Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Porady biznesowe  >> Firma

Kategoria Firma
Powrót do strony głównej porad

Program do faktur dla lekarzy

Program do faktur dla lekarzy

Wystawianie dokumentów to jeden ze stałych elementów prowadzenia działalności, który dotyczy również lekarzy.

Osoby zajmujące się świadczeniem usług medycznych nie mają obowiązku rozliczania się z podatku VAT, ale muszą wystawiać dokumenty potwierdzające świadczenie usług. Chociaż to dobry moment, żeby zaznaczyć, że nie wszystkie usługi oferowane przez lekarzy są zwolnione z obowiązku podatkowego.

Warto dowiedzieć się, kiedy następuje zwolnienie i jaką rolę odgrywa program do faktur dla lekarzy. Jakie cechy powinien spełniać dobry program do fakturowania, żeby ułatwiał pracę lekarzy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajduje się poniżej. 

Czy usługi medyczne podlegają zwolnieniu z VAT?

W 2014 roku ustawodawca wprowadził szereg zmian związanych z fakturami VAT. Od 1 stycznia każdy podatnik ma obowiązek wystawiania faktur. Nie ma znaczenie czy jest podmiotem zwolnionym z płacenia podatku VAT albo podlega temu obowiązkowi. 

Z kolei szereg podmiotów medycznych ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia VAT. Ta zasada dotyczy opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zajmowaniu się dostawą towarów medycznych oraz świadczeniem usług połączonych z dostawami. 

Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 

Możliwość korzystania ze zwolnienia z płacenia podatku VAT przysługuje następującym profesjom:

- lekarzom, 

- lekarzom stomatologiom, 

- pielęgniarkom, 

- położnym, 

- psychologom, 

- pozostałym zawodom medycznym wyszczególnionym w ustawie o działalności leczniczej.

Do ostatniej grupy zalicza się felczerów, techników stomatologicznych, techników radioterapii oraz medycznych, dietetyków, higienistów, instruktorów terapii uzależnień, ratowników medycznych, asystentek stomatologicznych oraz laborantów. 

To właśnie wymienione powyżej osoby nie muszą wystawiać faktur VAT, gdyż korzystają z przysługującego im zwolnienia. Jednak wymagane jest wystawienia faktur bez VAT określanych jako dawne rachunki. Program do faktur dla lekarzy przyda się każdej osobie z wymienionej powyżej grupy, gdyż maksymalnie skraca czas potrzebny do uzupełniania dokumentów, a do tego posiada szereg dodatkowych opcji. 

Zwolnienie z VAT jest bardzo przydatną opcją, która sprawia, że lekarze i inne osoby związane z medycyną nie muszą opłacać do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Taka sama zasada dotyczy fizjoterapeutów, gdyż ich usługi mają na celu poprawę albo przywrócenie stanu zdrowia. 

Ulga nie jest przewidziana dla usług medycznych, które nie mają na celu ochrony zdrowia. 

Program do faktur dla lekarzy – jak wystawić potrzebne dokumenty? 

Dowiedzieliśmy się już, że lekarze oraz inne osoby zajmujące się świadczeniem usług medycznych nie mają obowiązku regulowania podatku VAT. Jednak 1 stycznia 2014 wprowadzono szereg zmian w przepisach i wymienione podmioty również muszą wystawić fakturę sprzedaży, kiedy pacjent wystosuje takie żądanie. 

W dokumencie muszą widnieć podstawowe informacje o pacjencie oraz podstawa prawna dająca prawo do skorzystania ze zwolnienia. W tym przypadku mowa o art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten wpis musi znaleźć się na fakturach wystawianych przez lekarzy oraz inne osoby zajmujące się świadczeniem usług medycznych korzystających ze zwolnienia z płacenia podatku od towarów i usług. Korzystając z programu afaktury.pl informacja o zwolnieniu będzie widoczna w kolumnie UWAGI. W tym miejscu widnieją również inne przydatne dla wiadomości. 

Program do faktur dla lekarzy – jak wystawić dokument?

Program do faktur dla lekarzy afaktury.pl w kilku prostych krokach umożliwia stworzenie potrzebnych dokumentów. Wystarczy wejść w menu główne, wybrać interesujący dokument, a następie uzupełnić potrzebne dane (pozostałe informacje zostaną wprowadzone automatycznie). W tym miejscu warto dodać, że faktura może zostać wystawiona przez lekarza nie tylko w formie elektronicznej, ale cały czas funkcjonują także papierowe dokumenty. Mimo wszystko dbałość o środowisko i zastosowanie nowoczesnej technologii sprawia, że faktury wypisywane ręcznie są coraz częściej zastępowane elektronicznymi wersjami. 

Faktury elektroniczne są szybkie i łatwe w przygotowaniu, a do tego nie wymagają wpisywania wszystkich danych, co zajmuje sporo czasu. Program do faktur dla lekarzy afaktury.pl umożliwia stworzenie jednego wzoru do wydruku, na którym widnieją wymagane informacje. Uzupełnia się je tylko o dane podane przez klienta i dokument jest gotowy do wydruku. 

Faktury wystawione przez lekarzy muszą zawierać takie same elementy jak w przypadku innych dokumentów sprzedaży, a wśród nich: 

- numer kolejny zgodny z ustanowioną numeracją, 

- data wystawienia faktury, 

- imiona i nazwiska albo nazwy podatników, którzy skorzystali z usługi medycznej razem z ich adresami do korespondencji, 

- numer identyfikacyjny wymagany ze względu na podatek (NIP w przypadku firm oraz PESEL dla osób fizycznych) podatnika oraz nabywcy, 

- data wykonania albo zakończenia wykonania usługi medycznej, 

- nazwa usługi, miara oraz ilość, 

- cena jednostkowa netto, 

- kwoty przyznanych obniżek cen i rabatów (opcjonalnie),

- stawka podatku (jeśli obowiązuje), 

- suma wartości sprzedaży netto, 

- kwota podatku, 

- kwota należności ogółem. 

Obowiązkowym elementem jest również informacja, iż usługa medyczna jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Program do faktur, który ma wiele przydatnych funkcji i działa intuicyjnie jest szczególnie ważny dla każdego lekarza oraz osoby świadczącej usługi z zakresu medycyny. Program afaktury.pl sprawdza się do tego znakomicie. Oprócz przydatnych opcji oferuje również możliwość zmiany języka, waluty i ułatwia rozliczanie na koniec miesiąca. Warto mieć go pod ręką. 

 

 

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.