Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura zaliczkowa

Program do wystawiania faktur zaliczkowych online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2021-10-17
2021-10-17

GUS Vies
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)

Odbiorca rozwińZwiń

rozwińZwiń

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Pozycje na fakturze
0.00000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota
VAT
Kwota Brutto
18 Październik 2021
Adres email jest nieobowiązkowy.
Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszesgo dokumentu nie może być wczesniejsza niz jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Faktura została dodana
Dokument nie istnieje
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura została zapisana
Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekrocznony czas dostępu do bazy GUS lub baza nieodpowiadaZapisz zaliczkę

Faktura zaliczkowa co to za dokument

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym wystawianym jako przedpłata częściowalub całkowita za zamówiony towar lub usługę. Można też powiedzieć, że zaliczka jestrezerwacją towaru czy gwarancją i zabezpieczeniam, że kontrahent się z transakcji niewycofa. Przedsiębiorstwo jest również wówczas zobowiązane do zachowania terminu ifinalizacji transakcji. Niejednokrotnie fakturę zaliczkową wystawia się na poczet wykonaniausługi, za którą wykonawca kupuje materiały. Również przy zamówionym drogim towarzepraktykuje się zaliczkowanie transakcji. Dokonuje się tego by pokryć koszty związane zrozpoczęciem transakcji lub na poczet produkcji itd.
Zatem faktura zaliczkowa jest ważnym dokumentem w procesie usługowym i handlowym ibardzo często wystawianym przez firmy i przedsiębiorstwa.

Obowiązkowe dane na fakturze zaliczkowej

Na fakturze zaliczkowej obowiązkowo umieszcza się kwotę zaliczki w wysokości jaką klientwpłaca lub wpłacił. Niezbędna jest również informacja o przewidywalnej całkowitejwysokości transakcji.
Zgodnie z ustawą o VAT art.106f na dokumencie zaliczki muszę znaleźć się takie informacjejak:
- kolejny numer faktury zaliczkowej
- Data wystawienia
- Dane sprzedawcy i odbiorcy, w tym adres i nr NIP
- nazwa towaru/usługi z wyszczególnieniem słowa „zaliczka”
- Kwota zaliczki jaki sposób ma zostać wpłacona lub jaka została wpłacona
- Stawka podatku vat
- Kwoty netto, vat, brutto
Istotne są jeszcze informacje na temat terminu i sposobu płatności oraz ewentualnie nr kontabankowego.
W dolnej części formularza zaliczkowego można dopisać dodatkowe informacje, które mogąbyć przydatne przy wykonywaniu usługi.

Kiedy wystawia się fakturę zaliczkową

Fakturę zaliczkową wystawia się po zaakceptowaniu przez obie strony oferty, zamówieniaczy ogólnie mówiąc zgody na rozpoczęcie transakcji sprzedaży. Wcześniej można sporządzićstosowną ofertę czy zlecenie, w których to zawiera się szczegóły. Warto opisać przedmiotzakupu, podać cenę, ilość oraz czas wykonania i realizacji zamówienia.
Zaliczę wystawić można z terminem płatności na uzgodnioną wcześniej kwotę lub napodstawie wcześniejszej wpłaty. W drugiej sytuacji zaliczkę wystawia się obowiązkowo wcelu rozliczenia wpłaty. Faktura zaliczkowa opiewać może na częściową zapłatę za towar czyusługę jak również na całkowitą cenę czyli przedpłatę 100%.
Do jednego zamówienia czy usługi może być wystawione kilka zaliczek w różnychterminach. Ważne jest by każdą zaliczkę zaksięgować.

Jak rozliczyć zaliczkę czyli faktura końcowa

Po wykonywaniu usługi lub dostarczeniu towaru każdą zaliczkę trzeba rozliczyć wystawiająctak zwaną fakturę końcową. Jeżeli do jednej transakcji wystawione było kilka zaliczek,rozliczyć trzeba je wszystkie i można to zrobić jedną fakturą.
Faktura końcowa to zwykła faktura, w której muszę być ujęte zaliczki i odjęte od całkowitejwartości towaru/usługi.
W tym celu należy wejść w Listę faktur zaliczkowych. Dla ułatwienia szukania wwyszukiwarce warto wpisać nr NIP Nabywcy oraz określić przedział czasowy, w którym tozaliczki były zapisane.
Jeżeli rozliczamy tylko jedną zaliczkę wystarczy kliknąć w ikonkę ROZ znajdującą się tużpod numerem zaliczki.
Jeżeli natomiast rozliczamy kilka dokumentów to zaznaczamy je w pierwszej kolumnie ipowyżej tabeli klikamy w zielony przycisk „Rozlicz zaliczkę”.
W jednym i drugim przypadku otworzy się faktura z kolejnym bieżącym numerem. Daty jak idane sprzedawcy oraz nabywcy zostaną uzupełnione automatycznie zgodnie z tym co byłona zaliczce. Również uzupełniona zostanie tabela z nazwą towaru/usługi a jej treść będziebrzmiała „Rozlicznie zaliczki numer …” Kwota wyświetli się zgodnie z ceną na zaliczce aleo wartości ujemnej. W pierwszym wolnym wierszu tabeli uzupełniamy dokument osprzedany towar lub wyświadczoną usługę z ceną umowną - 100%.
Końcowa cena Razem do zapłaty zostanie wyliczona zgodnie z wartością transakcjipomniejszoną o uiszczone zaliczki.
Ostatni krok to zapis faktury rozliczającej zaliczki oraz dostarczenie jej kontrahentowi iksięgowości.

