Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Zlecenie

Zlecenie online

Dane zlecenia

2024-05-31
Wprowadzenie daty kończy zlecenie

Kontrahent

Zamówienie online w programie afaktury.pl

Program do tworzenia zamówień afaktury.pl jest programem o bardzo szerokiej funkcjonalności. Jedną z opcji jest możliwość tworzenia zamówień. Zamówienie skierować można zarówno do klienta jak i dostawcy towarów. Ruchome nagłówki pozwalają dopasować druk do indywidualnych potrzeb. Produkty lub usługi wpisać można ręcznie lub zaciągnąć z wewnętrznej bazy, uprzednio zapisanych. Zamówienie można wydrukować z pliku pdf lub wysłać bezpośrednio na maila. Możliwość zapisywania zamówień do listy zamówień daje podgląd do nawet najstarszych dokumentów dzięki czemu tylko jak jest potrzeba można powrócić, skontrolować lub utworzyć podobny dokument do już utworzonego.
Program do pisania zamówień jest programem online czyli zawsze pod ręką i zawsze przygotowany do pracy. Ta forma programu sprawdza się zwłaszcza przy pracy w terenie, kiedy nie mamy dostępu do biurowego programu. Natomiast dokument zaraz po zapisaniu widoczny jest w biurze.

W jakim celu wystawia się zamówienia

Dwojaka forma zamówień jaka jest dostępna w afaktury.pl sprawdza się w dwóch sytuacjach.
Wzór zamówienia można zastosować dla klienta, kiedy przyjmujemy zamówienie do realizacji. Na druku wyszczególnić można towary lub usługi, na które klient złożył zamówienie. Ceny nie są koniecznie jednakże można je umieścić. Dzięki ruchomym nagłówkom dane zamawiającego można zamienić na Sprzedawce bądź Wystawce a dane po stronie Dostawcy zamienić na Nabywce lub Odbiorce.
Drugą formą jaką pełni druk zamówień to zamówienie do naszego dostawcy na poszczególne towary, które chcemy zakupić.

Jak wystawić zamówienie

Pierwszym krokiem jaki należy zrobić by wystawić zamówienie jest wejście w Wystaw dokument i wybrać Zamówienie.
Otworzy się szablon, w którym część danych zostanie automatycznie wypełniona. Dzięki temu podstawowych danych nie trzeba wpisywać.
Będą to aktualne daty wystawienia dokumentu, numer dokumentu i dane po lewej stronie, czyli dane naszej firmy.
Dla każdego zamówienia nadaje się indywidualny numer, którego format można dowolnie ustawić w Ustawieniach - numeracja.

Nagłówki przy obu adresach są z możliwością wyboru i tak Zamawiający może być:
- Sprzedawcą
- Wystawcą
- Wynajmującym
- Nabywcą

A Dostawca może być:
- Nabywcą
- Odbiorcą
- Najemcą
- Kupującym
- Sprzedawcą

Dane po prawej stronie uzupełnić można wpisując nawę firmy, adres, nr NIP ręcznie, załadować z wewnętrznej bazy lub z GUS czy VIES.
Towar/Usługę którą kupujemy lub sprzedajemy umieszczamy w tabeli, podobnie jak tworzy się fakturę. Koniecznie jest wpisanie nazwy towaru/ usługi i podanie ilości. Wpisać można ręcznie lub załadować z bazy zapisanych produktów.
Nie na każdym zamówienie powinna być cena, zatem nie jest obowiązkowa, jednakże podczas tworzenia zamówienia należy podać choć 1zł. Ukrywanie ceny następuje podczas generowania pliku pdf.
Szablon zamówienia posiada miejsce na dodatkowe uwagi, dzięki czemu można szczegółowo opisać specyfikacje zamówienia.

Jak zamienić zamówienie w fakturę lub inny dokument

Zapisane zamówienie można przekonwertować jednym kliknięciem w inny dokument.

Pozwoli to na szybkie sporządzenie dokumentów takich jak:
- FV - czyli faktura
- P - czyli proforma
- R - czyli rachunek
- WZ - czyli wydanie zewnętrzne
- ZAL - czyli faktura zaliczkowa

Przyciski zamieniające dokument w inny dokument znajdują się tuż pod numerem zamówienia w liście zapisanych zamówień.
Po wybraniu odpowiedniego otworzy się pożądany dokument, który jest uzupełniony w te same informacje, które zawiera Zamówienie, po za numerem dokumentu i datą. Zatem system nada dla nowego dokumentu bieżący numer oraz aktualne daty wystawienia i sprzedaży.
Oczywiście dokument powstały na bazie zamówienia można dowolnie edytować, zmieniać nazwy, ceny, sposób i termin płatności.

Jak załadować produkt na druk zamówienia

Wybierając z wybierz dokument -> zamówienie otworzy się druk zamówienia, w którym wstawiamy potrzebne dane.
W środkowej części szablonu pojawia się tabelka, w której wpisujemy zamawiany towar lub usługę.
Jeżeli w bazie zapisanych produktów mamy zapisany ów towar to klikamy w „Załaduj produkt z bazy” . Wówczas pojawi się okienko z zapisanymi produktami. Załadować można jeden lub kilka jednocześnie klikając w nazwy.
W ten sposób bardzo szybko wypełniamy tabelkę z zamówieniem.
Mimo, iż ceny nie są wymagane na zamówieniu to należy je umieścić w tabelce.
Oczywiście każdy produkt wpisać można ręcznie oraz zapisać go do wewnętrznej bazy produktów.

Jak ukryć ceny na zamówieniu

Ceny na szablonie należy umieścić, w przeciwnym wypadku nie będzie można zapisać ani wydrukować zamówienia. Natomiast na wydruku pdf ceny można ukryć.
W okienku, które otworzy się po kliknięciu „utwórz pdf” lub „wyślij email” pokaże się wybór informacji, które mają się pokazać lub nie na wydruku pdf.
Między inny znajduje się „ Pokaż ceny na wydruku”. Przy odznaczeniu tego pola cen na pdf nie będzie.

Dodatkowo zaznaczyć lub odznaczyć można:
- podpisy
- QRCode
- termin zapłaty
- datę w terminie zapłaty
- QRCode płatności
- status dokumentu
- pole GTU
- pole procedura sprzedaży
- podsumowanie ilości
- kwotę słownie
- kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- pole P (paragon)
- pole statusu produktu (wydruk)
- sposób dostawy
- kwotę w dwóch walutach
- waluty
- konta bankowe
- czy płatnik VAT
- czy płatnik VAT EU
- podzielona płatność
- wpłatę
- historię wpłat

Po zatwierdzeniu przyciskiem „Utwórz pdf” otrzymamy zamówienie z wybranymi opcjami.
Z tego pliku możemy zamówienie wydrukować i dostarczyć kontrahentowi w formie papierowej.
Podobny wybór mamy podczas wysyłki zamówienia na adres mailowy.

Różne wzory zamówień pdf

Wzór zamówień w pdf można dopasować wedle upodobań lub potrzeb. Do wyboru jest kilka wzorów, które różnią się układem i rozmieszczeniem informacji czy też logo. Na wzorze zamówienia można umieścić logo firmy, stopkę graficzną oraz wybrać kolor, który wyróżni dokument spośród innych.
Wybór pdf jest w Ustawieniach -> wygląd dokumentów. Wybierając wzór prestige ze zdjęciem dodatkowo można umieścić zdjęcia produktów na zamówieniu.

Zlecenie - wydruk PDF

Zlecenie - wydruk PDF przykład
Podaj numer Projektu
Podany dokument nie istniej
Zlecenie zostało dodane
Zlecenie zostało zapisane
Podany numer Projektu jest już wykorzystany
Podaj nazwę produktu
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Zapisz zlecenie
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione