Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> WZ

Wydanie zewnętrzne online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2024-06-17
2024-06-17
EORI
GUS Vies SMEO
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot z nr NIP - NIE jest zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot z nr NIP - JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
EORI
BL

rozwiń

Pokaż wszystkie daneUkryj dane

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES

Uwaga! Ceny produktów nie są wymagane i nie wyświetlają się na wydruku pdf

Ustawienia kolumn

Rabat
EAN
PKWiU
Pozycje na fakturze
0.000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
i

Ustaw jako dokument cykliczny


18 Czerwiec 2024

Adres email jest nieobowiązkowy. Na podany adres email będą wysyłane faktury cykliczne. Po uprzednim, każdorazowym zaakceptowaniu.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszego dokumentu nie może być wcześniejsza niż jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer dokumentu
Dokument WZ został dodany
Dokument nie istnieje!
Dokument WZ został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument WZ został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Dokument został wysłany do KSeF, nie można go edytować.
Plik KSeF został wysłany poprawnie.
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowaneZapisz WZ

Historia wpłat: i

Data wpłaty Kwota wpłaty Sposób wpłaty Uwagi
2024-06-17

WZ online w programie afaktury.pl

WZ czyli Wydanie Zewnętrzne jest dokumentem magazynowym, nie księgowym. Służy do kontroli wydań towarów z magazynu. Wystawiany jest jako osobny dokument, choć niejednokrotnie podpinany pod fakturę. Wydanie Zewnętrzne mówi jaki towary zostały wydane klientowi. Dokument ten najczęściej wystawiany jest przez magazyniera.
WZ wystawić i wydrukować można korzystając z programu online do wystawiania WZ afaktury.pl
Program do WZ umożliwia zapis dokumentu do listy WZ, dzięki czemu jest stały podgląd do zapisanych i wydanych wydań zewnętrznych. Podgląd posiadają wszyscy użytkownicy konta, dzięki czemu prowadzenie magazynu i firmy staje się płynne i organizacyjne.

Kiedy wystawić WZ

WZ wystawia się w momencie wydawania towaru klientowi. Stanowi ono potwierdzenie, że klient otrzymał swoje zamówienie i na tej podstawie można sporządzić fakturę. WZ swoje zastosowanie ma również w momencie dostawy pod wskazany adres. W takim przypadku łatwo można sprawdzić czy otrzymane towary są zgodne ze złożonym zamówieniem. Dla dostawcy stanowi potwierdzenie, że klient zaakceptował dostawę i nie ma ku niej zarzutów.

Dane na WZ

Dane, które wpisujemy na WZ są standardowe.
Dokument taki powinien posiadać nagłówek WZ oraz kolejny numer.
Można umieści numer i datę wcześniej przyjętego zamówienie czy oferty.
Data sprzedaży i wykonania usługi pojawi się automatycznie z możliwością edycji.
Po lewej stronie - dane sprzedawcy będą wypełnione, jeżeli zostały zapisane w Ustawieniach -> dane firmy.

Najważniejsze by podać:
- nazwę firmy
- Adres firmy
- Nr NIP.

Można również zawrzeć dodatkowe informacje, takie jak: nr telefonu, adres email, stronę www.

Po prawej stronie uzupełniamy dane nabywcy, czyli wpisujemy komu towar wydajemy.
- nazwę firmy lub imię i nazwisko
- Adres
- Jeżeli jest to firma nr NIP.
- Dodatkowo można umieścić dane kontaktowe.

Ważną częścią dokumentu WZ jest tabelka z wydanym towarem.
Należy wpisać wszystkie produkty, które wydajemy klientowi z określeniem ich ilości.
Ceny i podatek VAT nie muszą być określone, jednak by móc zapisać dokument w programie należy wpisać choć 1zł. W momencie wydruku pdf ceny można ukryć. Wówczas WZ będzie posiadało tylko informacje o towarze oraz ilości.
Po tabelką znajdują się dane dotyczące terminu i sposobu płatności oraz dostawy. Po rozwinięciu wybieramy porządane. Jeżeli w zaproponowanych terminach nie ma takiego jak nas interesuje to po przejściu do Ustawień - terminy i sposoby płatności, można dodać własne parametry i umieścić na dokumencie WZ.

Jak zamienić WZ w zamówienie, w fakturę lub inny dokument

Bardzo często na bazie WZ tworzymy fakturę. Program do wystawiania WZ posiada szybkie konwertowanie WZ w fakturę lub inny dokument.
Pod każdym zapisanym dokumentem WZ w liście dokumentów znajdują się ikonki zamieniające WZ w inny:
- FV - czyli faktura
- P - czyli proforma
- R - czyli rachunek
- ZAL - czyli faktura zaliczkowa
- ZAM - czyli zamówienie
- RoW - czyli rozchód wewnętrzny

Po kliknięciu w wybraną ikonkę otworzy się odpowiedni dokument. Automatycznie zostaną przeniesione wszystkie dane z wyjątkiem numeru dokumentu i daty.
Numer nowego dokumentu zostanie nadany zgodnie z kolejnością numeracji a data sprzedaży i wystawienia będzie odpowiadała na dzień tworzenia dokumentu.
Dane sprzedawcy i nabywcy oraz sprzedawany towar będą uzupełnione, jednakże w ramach potrzeby można je edytować, uzupełnić konta bankowe, ceny czy termin płatności.

