Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Proforma

Program do wystawiania faktur proforma online

2018-12-12

Zapisz kontrahenta Załaduj kontrahenta

Vies
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)

Odbiorca rozwiń

rozwiń

lp.Nazwa towaru/usługiIlośćJmCena netto
zmień na brutto
Rabat %Cena netto po rabacieVATKwota nettoKwota VATKwota brutto

0.00000.000.000.00
Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
Stawka VATNettoVATBrutto
Razem0.000.000.00
Kwota Netto
Kwota VAT
Kwota Brutto
13 Grudzień 2018
Adres email jest nieobowiązkowy.
Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę kupującego
Podaj datę wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Faktura została dodana
Dokument nie istnieje
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura została zapisana
Podaj termin zapłaty
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcjiProforma to dokument tymczasowy i pozorny, który nie jest dowodem księgowym a zapowiedzią dokumentu właściwego, najczęściej faktury VAT. Wystawiając przez nasz program do proform prowizoryczny dokument dla nabywcy, w tytule musi byćinformacja: „Proforma” Pro-forma może stanowić wzór, szablon, dla późniejszej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego.
Pro-forma to informacja o szczegółach sprzedaży i ewentualnych płatnościach, jest ofertą zawarcia transakcji, przedpłatą, propozycją wystawienia faktury VAT.

Jak wystawić proformę

Wystawianie dokumentu zaczynamy od: zapisania danych identyfikujących dokument • numer proformy • datę wystawienia i ewentualnej sprzedaży, określamy strony transakcji kupna-sprzedaży • dane sprzedawcy • dane nabywcy, dokonujemy zestawienia proponowanychtowarów lub usług • nazwa towaru lub usługi • ilość i jednostka miary• cena netto • stawka VAT• kwota netto • kwota VAT • kwota brutto, wyliczamy wartość wszystkich stawek i kwot podatków • razem stawki: netto, VAT, brutto. Kończymy na podsumowaniukwoty do zapłaty cyframi i słownie.
Zamieszczamy informację o proponowanym sposobie i terminie zapłaty, ustalamy sposób dostawy lub odbioru proponowanych towarów lub usług, możemy również: wpisać osoby upoważnione do odbiorui wystawienia dokumentu, zapisać dodatkowe informacje do pro-formy.

Zapis, wydruk, wysyłka mailem proformy

Wystawioną pro-formę należy zapisać w pamięci programu. Zapisany dokument można wysłać pocztą e-mail do odbiorcy lub zapisać w pdf i ewentualnie wydrukować.
W celu wysyłki emailem należy kliknąć "wyślij proformę", wpisać adres odbiorcy,wybrać typ oraz język dokumentu a następnie zatwierdzić wysyłkę przyciskiem "Wyślij dokument"
Podobnie rzecz się ma z zapisem/wydrukiem proformy. Proformę w pdf uzyskamy klikając "Utwórz pdf".
Podobnie jak w przy wysyłce można zmienićtyp oraz język dokumentu.

Stawki vat na proformie

Proforma zawiera takie same dane i informacje co faktura, gdyż z proformy zaakceptowanej przez kontrahenta robimy fakturę.
Dlatego tez wybór stawek vat jest taki sam. Stawki vat na proformie zatem są zupełnie takie same, wiec można wystawićproforma 23%, proforma bez vat, proforma ZW, NP czy 0% lub z każdym innym vat jakim potrzebujemy.
W przypadku braku zaproponowanej stawki vat, można ją dodać indywidualnie w Ustawieniach. Ta opcja dostępna jest przy aktywnym abonamencie.Dodatkowo można ustawić domyślą stawkę vat, którą wybiera się najczęściej.

Proforma w walucie obcej

Podobnie rzecz się ma z walutą na proformie. Wybrać można dowolną walutę a przelicznik automatycznie umieści się na dokumencie.
Przelicznik jest według aktualnego kursu NBP z dnia poprzedniego. Automatycznie wyliczają się i umieszczajątakie dane jak:
- stawka kursu
- wartość w złotówkach kwot netto i brutto oraz vatu
W taki sposób powstanie nam proforma w euro.

Proforma w języku angielskim

Tworząc proformę w walucie obcej możemy wygenerować ją w języku angielskim lub innym. Wybór języka jest w momencie wysyłki proformy mailem lub tworzenia pdf. Na proformie zostają przetłumaczone wszystkie nagłówki, natomiast to co jest wpisywane nie tłumaczysię automatycznie, więc wpisywać należy w języku pożądanym.

Proforma online

Proforma tworzona w programie do faktur oraz innych dokumentów to proforma online, traktowana jako edokument czy eproforma. Wystawiając proformę online mamy pewność, że dokument jest prawidłowy i zawsze bezpiecznie przechowywany. Dostęp do listy proformjest zawsze w zasięgu ręki, z każdego miejsca i urządzenia. Z proformy online można jednym kliknięciem utworzyć fakturę, zaliczkę lub rachunek. Jednakże, aby moc korzystać z wygód i dobrodziejstw programu należy mieć aktywne konto (aktywnyabonament). Dla Użytkowników z aktywnym abonamentem dostępne są różne wzory proform.
Wzór proformy to druk prosty i czytelny, z możliwościową indywidualnych ustawień. Druk proformy wybiera się w Ustawieniach -> Wygląd dokumentów, natomiast samą proformę wystawia się po kliknięciu Wystaw dokument i wybraniu "proformy".
Druk proformy jest czytelny i przejrzysty, dodatkowo bardzo intuicyjny.
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Afaktury.pl >> Proforma
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.