Jak wydrukować zaliczkę

Program do wystawiania zaliczek afaktury.pl generuje każdy dokument w pdf. Po zapisaniufaktury zaliczkowej do listy dokumentów czyli archiwum faktur można wydrukować,uprzednio robiąc pdf zaliczki. W menu głównym edycji dokumentu lub w liście dokumentówznajdują się przyciski utwórz pdf i drukuj pdf. Po kliknięciu otworzy się okienko wyboruopcji, które wyświetlą się na pdf.
Możemy w tym momencie wybrać typ dokumentu: oryginał, kopia, duplikat, jeden lub dwaegzemplarze. Poniżej będą opcje dodatkowe, takie jak QRCode. Opcje walutowe, które sąniezbędne, gdy zaliczka została wystawiona w obcej walucie, można też zaznaczyćMechanizm Podzielonej Płatności czyli MPP, historię wpłat, pole GTU i wiele innych.
Po wybraniu informacji, które nas interesują należy zatwierdzić przyciskiem Utwórz PDF.
Na ekranie pokaże się zaliczka w pdf. Drukowanie zaliczki już odbywa się z wyświetlonegodokumentu. W abonamencie nie ma limitów drukowania. W przypadku zauważenia błędudokument można poprawić wchodzą do listy dokumentów i klikając w numer zaliczki. Pozapisie można znów wejść w drukowanie.

E-dokument czyli zaliczka wysłana emailem

Bardzo wygodną formą dostarczenia faktury zaliczkowej jest wysłanie jej bezpośrednio namaila kontrahenta. Taka zaliczka zwana jest dokumentem elektronicznym lub po prostu edokument.
Wysłać można bezpośrednio z programu do wystawiania zaliczek afaktury.pl
W systemie znajdują się dwa miejsca, z których można wysłać.
W edycji dokumentu praz w liście dokumentów faktur zaliczkowych znajduje się przyciskwyślij. Następnie wyświetli się okienko z wierszem przeznaczonym na adres mailowy.
Można wpisać więcej niż jedne oddzielając każdy przecinkiem. I tak można wysłać jedendokument do kilku adresatów jednocześnie.
Dodatkowo w otwartym okienku można wybrać typ dokumentu oraz informacje, któremożemy umieścić na zaliczce w pdf.
Wysyłanego w ten sposób dokumentu nie trzeba podpisywać ani drukować a już tym bardziejdostarczać pocztą polską.

Faktura zaliczkowa po angielsku i tłumaczenia na różne języki

Dokument zaliczki wystawić można dla kontrahenta z poza granic Polski w jego rodzimejwalucie oraz języku. Walutę wybiera się w momencie wystawiania zaliczki. Tuż nadtabelką jest wybór. System automatycznie przeliczy należność zgodnie z kursem NBP.
Podobnie prosty jest wybór tłumaczenia, w którym zaliczkę chcemy utworzyć.
Tłumaczenie wybieramy w momencie generowania pdf lub wysyłki emailem.
W obu przypadkach w otwartym okienku znajdują się języki. Jest ich ponad 30.
Najczęściej wybieranym jest zaliczka po angielsku i zaliczka po niemiecku.
Oprócz wyżej wymienionych możemy uzyskać takie tłumaczenia jak:
Zaliczka polsko- angielska, polsko-niemiecka litewsko-angielska, polsko-bułgarska, polskohiszpańska,polsko-szwedzka, angielsko-niemiecka, polsko- portugalska, bułgarskosłowacka,angielsko-rumuńska, polsko-włoska, polsko-duńska, polsko- chińska, polskoczeska.słowacka, francuska, holenderska, czeska, bułgarska, włoska, hiszpańska, szwedzka,litewska, portugalska, rosyjska, hindi, białoruska, ukraińska, chińska, chorwacka, turecka,łotewska, estońska, norweska, grecka, afrykanerska, rumuńska, słoweńska, japońska,kazahska, duńska, węgierska, fińska.

Zaliczka w JPK

Aktualnie wytyczne Ministerstwa Finansów nakazują umieszczenie faktur zaliczkowych wcomiesięcznym wykazie zwanym Jednolitym plikiem Kontrolnym czyli JPK.
Wystawiając dokument w tabeli z nazwą towaru usługi możemy wyświetlić dodatkowąkolumnę zatytułowaną pole JPK. W zawartości komórki pokaże się wybór dostępnychsymboli „K”, które należy odpowiednio przypisać.
Bardzo ważną daną, poprzez którą system zaciąga do pliku JPK faktury zaliczkowe jest datazapłaty zaliczki. Należy ją zaznaczyć poprzez ikonkę dolara $ w liście dokumentów.
Następnie również w liście dokumentów poprzez przycisk Generuj JPK przechodzimy dowyboru parametrów pliku JPK.

Program do faktur zaliczkowych i końcowych

Wybierając program do wystawiania zaliczek online afaktury.pl wybieramy oprogramowanie,które ułatwi prowadzenie dokumentów sprzedażowych firmy. Zapisane zaliczki jednymkliknięciem możemy zamienić w fakturę końcową czyli rozliczającą zaliczkę. Wydrukować,wysłać mailem, zrobić JPK. Każdy z wystawionych dokumentów zachowany zostaje wprogramie dzięki temu dostęp do dokumentów jest nieograniczony. Rozbudowanafunkcjonalność programu do robienia zaliczek i faktur końcowych niesie za sobą równieżinne ułatwienia, takie jak domyślne ustawienia najczęściej wybieranych parametrów np.stawki vat, jednostki miary, ilości miejsc po przecinku, dopisku. Również wpisywaniekontrahenta na dokument zaliczki ułatwiony jest poprzez możliwość wprowadzenia go z bazyGUS i VIES lub wewnętrznej bazy kontrahentów w programie.
Każdy może skorzystać z programu do wystawiania zaliczek. Wystarczy założyć konto iprzetestować je przez 30 dni za darmo.

Wzór faktury zaliczkowej pdf

Program do wystawiania zaliczek i faktur końcowych posiada kilka wzorów pdf.
Wzór pdf zaliczki dostępny jest w Ustawieniach - wygląd dokumentów. Zaproponowane sąszablony dla abonamentu standard i prestige. Zatem można wybrać pdf zaliczki w ulubionymkolorze, z logo po prawej lub lewej stronie, z danymi bardziej ściśniętymi lub luźnorozstawionymi. Różnice we wzorach pdf zaliczki są również w układzie adresów sprzedawcyi nabywcy oraz wyświetleniem tabeli z nazwą towaru/usługi czy kwoty Razem do zapłaty.
Warto przy okazji wyboru szablonu pdf zaliczki zwrócić uwagę na opcje które możnazaznaczyć by automatycznie pokazywały się na wydruku pdf i są następujące:

 • pola na podpisy
 • QR code
 • podsumowanie ilości
 • kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
 • kwotę słownie
 • sposób dostawy
 • waluty
 • przeliczniki
 • konta bankowe
 • czy płatnik VAT
 • czy płatnik VAT EU
 • historię wpłat
 • wpłatę
 • termin zapłaty
 • datę w terminie zapłaty
 • QRCode płatności
 • status dokumentu
 • pole GTU
 • pole procedura sprzedaży
 • pole P (paragon)
 • pole statusu produktu (wydruk)
 • Podzielona płatność

Ustawienia programu do faktur zaliczkowych

Bardzo ważną funkcją jaką daje program do wystawiania zaliczek jest funkcjonalność iindywidualne ustawienia. W programie do zaliczek ustawić można:

 • indywidualne dopiski
 • dodatkowe uwagi do zaliczki
 • domyślną stawkę vat
 • domyślną jednostkę miary
 • miejsca po przecinku w cenie i ilości
 • nagłówek dokumentu
 • domyślną walutę
 • stopkę dokumentu
 • domyślny status
Te ustawienia zapisuje się w Ustawieniach->konfiguracja i zgodnie z potrzebą możnadowolnie zmieniać.
Dodatkowo Ustawienia pozwalają na zapisanie własnych stawek vat, dopisków dodokumentu, jednostek miary czy sposób i termin płatności.
Tak szerokie możliwości programu do robienia zaliczek pozwalają na bardzo szybkiefakturowanie.

Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.