Jak zdjąć produkt ze stanu poprzez WZ

Program do WZ posiada pewną formę magazynu. Każdy produkt, towar można zapisać do wewnętrznej bazy. Dodać można w dwojaki sposób.
1. Wchodząc w Produkty, klikamy dodaj produkt. W tym miejscu uzupełniamy informacje, które potrzebujemy, określając nazwę, ilość, cenę. W tym miejscu możemy również zaznaczyć czy produkt ma być zdejmowany ze stanu. Po zapisaniu produktu pokaże się on w liście produktów.
2. Wystawiając dokument, po wpisaniu towaru w tabelce przyciskamy w pierwszej kolumnie ikonkę dyskietki. Produkt wówczas zapisze się do listy produktów.
Tak zapisane produkty można umieścić w tabeli poprzez załaduj produkt z bazy. Jeżeli chcemy zdjąć produkt ze stanu magazynowego danym dokumentem, np. WZ w Ustawieniach -> konfiguracja wybieramy, który dokument ma ujmować ilość poprzez zaznaczenie Zdejmuj ze stanu stany ilościowe.

Czy ceny na WZ są obowiązkowe

Na dokumencie WZ ceny nie są obowiązkowe a często nawet nie porządane. Ważne jest wskazanie jaki to towar oraz w jakiej ilości.
Jednakże system nie zapisze dokumentu bez ich podania. Cenę w takim przypadku można podać domyślną, ponieważ ukrywanie ceny odbywa się podczas generowania pdf WZ. W tym celu po kliknięciu utwórz pdf, drukuj lub wyślij email z okienka, które się otworzy zaznaczymy opcję „ukryj ceny na wydruku”.Pdf WZ będzie zawierał tylko informacje o produkcie i ilości.

Dodatkowo można wybrać inne opcje, które chcemy umieścić na pdf i są następujące:
- podpisy
- QRCode
- termin zapłaty
- datę w terminie zapłaty
- QRCode płatności
- status dokumentu
- pole GTU
- pole procedura sprzedaży
- podsumowanie ilości
- kwotę słownie
- kwotę netto w walucie, kwotę VAT w PLN
- pole P (paragon)
- pole statusu produktu (wydruk)
- sposób dostawy
- kwotę w dwóch walutach
- waluty
- konta bankowe
- czy płatnik VAT
- czy płatnik VAT EU
- podzielona płatność
- wpłatę
- historię wpłat

W tym samym okienku dostępne są tłumaczenia dokumentu WZ na różne języki obce.
Takie jak:
angielski, niemiecki, polsko-angielski, polsko-niemiecki, słowacki, francuski, holenderski, czeski, bułgarski, włoski, hiszpański, szwedzki, litewski, portugalski, rosyjski, hindi, białoruski, ukraiński, chiński, chorwacki, turecki, łotewski, estoński, norweski, grecki, afrykanerski, rumuński, słoweński, japoński, kazahski, duński, węgierski, fiński, litewskoangielski, polsko-bułgarski, polsko-hiszpański, polsko-szwedzki, angielsko-niemiecki, polsko- portugalski, bułgarsko-słowacki, angielsko-rumuński, polsko-włoski, polsko-duński, polsko- chiński, polsko-czeski.

Każdy dokument można wydrukować bez limitu, zmieniając opcje i tłumaczenia.
Podobnie rzecz się ma z wysyłaniem WZ na adres mailowy. Brak limitów sprawia, że można dokument dostarczyć do kilku adresatów. Dodatkowo podczas wysyłki umieścić można krótką wiadomość.

WZ wzór w pdf

Dokument WZ dostarczamy klientowi zawsze jako plik pdf. Z tego pliku też następuje drukowanie. Program do tworzenia WZ posiada kilka różnych wzorów pdf, dzięki czemu możemy dopasować do indywidualnych preferencji. Dokument można wyposażyć w logo, podpis graficzny lub indywidualną stopkę.
Logo do dokumentu zapisuje się Ustawieniach ->dane firmy. W tym miejscu wgrywamy plik np. Jpg i zapisujemy.
Na wydruku WZ pdf logo może być z prawej lub z lewej strony.
Po wybraniu szablonu prestige ze zdjęciem i dodaniu zdjęcia produktu na pdf WZ będzie zdjęcie sprzedawanego towaru. Sprawi to, że dokument będzie wręcz pokazywać co klient kupił.
Wygląd dokumentu, w tym WZ, stanowi pewną rodzaju wizytówkę więc warto się wyróżnić ustawiając np. kolor tła lub ramek.
Wszystkie te możliwości znajdują się w Ustawieniach - wygląd dokumentów.

Wydanie zewnętrzne - jak wygląda wydruk PDF?

Wydanie zewnętrzne - wydruk PDF przykład
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione