może zawierać również dodatkowe pozycje. Będziesz mógł je zamieścić w serwisie Afaktury.pl, jeżeli uzyskasz dostęp do pełnej wersji oprogramowania. Zyskasz m.in. możliwość przekazania kontrahentowi numeru rachunku bankowego do przelewu, a także dowolnych uwag. Będziesz mógł również dowolnie zaprojektować treść nagłówka oraz stopki noty korygującej. Dokument ten zdołasz wygenerować za pomocą jednego kliknięcia muszką do wymaganego formatu pliku PDF – zabezpieczonego przed możliwością edycji. Zalogowani użytkownicy mają poza tym możliwość zapisywania noty korygującej przed jej zapisaniem. Za pomocą systemu Afaktury będziesz mógł również przesłać taki dokument na adres mailowy swojego klienta.

Funkcje przyśpieszające wystawianie not korygujących

Wypełniania formularza online noty korygującej zajmuje tak mało czasu dzięki temu, że system Afaktury.pl posiada funkcje automatycznego uzupełniania poszczególnych pól. Możesz na przykład za pomocą jednego kliknięcia pobrać tego typu dane jak nazwa firmy kontrahenta oraz informacje adresowe. Wystarczy w tym celu wskazać numer NIP, a wówczas dane zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS-u. Czas wystawiania kolejnych not korygujących można poza tym skrócić poprzez zdefiniowanie domyślnej miejscowości, a także za sprawą korzystania z opcji zapisywania oraz wczytywania danych kontrahenta. Istnieje ponadto możliwość wskazania w treści dokumentu osób upoważnionych do odbioru oraz wystawienia noty.

Przetestuj bezpłatnie możliwości systemu Afaktury.pl

Za pomocą oprogramowania Afaktury.pl możesz błyskawicznie, wygodnie i bez ryzyka błędów wystawiać noty korygujące, a także faktury, rachunki czy inne dokumenty sprzedażowe. Uzyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Wystarczy, że skorzystasz z 30-dniowego okresu próbnego. W tym celu należy zarejestrować się w serwisie, podając dane swojej firmy. Otrzymasz od nas powiadomienie mailowe, kiedy okres testowy będzie już zmierzać do końca. Dopiero wówczas podejmiesz świadomą decyzję, czy chcesz z nami pozostać i na stałe korzystać z licznych możliwości naszego oprogramowania do fakturowania.

Nota korygująca - wydruk PDF

Nota korygująca - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione