Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

OFERTA HANDLOWA ONLINE

Co to takiego oferta handlowa?

Oferta handlowa utworzona online to propozycja sprzedaży lub kupna towarów, produktów, usług złożona drogą elektroniczną przyszłemu kontrahentowi.

Afaktury.pl to program, który posiada w swojej ofercie wzór do wypełnienia online celem stworzeniu oferty handlowej, która równie skutecznie zachęci do przyszłej współpracy handlowej.

W kontaktach między kontrahentami oferta handlowa stanowi ważny dokument ułatwiający współpracę między przedsiębiorcami. Jeśli oferta jest wysyłana drogą elektroniczną, na przykład e-mailem, może trafić do bardzo dużej liczby odbiorców, w bardzo krótkim czasie.

Oferta handlowa nie ma jakiegoś określonego szablonu, ale powinna w swej treści zawierać informacje zgodne z tym, co naprawdę możemy zaoferować do sprzedaży lub kupna. Określając ją ,jaka ma być jednym słowem, należy stwierdzić: wiarygodna.

Co powinna zawierać dobra oferta?

Oferta online, która jest zaproszeniem do współpracy handlowej, składana drogą elektroniczną powinna być zwięzła i rzeczowa, ale skierowana do konkretnego przedsiębiorcy lub konkretnej firmy.

Propozycja sprzedaży lub zakupu sporządzona w celu złożenia oferty handlowej powinna zawierać przede wszystkim:

Tak sporządzona oferta jest łatwa do zrozumienia, czytelna i zwraca uwagę kontrahenta do zainteresowania się nią. Zachęca do zadawania dalszych pytań, uściślenia oferty o większą ilość informacji, umożliwia nawiązanie dalszych kontaktów biznesowych.

Z czego powinna składać się profesjonalna oferta handlowa?

Wystawianie oferty online

Oferta online

Oferta handlowa, również ta w wersji online, może być rodzajem kampanii reklamowej sprzedawanych produktów, towarów czy usług. Oznacza to, że oprócz standardowego opisu oferowanych produktów lub usług, stanowi rzetelną analizę ich zastosowań i korzyści jakie mogą z tego płynąć.


Nie należy jednak mylić pojęcia reklamy z ofertą handlową, gdyż są to dwa różne pojęcia. Reklama ma na celu zwrócenie uwagi na dany produkt, towar lub usługę. Oferta handlowa stanowi przedwstępną propozycję zawarcia umowy kupna lub sprzedaży, która może mieć swoje konsekwencje prawne i wpływa na dalszą współpracę handlową z każdym kontrahentem.


Poświęcając trochę więcej uwagi na wskazówki zawarte poniżej, przy pomocy programu afaktury.pl, można stworzyć szablon oferty online na potrzeby każdego przedsiębiorcy, jak również profesjonalną ofertę handlową, skierowaną do konkretnego odbiorcy, z którym chcemy nawiązać kontakty biznesowe.


Profesjonalna oferta zawiera więcej informacji, nie tylko o samych produktach, towarach czy usługach, ale również informacje o firmie, jej przedstawicielach i pracownikach, o planach związanych z dalszym rozwojem, poprawą jakości czy rozszerzeniu asortymentu.

Ważne jest, aby w przygotowaniu oferty, uwiarygodnić zarówno to co chcemy sprzedać jak i sprzedającego czyli przedsiębiorcę-oferenta, jego firmę, ewentualnie pracowników-specjalistów. Dobrze widziane są wiarygodne przykłady wcześniejszych dokonań i osiągnięć.


Przy sporządzaniu oferty handlowej należy pamiętać o zwięzłej, rzeczowej formie, poprawnej budowie zdań, bez błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. W przypadku tworzenia oferty online jest to znacznie ułatwione, gdyż niektóre błędy poprawiane są automatycznie przez program.


Jeżeli kierujemy ofertę do konkretnego odbiorcy, dobrze by było zapoznać się z jego pozycją na rynku, preferencjami czy potrzebami, aby oferowane produkty, towary lub usługi, były dopasowane do jego oczekiwań. Stosując odpowiedni język możemy zwrócić uwagę na elementy, które są ważne dla odbiorcy jak na przykład jakość czy kolor.

W profesjonalnej ofercie można znaleźć informacje, nie tylko o konkretnych towarach czy usługach, które mogą bezpośrednio zainteresować nabywcę, ale również informację, opisy, dane techniczne o pozostałych produktach lub usługach oferowanych do sprzedaży.


Oferta Kupna

W przypadku oferty kupna, sporządzanej przez przedsiębiorcę, należy pamiętać o wyrażeniu naszych oczekiwań co do produktu, towaru lub usługi, możemy również czynić sugestie co do ceny zakupu, terminu dostawy, formy płatności. Właściwe też jest zasugerowanie dalszej współpracy.

Oferta handlowa sporządzona w sposób profesjonalny, zawierająca wszystko to co zachęci do kupna czy sprzedaży, wymaga zamieszczenia krótkich informacji o poprzednich osiągnięciach przedsiębiorcy, jego firmy. Warto wspomnieć o odbiorcach, którzy skorzystali wcześniej z naszej oferty oraz ich doświadczeń z naszymi produktami lub usługami.


Oferta handlowca to język korzyści, jakie płyną w przypadku zakupu lub sprzedaży jego produktów, towarów lub usług. Stosując go w umiejętny sposób, osiągniemy zamierzony cel, gdyż wymierne korzyści z każdej transakcji, a szczególnie korzyści finansowe czyli potencjalny zysk, najbardziej przemawiają do każdego.


Ważnym elementem oferty jest proponowana cena zarówno przy zakupie jak i sprzedaży towarów lub usług.
Należy ją dobrze wyważyć, aby była atrakcyjna w porównaniu z ceną konkurencji a jednocześnie zapewniała przedsiębiorcy odpowiedni zysk. Zawsze musi być mały zapas, przedział cenowy do negocjacji, a co za tym idzie do dalszej długoterminowej wymiany handlowej.


Oferta handlowa, sporządzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, zawiera informacje o sposobach i możliwościach dostawy czy wykonania oferowanych produktów lub usług, możliwych terminach realizacji, formach i terminach zapłaty, przedpłatach, ratach czy walucie w jakiej ma nastąpić zapłata należności.


Profesjonalnie sporządzona oferta zawiera informację o ewentualnych prawach autorskich, podstawie prawnej, jeśli ma znaczenie w transakcji, informację o ewentualnej odsprzedaży, często także gwarancję na oferowane produkty, towary lub usługi.


Wygląd oferty

Pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze, więc należy pamiętać o oprawie graficznej całego dokumentu. Dużym atutem są tu nie tylko zdjęcia, rysunki czy grafiki, ale także kolorowe czcionki, ciekawe rozmieszczenie tekstu, ramki, logo lub symbol kupującego i sprzedającego.


Na pierwszej stronie oferty handlowej są zawsze dane przedsiębiorcy-oferenta, nazwa i siedziba firmy, dane kontaktowe takie jak adres do korespondencji, numery telefonów, numer faksu, adres e-mailowy, adres strony www, ponadto na pierwszej stronie musi znaleźć się nazwa dokumentu i do kogo jest kierowana.

Adresatem oferty może być konkretna osoba, do której się zwracamy czyli imię i nazwisko, może być to nazwa stanowiska, jak na przykład prezes spółki, dyrektor przedsiębiorstwa, kierownik budowy. Najczęściej stosuje się pełną nazwę firmy, a nasza oferta i tak trafia do najważniejszej osoby, która podejmuje strategiczne decyzje.


Jeżeli oferta jest bardzo szeroka, zajmuje wraz z oprawą graficzną wiele stron, warto zamieścić spis treści, staje się przez to bardziej czytelna i w natłoku informacji stanowi nawigację do elementów istotnych, interesujących naszego kontrahenta najbardziej.


Profesjonalna oferta handlowa posiada w swojej treści stopkę, czyli krótką informację na końcu dokumentu, o głównej siedzibie, numerze NIP, numerze REGON, numerze KRS a nawet kapitale zakładowym.


Zdarza się, że oferta jest odpowiedzią na otrzymane zapytania, wtedy należy pamiętać o zasadzie, że najpierw odpowiadamy w sposób zwięzły i rzeczowy na zadane przez kontrahenta pytania, potem dopiero rozwijamy naszą ofertę z możliwie jak największą liczbą danych, informacji oraz opisów. Należy umiejętnie wykorzystać zainteresowanie kontrahenta oferowanymi produktami lub usługami i obserwować rozwój wydarzeń.

O czym warto pamiętać tworząc ofertę handlową?

Poniżej przykład oferty wydrukowanej w serwisie afaktury.pl

Przykładowa oferta pdf

Na pewno warto pamiętać o tym, że tworząc swoją indywidualną ofertę na oferowane produkty, towary czy usługi, tworzymy potencjalną bazę naszych przyszłych kontrahentów, uruchamiamy możliwości handlowe do kupna lub sprzedaży interesujących nas towarów lub usług. Nawiązujemy kontakty biznesowe, handlowe. Rozwijamy swoją przedsiębiorczość, dajemy szansę rozwoju naszych interesów.


Należy pamiętać aby w ofercie handlowej zachęcać do skorzystania z niej, robić to krótko i dosadnie. Ważne są ogólne odczucia odbiorcy oferty, a nie jej szczegóły czy nieistotne drobiazgi, które zagęszczają tylko informacje.
Treść ma być prosta, zrozumiała, poprawna językowo.


Zawsze należy uważać do kogo kierujemy ofertę, gdyż używając szablonu, można pomylić dane kontrahenta, zaoferować nie te produkty czy usługi co by należało, pomylić ceny i terminy realizacji. Przez taka pomyłkę możemy stracić kontrahenta lub w najlepszym przypadku skomplikować sobie terminarz dostaw.


Tworząc profesjonalne oferty handlowe należy ciągle je modyfikować, testować różne rozwiązania, wprowadzać nowe towary czy usługi, sugerować się reakcją i zapytaniami odbiorców naszych ofert. Trzeba zmieniać układ i grafikę, stosować nowe wyróżnienia.


Należy zawsze zachęcać do kontaktu, do zadawania pytań, do udzielenia sugestii, do wyrażenia opinii. Takie zachowanie pomaga utrzymać współpracę, daje wskazówki co zmienić, udziela podpowiedzi do dalszych działań.


Opinie, niezależnie od wyrażanych emocji pozytywnych czy negatywnych, stanowią dla przedsiębiorcy inspirację do zmian tego co złe i powielania tego co dobre w naszej ofercie.


W przypadku ofert online, kiedy wysyłamy pliki ze zdjęciami i z dużą zawartością tekstu, takie które mogą mieć pojemność większą niż 10 MB, należy prosić o potwierdzenie otrzymania e-maila z jego całą zawartością. Mamy wtedy pewność, że informacja dotarła w takiej formie i rozmiarach jakiej powinna.


Warto pamiętać o programie afaktury.pl, w którym z dużą swobodą można stworzyć szablon oferty handlowej, nawet tej zupełnie profesjonalnej. W jednym miejscu mamy tekst właściwy, zmieniamy tylko kontrahentów, modyfikujemy według potrzeb tekst, dodajemy nowe produkty, towary lub usługi, wymieniamy grafikę, zdjęcia czy rysunki na te bardziej aktualne i bardziej interesujące. Reszta to już tylko sukces handlowy.

Jak powinna wyglądać oferta według prostego wzoru?

Zanim stworzymy profesjonalną i skuteczną ofertę handlową, która przyniesie sukces biznesowy i wymierne zyski, należy zacząć od pisania prostej, przejrzystej i przekonywującej oferty do konkretnego odbiorcy lub grupy potencjalnych odbiorców.

Należy mieć na uwadze niezbędne elementy, które tworzą ten ważny dokument, jednym z nich jest rodzaj oferty (handlowa, sprzedaży, zakupu, współpracy), nazwę lub imię i nazwisko oferenta, miejsce oraz datę sporządzenia oferty. Ważne jest do kogo kierujemy ofertę i tu należy podać dane osobowe, dane firmy lub określić grupę osób, firm, instytucji, dla których oferta powstała.

Według prostego wzoru takiej oferty, którą mozolnie ale z nieukrywaną satysfakcją stworzymy, niezależnie od tego czy będzie w formie papierowej, gotowa do wysyłki pocztą czy kurierem, czy będzie w formie elektronicznej jako plik tekstowy, możemy tworzyć kolejne bardziej profesjonalne i skuteczniejsze oferty.


Poniżej przedstawiamy wzór oferty sprzedaży usług, które pozwalają online tworzyć dokumenty księgowe, również oferty handlowe:


E-GRUPA
Grodzisk Maz. dnia 01.01.2014 r. ul. Przeskok 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: 601 131 900
mail: info@egrupa.pl


FIRMY

Oferta Dostępu do usług online


Program online afaktury.pl służy do wystawiania faktur, ofert handlowych i dokumentów online. Pozwala w szybki i łatwy sposób stworzyć własny dokument księgowy. Dostęp do programu jest zawsze, z każdego miejsca na świecie gdzie posiadamy dostęp do Internetu.


Wzór dokumentu online, którym najczęściej jest faktura VAT, jest bardzo prosty i czytelny, posiada wszystkie opcje aby prawidłowo go wystawić.

Oszczędza czas i pieniądze, ułatwia pracę, kontroluje płatności w rozliczeniach z kontrahentami.


Niezależnie gdzie aktualnie przebywamy, zawsze mamy dostęp do swojej listy faktur, która pozwala na szybkie zarządzanie finansami firmy.

Inteligentna wyszukiwarka znajdzie każdy zapisany lub wysłany dokument do kontrahenta.


Czytelny podział faktur na różne wzory usprawnia zarządzanie nimi. W każdej chwili można je edytować, a odpowiednie narzędzia ułatwiają ich wysyłkę w formie elektronicznej jak również wydruk i wysyłkę w formie papierowej.


Program afaktury.pl umożliwia kontrolę płatności, przepływu gotówki i automatycznie kontroluje przeterminowane płatności. Faktury, które nie są zapłacone w terminie, dzięki tej funkcji pozwalają przypomnieć o tym fakcie kontrahentowi.


Dzięki temu wszechstronnemu serwisowi do fakturowania zawsze jest wgląd w listę swoich kontrahentów. Tworząc kolejną fakturę wystarczy podać dla przykładu NIP a reszta danych naszego odbiorcy, uzupełni się sama.


Wprowadzając produkty, towary lub usługi do faktury jednym kliknięciem, tworzymy ich listę oraz kategorie oferowanych produktów, zyskujemy kontrolę nad stanami magazynowymi. Dane Firmy są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.


Najwyższy certyfikat bezpieczeństwa SSL sprawia, że wystawiane faktury oraz zapisane na nich dane, nie są dostępne dla innych.


Codzienne kopie bezpieczeństwa zapewniają dostęp online do faktur oraz listy kontrahentów, nawet w sytuacji kiedy okaże się, że nasz sprzęt komputerowy uległ awarii z możliwością utraty danych.


Zakładka w programie afaktury.pl pod nazwą ustawienia, umożliwia dowolne konfigurowanie tworzonych dokumentów księgowych, dokładnie według naszych indywidualnych potrzeb. W ten sposób można z oferty handlowej łatwo i szybko stworzyć fakturę, bez szczególnego wysiłku.Zalety rozwiązań zastosowanych we wszystkich funkcjach programu afaktury.pl to:

  • wygoda i łatwość obsługi,
  • szybkość wykonania dokumentów i realizacji transakcji ,
  • bezpieczeństwo korzystania z funkcji i przechowywania dokumentów,
  • olbrzymie spektrum możliwości wykorzystania funkcji i oryginalnych rozwiązań w programie,
  • dajemy gwarancję na wsparcie techniczne i księgowe, które zapewni komfort pracy.
Nasza oferta to możliwość przetestowania programu i wystawienia faktury:
  • bez rejestracji
  • w okresie testowym, z możliwością dostępu do wszystkich funkcji,
  • w dowolnym okresie abonamentowym, w konkurencyjnych cenach,
  • w stabilnej cenie, z rabatem dla stałych i długoterminowych klientów

Spróbuj za darmo bez rejestracji lub zarejestruj się, aby skorzystać z pełnej funkcjonalności.Zapraszamy do korzystania z serwisu afaktury.pl, bo to jest wyjątkowa oferta usług online.


Z poważaniem:


przedstawiciel firmy


MEKROSZ programem afaktury.pl ………… stworzenie OFERTY to chwilunia i jest OK! ?Wystaw ofertę handlową
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione