Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura RR

Faktura RR online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-07-13
2024-07-13
GUS VIES SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
EORI

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Ustawienia kolumn

Typ GTU
Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
0.00 0.00 0.00 0.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
i

Ustaw jako dokument cykliczny


14 Lipiec 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.1%:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.2%:
Opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych 0.001 zł / kg:
Pozostało do zapłaty:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Sprzedawca został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Uzupełnij dane - Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj numer faktury
Faktura RR została dodana
Dokument nie istnieje!
Faktura RR została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura RR została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Wykorzystano limit wysłanych wiadomości dla konta darmowego
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz fakturę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-07-13

Program do wystawiania faktur RR online

Program do wystawiania faktur online posiada również fakturę RR.
Wybrać ją można po rozwinięciu listy kryjącej się pod Wystaw dokument w menu głównym.
Wówczas otworzy się wzór faktury RR, który należy uzupełnić zgodnie z potrzebą.
Wystawiony dokument zapisuje się i trafia do listy dokumentów, skąd można z niego wygenerować pdf, wysłać mailem czy w razie potrzeby wrócić i edytować.
Faktura RR jest w wersji online czyli jest dostępna z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Sprawdzi się to w sytuacji, kiedy wystawiamy fakturę RR w terenie bez dostępu do urządzeń biurowych. W takim momencie bez problemu wystawimy dokument na telefonie i wyślemy emailem.

Dla kogo faktura RR

Faktura RR to nietypowy dokument, którego wystawcą jest nabywca, czyli przedsiębiorca kupująca towar. W praktyce takie dokumenty wystawia się w momencie nabywania produktów rolnych lub usług rolnych od rolników. Ważny jest jednak fakt był to rolnik ryczałtowy, zwolniony z podatku VAT zgodnie z ustawą o VAt art. 43 i nie prowadzący ksiąg rachunkowych. Nie mniej ważną rzeczą jest by rolnik sprzedawał produkty pochodzące z własnej produkcji lub własne usługi rolnicze.
Fakturę RR sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednem dla każdej ze stron. Powinny one być podpisane wraz z oświadczeniem, że rolnik jest zwolniony z podatku VAT i rozlicza się na zasadach ryczałtowych.

Jak wystawić fakturę RR

Faktura RR może na pierwszy rzut oka wydawać się trudnym dokumentem, jednakże wystawienie jej w programie do faktur RR afaktury.pl nie jest skomplikowane. System posiada szereg ułatwień, takie jak opisane wiersze, które są niezbędne do prawidłowego wypisania tegoż dokumentu. Nie ma konieczności głowić się nad wpisaniem danych, które zgodnie z ustawą muszę być zawarte.
Wchodząc do programu afaktury.pl w pierwszej kolejności wybieramy z menu głównego Wystaw dokument -> faktura RR. Otworzy się szablon faktury RR. Część danych będzie z automatu uzupełniona, czyli:
- numer faktury RR
- Data wystawienia i sprzedaży
- Dane nabywcy
Pozostałe pola należy uzupełnić wpisując kolejno dane sprzedawcy oraz sprzedawany towar lub usługę w odpowiednich, ustalonych cenach.
W przypadku konieczności zmiany daty wystarczy najechać na kalendarz i wybrać umowną.
Szablon faktury RR posiada dodatkowe informacje takie jak dopisek, sposób dostawy czy uwagi do dokumentu.
Gdy już wszystkie informacje są zawarte pozostaje na koniec zapisać dokument klikając przycisk Zapisz fakturę. W tym momencie faktura zostaje zachowana w liście dokumentów - > faktury RR. Z tego miejsca dokument można podejrzeć lub edytować wchodząc w jego numer. W kolumnie drukuj znajduje się tworzenie pdf i możliwość wydrukowania, zaś klikając w ikonkę samolocika można dokument wysłać na adres mailowy.

Dane obowiązkowe na fakturze RR

Każdy dokument należy wypełnić zgodnie z tym co mówi ustawa. Na fakturze RR pojawiają się trochę inne obowiązkowe informacje. Zatem powinna zawierać:

Dane sprzedawcy:
- nazwę przedsiębiorstwa
- Adres
- NIP lub PESEL
- Serie i nr DO
- Datę wydanie DO
- Organ wydający DO

Dane nabywcy
- nazwę firmy
- adres
- Nr NIP

Dodatkowo można umieścić:
- nr i nazwę konta
- adres www
- Telefon
- Adres email

Niezbędne jest wypełnienie tabeli, czyli podanie nazwy towaru/usługi, określenie ilości i ceny oraz o stawki VAT.

Jak każdy dokument, faktura RR musi posiadać unikalny, kolejny numer. W ustawieniach numeracji można wybrać i zapisać format numeracji. Jednym z popularniejszych to n/m/y.
Jednakże format numeracji można wybrać według własnych potrzeb czy nawet upodobań.
Ważne by każdy dokument posiadał swój numer. Podobnie niezbędna jest data wystawienie dokumentu i sprzedaży towaru/usługi.

Faktura RR nico różni się od zwykłej faktury lub rachunku. Posiada dodatkowe dane, które należy umieścić.

Faktura RR w pdf

Fakturę RR należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i powinny być podpisane.
Wydruk faktury RR możliwy jest z dwóch miejscach w programie afaktury.pl Jednym z nich to lista zapisanych faktur RR. W kolumnie drukuj po naciśnięciu ikonki drukarki. Drugie miejsce to przycisk drukuj w edycji dokumentu.
Po wybraniu jednego z opisanych powyżej miejsc otworzy się okienko z wyborem różnych opcji.
Znajdują się tu wybory:
Typu dokumentu, takie jak: oryginał, kopia, duplikat, dwa egzemplarze.

Opcje, które mają pokazać się lub nie na dokumencie:
- ceny na wydruku
- podpisy
- QRCode
- termin zapłaty
- datę w terminie zapłaty
- QRCode płatności
- status dokumentu
- pole GTU
- pole procedura sprzedaży
- podsumowanie ilości
- kwotę słownie
- kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- pole P (paragon)
- pole statusu produktu (wydruk)
- sposób dostawy
- kwotę w dwóch walutach
- waluty
- konta bankowe
- czy płatnik VAT
- czy płatnik VAT EU
- podzielona płatność
- wpłatę
- historię wpłat

Dostępne są również tłumaczenia faktury RR na język:
angielski, niemiecki, słowacki, francuski, holenderski, czeski, bułgarski, włoski, hiszpański, szwedzki, litewski, portugalski, rosyjski, hindi, białoruski, ukraiński, chiński, chorwacki, turecki, łotewski, estoński, norweski, grecki, afrykanerski, rumuński, słoweński, japoński, kazahski, duński, węgierski, fiński, litewsko-angielski polsko-bułgarski, polsko-hiszpański, polsko-szwedzki, angielsko-niemiecki, polsko- portugalski, bułgarsko-słowacki, angielskorumuński, polsko-włoski, polsko-duński, polsko- chiński, polsko-czeski.

Po wybraniu typu dokumentu, zaznaczeniu opcji otwieramy fakturę RR w pdf po naciśnięciu przycisku Utwórz pdf

Faktura RR - wydruk PDF

Faktura RR - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione