Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Aby przedłużyć ważność twojego konta, skontaktuj się z nami
22 Październik 2017
22 Październik 2017

Zapisz kontrahenta Załaduj kontrahenta

Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)

Odbiorca rozwiń

rozwiń

LP.Nazwa towaru/usługiIlośćJmCenaRabat %Cena po rabacieVATKwota nettoKwota VATKwota

0.00000.00
SUMA:
Razem do zapłaty: 0.00
Kwota słownie:
Stawka VATNettoVATBrutto
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę kupującego
Podaj date wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer rachunku
Rachunek został dodany
Dokument nie istnieje
Rachunek został wysłany
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do rachunku
Rachunek został zapisany
Podaj termin zapłaty
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcjiPokaż dodatkowe pola (stopka, nagłówek)

23 Październik 2017
Adres email jest nieobowiązkowy.

Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszesgo dokumentu nie może być wczesniejsza niz jutro
Rachunek to szczególny rodzaj dokumentu, który jest dowodem księgowym,wystawiany przy sporządzaniu umowy - zlecenia lub umowy o dzieło.
Rachunek wystawia również osoba fizyczna, która uzyskuje przychód z najmu(lokale, mieszkania) i nie jest płatnikiem podatku VAT.
Wystawianie dokumentu zaczynamy od: zapisania danych identyfikujących dokument • numer • datę wystawienia i sprzedaży; określamy strony transakcji kupna-sprzedaży • dane sprzedawcy • dane nabywcy;dokonujemy zestawienia składników transakcji • nazwa produktu lub usługi • ilość i jednostka miary • cena netto • stawka VAT (zwolniona) • kwota netto • kwota VAT • kwota brutto;wyliczamy wartości wszystkich kwot, Kończymy na podsumowaniu kwoty do zapłaty • cyframi i słownie
Zamieszczamy informację o proponowanym sposobie i terminie zapłaty,ustalamy sposób dostawy lub odbioru proponowanych towarów lub usług,możemy również: • wpisać osoby upoważnione do odbioru i wystawienia dokumentu • Zapisać dodatkowe informacje
Wystawiony rachunek należy zapisać w pamięci programu lub wydrukować.Zapisany dokument można wysłać pocztą e-mail do odbiorcy.
Od 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy dokumentują transakcje fakturami.
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS