Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Protokół przekazania towarów

Program do wystawiania protokołów przekazania towaru online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2021-10-17
2021-10-17

Sprzedawca

GUS Vies
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)

Odbiorca rozwińZwiń

rozwińZwiń

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Uwaga! Ceny produktów nie są wymagane i nie wyświetlają się na wydruku pdf

Pozycje na fakturze
0.000.000.00
0.00000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota
VAT
Kwota Brutto
18 Październik 2021
Adres email jest nieobowiązkowy.
Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszesgo dokumentu nie może być wczesniejsza niz jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer dokumentu
Dokument został dodany
Dokument nie istnieje
Dokument został wysłany
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument został zapisany
Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekrocznony czas dostępu do bazy GUS lub baza nieodpowiadaZapisz Protokół

Protokół przekazania towarów

Program do wystawiania faktur afaktury.pl w swojej ofercie ma wzór protokołu przekazaniatowarów. Dokument ten nie jest dokumentem księgowym a potwierdzającym wydanietowaru.Często załączany jest do faktury. Na protokole nie muszą znajdować się ceny ajedynie nazwa towaru i ilość.
Protokół przekazania towarów używany jest często przez hurtowników jako informacja, jakietowary zostały wydane klientowi. Jednocześni jest informacją jakie produkty zeszły ze stanumagazynowego.

Niezbędne dane na protokole przekazania towarów

Mimo, że protokół przekazania towaru nie jest dokumentem księgowym to warto zawrzeć wnim dane Sprzedawcy i Nabywcy czyli odbiorcy, takie jak:
- numer dokumentu
- data wystawienia i wydania towaru
- nazwy firm
- adresy
- mogą być numery telefonów i adresy mailowe


Ważne jest również wskazanie jaki towar został wydany w jakiej ilości. W formularzu możnarównież zamieścić cenę choć nie jest niezbędna.
Wzór protokołu przekazania towarów posiada również miejsce, w którym można dopisaćnumer zamówienia, adres dostawy, podpisy osoby wystawiającej jak i odbierającejdokument. Na samym dole znajduje się miejsce na dodatkowe, dowolne uwagi, które sąważne przy realizacji zamówienia.

Kiedy wystawić protokół przekazania towarów

Protokół przekazania towarów wydaje się wraz z towarem, który przekazujemy klientowi.
Stanowi on potwierdzenie, że klient odebrał towar. W ten sposób zabezpieczamy fakt, żetowar opuścił magazyn. Na tej podstawie można wystawić fakturę.

Jak zamienić protokół w fakturę lub w inny dokument

W programie afaktury.pl jest możliwość szybkiego przekonwertowania dokumentu w innydokument. Jednym kliknięciem można zmienić protokół przekazania towaru w fakturę.
Opcja ta dostępna jest w dwóch miejscach. W edycji dokumentu w prawym górnym rogu, tużprzy datach znajduje się wiersz „Utwórz z tego dokumentu dodatkowo”. Po rozwinięciu listy,wybrać można: fakturę, proformę, rachunek, zamówienie, zaliczkę.
Drugie miejsce, w którym możemy zamienić protokół w inny dokument to lista zapisanychprotokołów. Po wejściu w listę, pod numerem dokumentu w pierwszej kolumnie tabeli,znajdują się ikonki : P, FV, ZAL, ZAM, R, które to zamieniają protokół przekazania towaruw : Proformę, fakturę, zaliczkę, zamówienie lub na rachunek.
W tak szybki sposób, wszystkie dane łącznie z towarem i ceną naniosą się na nowydokument. Wybrany dokument automatycznie otworzy się z bieżącą numeracją i aktualnądatą. Jeżeli jest potrzeba dopisania lub zmienienia treści oczywiście jest taka możliwość,gdyż wzór jest w pełni edytowalny. Po sprawdzeniu zawartości, utworzony dokument nabazie protokołu można zapisać do listy dokumentów, utworzyć pdf lub wysłać e-mailem.

Wzór pdf protokołu przekazania towaru

Po zapisaniu protokołu możemy utworzyć pdf dokumentu.
W tym celu przechodzimy do menu lub listy zapisanych protokołów. Po naciśnięciu Drukujlub Utwórz PDF otworzy się okienko wyboru. W tym miejscu dodatkowo wybrać możnainformacje, które pokażą się na dokumencie. Do wyboru mamy:
- ceny na wydruku
- podpisy
- QRCode
- termin zapłaty
- datę w terminie zapłaty
- QRCode płatności
- status dokumentu
- pole GTU
- pole procedura sprzedaży
- podsumowanie ilości
- kwotę słownie
- kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- pole P (paragon)
- pole statusu produktu (wydruk)
- sposób dostawy
- kwotę w dwóch walutach
- waluty
- konta bankowe
- czy płatnik VAT
- czy płatnik VAT EU
- podzielona płatność
- pokazuj wpłatę
- pokazuj historię wpłat

Oczywiście wzór pdf protokołu przekazania towarów nie potrzebuje wszystkich tych opcji,jednakże warto się z nimi zapoznać i dodatkowo umieścić wybrane.
PDF protokołu przekazania towarów otwieramy przyciskiem Utwórz PDF. Na ekraniepojawi się ów dokument, który możemy zapisać na komputerze lub wydrukować.

Wysyłka mailem protokołu przekazania towarów

Najszybszą formą dostarczenia protokołu przekazania towarów jest wysłanie go drogąmailową bezpośrednio na adres kontrahenta. W programie do tworzenia protokołu afaktury.plznajdują się dwa miejsca, z którego następuje wysyłka, to jest w edycji dokumentu oraz wliście zapisanych protokołów. Po kliknięciu w „Wyślij” otworzy się okienko, gdzie jest wierszprzeznaczony do wpisania adresu mailowego. Dodatkowo jest uwidoczniona treśćwiadomości, którą otrzyma klient. Treść można edytować o inne informacje, niżzaproponowanie przez system.
Przed wysłaniem wiadomości warto zaznaczyć dodatkowe opcje i informacje, które mogąbyć pomocne lub niezbędne.
Protokół przekazania towarów można również przetłumaczyć na język obcy.
Po zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij pdf protokołu przekazania towarów trafia na skrzynkęjako załącznik.

Plusy korzystania z programu afaktury.pl

Program do wystawiania dokumentów online w tym protokołu przekazania towarów posiadawiele opcji, które pomagają w prowadzeniu dokumentacji firmy. W afaktury.pl możnaustawić indywidualnie preferowane lub najczęściej wybierane parametry, takie jak: stawkaVAT, jednostka miary, waluta, dopiski, statusy czy dodatkowe informacje. Dodatkowo, każdydokument posiada kilka wzorów pdf, dzięki czemu można wybrać np. swój ulubiony kolordokumentu.
Jeżeli firma posiada logo czy stopkę graficzną to często używa ich na dokumentach jakowizytówka i znak rozpoznawalny. W Ustawieniach można wgrać plik, który następnieautomatycznie pokaże się na pdf protokołu.
Korzystając z programu do wystawiania faktur Użytkownik dostaje wiele wzorówdokumentów, nowoczesne możliwości, i ławy dostęp do całego archiwum.

Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.