Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Afaktury.pl API

Na tej stronie możesz pobrać API dotyczące działu Nota korygująca

NoteCorrective Nota korygująca Pola Nazwa czy jest obowiązkowy typ klucz obcy min. wartość/długość max. wartość/długość opis id NO Int NO 1 2147483647 ID dateCreate YES Date NO - - Data utworzenia number YES String NO 0 63 Numer dokumentu place NO String NO 0 31 Miejsce wystawienia annotation NO String NO 0 65535 Adnotacja info NO String NO 0 65535 Informacje dodatowe footer NO String NO 0 65535 Stopka footerIconPath1 NO String NO 0 63 Ścieżka do pierwszej grafiki stopki footerIconPath2 NO String NO 0 63 Ścieżka do drugiej grafiki stopki footerIconPath3 NO String NO 0 63 Ścieżka do trzeciej grafiki stopki documentHeader NO String NO 0 65535 Nagłowek dokumentu documentFooter NO String NO 0 65535 Stopka dokumentu documentInfo NO String NO 0 65535 Infomracje dokdatkowe dokumentu logoPath NO String NO 0 255 Ścieżka do logo signPath NO String NO 0 255 Ścieżka do podpisu personPut NO String NO 0 63 Osoba upoważniona do wystawienia personGet NO String NO 0 63 Osoba upoważniona do odbioru language YES String NO 0 7 Język client NO client YES - - Klient data YES data YES - - Zestaw danych postscript NO postscript YES - - Dopisek status NO status YES - - Status personBuy NO Object (NotecorrectiveData) NO - - Sprzedawca personSell NO Object (NotecorrectiveData) NO - - Nabywca sendMailDates NO Array (NotecorrectiveSendDate) NO - - Daty wysłania wiadomości e-mail sendSMSDates NO Array (NotecorrectiveSendSMSDate) NO - - Daty wysłania wiadomości SMS editDates NO Array (NotecorrectiveEdit) NO - - Daty edycji dokumentu hash NO String NO 0 10 HASH documentKind NO Int NO 1 20 Typ dokumentu documentDate NO Date NO - - Data dokumentu documentNumber NO String NO 0 31 Number dokumentu dateKind NO Int NO 0 6 Typ daty dateValue NO Date NO - - Data positions YES Array (NotecorrectivePosition) NO - - Pozycje Nagłówki
afakturyToken=1234567890123456789012345678901234567890
afakturyId=12345678901;afakturyKey=12346567890abcdef
Akcje Metoda: GET URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective Przykładowe dane: { "hash": "12345678ab" } Metoda: POST URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective Przykładowe dane: { "dateCreate": "2018-01-01", "number": "1\/01\/2018", "place": "Warsaw", "dateKind": 0, "dateValue": "2018-01-01", "documentKind": 1, "documentNumber": "1\/01\/2018", "documentDate": "2018-01-01", "language": "pl", "personBuy": { "name": "Buyer", "address": "Address", "nipKind": 0, "nip": "1234567890", "alternativeHeader": 0, "isVATPayer": 1, "phone": "012-1234567", "fax": "012-1234567", "mail": "address@mail.com", "www": "http:\/\/address.com", "krs": "1234567890", "regon": "1234567890", "bankAccountFirstNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountFirstName": "National Bank", "bankAccountFirstBic": "BIC", "bankAccountFirstDescription": "Main account", "bankAccountSecondNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountSecondName": "National Bank", "bankAccountSecondBic": "BIC", "bankAccountSecondDescription": "Second account", "bankAccountThirdNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountThirdName": "National Bank", "bankAccountThirdBic": "BIC", "bankAccountThirdDescription": "Third account", "idcardNo": "AAA123456", "idcardDate": "2018-01-01", "idcardAuth": "Goverment", "pesel": "12345678901" }, "personSell": { "name": "Seller", "address": "Address", "nipKind": 0, "nip": "1234567890", "alternativeHeader": 0, "isVATPayer": 1, "phone": "012-1234567", "fax": "012-1234567", "mail": "address@mail.com", "www": "http:\/\/address.com", "krs": "1234567890", "regon": "1234567890", "bankAccountFirstNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountFirstName": "National Bank", "bankAccountFirstBic": "BIC", "bankAccountFirstDescription": "Main account", "bankAccountSecondNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountSecondName": "National Bank", "bankAccountSecondBic": "BIC", "bankAccountSecondDescription": "Second account", "bankAccountThirdNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountThirdName": "National Bank", "bankAccountThirdBic": "BIC", "bankAccountThirdDescription": "Third account", "idcardNo": "AAA123456", "idcardDate": "2018-01-01", "idcardAuth": "Goverment", "pesel": "12345678901" }, "positions": [ { "textIncorrect": "Error 1", "textCorrect": "Fixed 1" }, { "textIncorrect": "Error 2", "textCorrect": "Fixed 2" } ], "personPut": "Issuing", "personGet": "Receiving", "annotation": "annotation", "info": "info", "footer": "footer", "footerIconPath1": "file\/footer\/icon1.jpg", "footerIconPath2": "file\/footer\/icon1.jpg", "footerIconPath3": "file\/footer\/icon1.jpg", "documentHeader": "document header", "documentFooter": "document footer", "documentInfo": "document info", "logoPath": "file\/account\/logo.jpg", "signPath": "file\/account\/sign.jpg", "client": 1, "data": 1, "postscript": 1, "status": 1 } Metoda: PUT URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective Przykładowe dane: { "id": 1, "dateCreate": "2018-01-01", "number": "1\/01\/2018", "place": "Warsaw", "dateKind": 0, "dateValue": "2018-01-01", "documentKind": 1, "documentNumber": "1\/01\/2018", "documentDate": "2018-01-01", "language": "pl", "personBuy": { "name": "Buyer", "address": "Address", "nipKind": 0, "nip": "1234567890", "alternativeHeader": 0, "isVATPayer": 1, "phone": "012-1234567", "fax": "012-1234567", "mail": "address@mail.com", "www": "http:\/\/address.com", "krs": "1234567890", "regon": "1234567890", "bankAccountFirstNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountFirstName": "National Bank", "bankAccountFirstBic": "BIC", "bankAccountFirstDescription": "Main account", "bankAccountSecondNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountSecondName": "National Bank", "bankAccountSecondBic": "BIC", "bankAccountSecondDescription": "Second account", "bankAccountThirdNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountThirdName": "National Bank", "bankAccountThirdBic": "BIC", "bankAccountThirdDescription": "Third account", "idcardNo": "AAA123456", "idcardDate": "2018-01-01", "idcardAuth": "Goverment", "pesel": "12345678901" }, "personSell": { "name": "Seller", "address": "Address", "nipKind": 0, "nip": "1234567890", "alternativeHeader": 0, "isVATPayer": 1, "phone": "012-1234567", "fax": "012-1234567", "mail": "address@mail.com", "www": "http:\/\/address.com", "krs": "1234567890", "regon": "1234567890", "bankAccountFirstNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountFirstName": "National Bank", "bankAccountFirstBic": "BIC", "bankAccountFirstDescription": "Main account", "bankAccountSecondNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountSecondName": "National Bank", "bankAccountSecondBic": "BIC", "bankAccountSecondDescription": "Second account", "bankAccountThirdNumber": "01 2345 6789 0123 4567 8901 2345", "bankAccountThirdName": "National Bank", "bankAccountThirdBic": "BIC", "bankAccountThirdDescription": "Third account", "idcardNo": "AAA123456", "idcardDate": "2018-01-01", "idcardAuth": "Goverment", "pesel": "12345678901" }, "positions": [ { "textIncorrect": "Error 1", "textCorrect": "Fixed 1" }, { "textIncorrect": "Error 2", "textCorrect": "Fixed 2" } ], "personPut": "Issuing", "personGet": "Receiving", "annotation": "annotation", "info": "info", "footer": "footer", "footerIconPath1": "file\/footer\/icon1.jpg", "footerIconPath2": "file\/footer\/icon1.jpg", "footerIconPath3": "file\/footer\/icon1.jpg", "documentHeader": "document header", "documentFooter": "document footer", "documentInfo": "document info", "logoPath": "file\/account\/logo.jpg", "signPath": "file\/account\/sign.jpg", "client": 1, "data": 1, "postscript": 1, "status": 1 } Metoda: DELETE URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective Przykładowe dane: { "id": 1 } Metoda: GET URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective/list Przykładowe dane: { "page": 1, "count": 25, "sortItem": 0, "sortDir": "a", "letter": "a", "phrase": "phrase", "dateBegin": "2018-01-01", "dateEnd": "2018-12-30", "year": 2018, "month": 5, "product": "product", "payedKind": 0, "client": 1, "payKind": 1, "currency": 1, "data": 1, "user": 1 } page: page number count: records per page sortItem: sort by item sortDir: sort order, possible values: a - order ascending, d - order descending letter: first letter phrase: searching phrase dateBegin: begin date of period dateEnd: end date of period year: year of period (not use with dateBegin and dateEnd) month: month of period (use with year) product: product searching phrase payedKind: payed status, posible: 0 - all, 1 - paid, 2 - not paid, 3 - outdate client: client ID payKind: pay kind ID currency: currency ID data: account data ID user: user ID Metoda: GET URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective/pdf Przykładowe dane: { "hash": "abcdefghij", "kind": 1, "tpl": "std", "lang": "pl", "configPrint": { "showPrice": 1, "visibleSign": 1, "visibleQrcode": 1, "visiblePayTime": 1, "visiblePkwiu": 1, "visibleCashWord": 1, "visibleDoubleCash": 1, "visibleDelivery": 1, "visiblePreventiveSeal": 1, "visibleCurrency": 1, "visibleConversion": 1, "visibleBankAccount": 1, "visibleVATPayer": 1, "visiblePaydate": 1, "visiblePayment": 1 } } kind: print kind: 1 - one copy, 2 - two copies, 3 - duplicate tpl: template name, avaliable: std, pro lang: language code (ISO639-1) configPrint: print configuration Metoda: PUT URL: https://afaktury.pl/api/noteCorrective/sendmail Przykładowe dane: { "hash": "abcdefghij", "title": "E-mail subject", "body": "E-mail body", "mail": "adres@mail.pl", "kind": 1, "lang": "pl", "sendToMe": 1, "configPrint": { "showPrice": 1, "visibleSign": 1, "visibleQrcode": 1, "visiblePayTime": 1, "visiblePkwiu": 1, "visibleCashWord": 1, "visibleDoubleCash": 1, "visibleDelivery": 1, "visiblePreventiveSeal": 1, "visibleCurrency": 1, "visibleConversion": 1, "visibleBankAccount": 1, "visibleVATPayer": 1, "visiblePaydate": 1, "visiblePayment": 1 } } kind: print kind: 1 - one copy, 2 - two copies, 3 - duplicate lang: language code (ISO639-1) sendToMe: send message copy to me configPrint: print configuration

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.