Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Nota uznaniowa

Nota uznaniowa online

2024-05-31

2024-05-31
2024-05-31
Sprzedawca
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
2024-05-31

Pozycje na fakturze
Do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer noty
Nota uznaniowa została dodana
Dokument nie istnieje!
Nota uznaniowa została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj treść noty
Nota uznaniowa została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.Zapisz notę

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Treść uwagi
2024-05-31

Nota uznaniowa

Za pośrednictwem systemu Afaktury.pl można już wystawiać noty uznaniowe, nazywane inaczej kredytowymi. Mają one uzasadnienie w przypadku, kiedy należność względem kontrahenta została w jakiś sposób umorzona – np. za sprawą zwrotu towaru, darowania długu czy uznania reklamacji. Forma tego typu dokumentu jest niezwykle prosta. Korzystając z naszego programu do fakturowania zdołasz sporządzić notę uznaniową w ciągu co najwyżej kilku minut – bez ryzyka jakichkolwiek błędów. Masz przy tym wiele możliwości personalizacji oraz rozbudowy tego rodzaju dokumentu o dodatkowe pozycje. Poznaj zatem najważniejsze spośród funkcji, dostępnych w systemie Afaktury.pl.

Funkcje oprogramowania Afaktury.pl dotyczące noty uznaniowej

Chcesz mieć pewność, że nota uznaniowa będzie zawierać wszystkie elementy, aby nie została zakwestionowana przez instytucje podatkowe? Zyskasz taką gwarancje, korzystając z systemu Afaktury.pl do prowadzenia księgowości online. Dzięki rejestracji w serwisie uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji programu, a zarazem będziesz mógł prowadzić elektroniczną ewidencję not uznaniowych. Zyskasz możliwość ich wyszukiwania na podstawie wybranych kryteriów, takich jak między innymi nazwa i numer NIP kontrahenta, numer powiązanej faktury, kwota, nazwa produktu, status i sposób dostawy, waluta czy data wystawiania dokumentu. Poza tym możesz wyszukiwać noty uznaniowe w kolejności alfabetycznej.

Każdą sporządzoną notę zdołasz za pomocą jednego kliknięcia myszką wygenerować do formatu PDF, zabezpieczonego przed możliwością nanoszenia poprawek przez kontrahenta. Możesz również przesłać dokument taki na adres mailowy swojego kontrahenta – bezpośrednio z poziomu systemu Afaktury.pl. Korzystanie z systemu jest całkowicie bezpieczne. Nie musisz obawiać się przechwycenia danych osobowych przez cyberprzestępców, ponieważ serwis jest zabezpieczony za pomocą protokołu szyfrowania danych SSL.

Jak wystawić notę uznaniową w systemie Afaktury.pl?

Aby móc sporządzić notę uznaniową, wystarczy zalogować się na swoje konto użytkownika, wybrać z głównego menu opcję „Wystaw dokument”, a następnie kliknąć w zakładkę „Nota uznaniowa”. Otrzymasz automatycznie propozycję numeracji noty, którą w razie potrzeby będziesz mógł edytować, wybierając preferowany format. System umożliwi Ci pobranie danych dotyczących swojego kontrahenta bezpośrednio z repozytorium GUS-u. Wystarczy, że wpiszesz w okno formularza numer identyfikacyjny jego firmy (NIP). Po wystawieniu każdego dokumentu, dane te zapisują się w systemie. Możesz wczytać je równocześnie z nazwami produktów.

Formularz zawiera również takie pozycje jak m.in. miejscowość oraz data wystawienia noty, także daty (wystawienia oraz sprzedaży) dotyczące dokumentu, którego dotyczy nota uznaniowa. Dokument obejmuje również pozycję dotyczącą treści noty oraz adnotacji „Uznaliśmy”. Istnieje poza tym możliwość wskazania osób upoważnionych do wystawienia oraz odbioru noty uznaniowej. Zarazem można dokument taki wzbogacać o szereg dodatkowych elementów takich jak np.:

Opcje personalizacji noty uznaniowej

Chcesz, aby wystawiana przez Ciebie nota uznaniowa wyróżniła się czymś na tle innych dokumentów? Warto zatem skorzystać z wielu funkcji personalizacji, dostępnych dla użytkowników pełnej wersji systemu Afaktury.pl. Mogą oni w dowolny sposób projektować treść i wygląd stopki, przekazywać kontrahentom dodatkowe uwagi i informacje, a także projektować nagłówek. Istnieje poza tym możliwość dołączenia razem z notą uznaniową dowolnego innego dokumentu, na przykład paragonu, reklamacji, oferty handlowej, rachunku, formularza zamówienia, faktury czy proformy. Ponadto możesz załączyć każdy format pliku – np. z grafiką, logotypami swojej firmy, nagraniem video czy prezentacją multimedialną. Zyskujesz więc wiele możliwości kreowania pozytywnego wizerunku swojego przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z bezpłatnego okresu testowego – 30 dni za darmo!

Możesz przekonać się samodzielnie o tym, na jak wiele pozwala oprogramowanie do księgowania Afaktury.pl. Za jego pomocą nie tylko wystawisz noty uznaniowe i inne dokumenty księgowe. Będziesz mógł również prowadzić ewidencję faktur kosztowych, zarządzać firmowym magazynem, korzystać z modułu statystyk, czy też usługi windykacji online. Kiedy czas obowiązywania okresu testowego będzie zbliżać się do końca, zostaniesz wtedy o tym poinformowany za pomocą wiadomości mailowej. Będziesz mógł wtedy samodzielnie zdecydować, czy chcesz na stałe otrzymać dostęp do pełnych funkcjonalności systemu.

Nota uznaniowa - wydruk PDF

Nota uznaniowa - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione