Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

FAKTURA PRO FORMA

Co to jest faktura pro forma?

Faktura pro forma to dokument, który nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji oraz ewentualnych płatności, ofertę zawarcia transakcji, wezwanie do zapłaty, propozycję lub zapowiedź wystawienia faktury.

Słowo pro forma pochodzi z języka łacińskiego a jego znaczenie to: dla pozoru, przyzwoitości, tymczasowo, prowizorycznie. Faktura pro forma stanowi zapowiedź dokumentu właściwego, najczęściej faktury VAT.

Program afaktury.pl umożliwia stworzenie takiej faktury, w sposób szybki i łatwy. Faktura pro forma stanowi wzór do wystawienia faktury właściwej danej transakcji. Ułatwia sprzedaż i poprawia relacje z kontrahentami, którzy mają pełną informację o produktach, towarach i ich cenie.

Zastosowanie w tytule „Faktura pro forma” to wszystkie elementy, które zawiera zwykła faktura VAT.
Faktura pro forma pełni wyłącznie funkcję informacyjną, jest zapowiedzią lub wizualizacją przyszłej faktury, sygnałem że odbiorca wkrótce może otrzymać fakturę VAT.

Dowodem księgowym jest faktura VAT i na podstawie faktur pro forma nie należy dokonywać zapisów w ewidencji księgowej. Faktury te można przechowywać jako kopie dla celów informacyjnych.

Mimo to faktury pro forma są coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Faktura pro forma zawiera wszystkie elementy, które ma zwykła faktura VAT, z wyjątkiem tytułu.

Poniższy przykład przedstawia sposób wypełnienia faktury proforma

fatura proforma

Co zawiera faktura pro forma?

Informacje zawarte na fakturze pro forma są takie same jak we właściwej fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę, należy tylko pamiętać o właściwym tytule: „FAKTURA PRO FORMA” lub „PROFORMA” i pozostałych elementach takich jak:

W fakturze pro forma można umieścić również termin realizacji transakcji, termin zapłaty, formę zapłaty, w zależności czy ma to być zaliczka, płatność gotówką czy przelew z oznaczonym terminem zapłaty.
Faktura proforma nie wymaga podpisu na dokumencie, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Faktura pro forma wystawiona w afaktury.pl umożliwia zastosowanie wszystkich niezbędnych elementów dokumentu, a do tego stwarza możliwość dodania do treści faktury logo przedsiębiorcy, przez co staje się on i jego firma bardziej rozpoznawalny wśród odbiorców, oraz nadaje mu prestiż.

Jaki jest termin wystawienia faktury pro forma?

Nie ma terminu wystawienia faktury pro forma, taki dokument można wystawić przed otrzymaniem przedpłaty lub zaliczki, natomiast nie można go wystawić kontrahentowi po otrzymaniu zaliczki lub całości zapłaty. Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia właściwej faktury VAT.

W związku z tym, że nie ma terminów wystawiania faktur pro forma, a nawet nie ma konsekwencji podatkowych, należy wystawiać ich jak najwięcej. Afaktury.pl to program, który pomoże nam szybko i bez problemów stworzyć taką fakturę, a każda następna będzie wystawiana szybciej i skuteczniej.

Afaktury.pl umożliwia wystawianie dokumentu w każdym miejscu, gdzie tylko jesteśmy online czyli mamy dostęp do Internetu. Dalej to już tylko pozostaje wystawiać faktury pro forma, w każdej możliwej sytuacji i wysyłać elektronicznie na adresy e-mail swoich kontrahentów, bezpośrednio z programu, po zakończeniu tworzenia dokumentu.

Czy faktura proforma powoduje konsekwencje podatkowe?

Faktura pro forma nie stanowi dowodu księgowego i w przeciwieństwie do innych dokumentów tego typu. Faktury te są co raz częściej spotykane w obrocie gospodarczym, w różnego rodzaju transakcjach między kontrahentami.

Wystawienie tego dokumentu nie powoduje obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku, a co z tym się wiąże, również skutków w zakresie podatku VAT oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Faktura pro forma nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury będącej dokumentacją dokonanej dostawy towaru lub wykonanej usługi. Chodzi o właściwą dla danej transakcji - fakturę VAT. Otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi również zobowiązuje do wystawienia faktury VAT lub jej odpowiedniej odmiany.

W jakim celu wystawia się fakturę pro forma?

Faktura proforma jest wystawiana w celu złożenia oferty handlowej potencjalnemu odbiorcy naszych produktów, towarów czy usług. Jej celem może być również przyjęcie zamówienia do realizacji.
Faktura proforma stanowi swego rodzaju potwierdzenie złożenia oferty, zgodnie z którym oświadczamy drugiej stronie wolę zawarcia umowy sprzedaży, która będzie udokumentowana fakturą VAT.

Program afaktury.pl daje możliwość wystawienia faktury pro forma i jest ona chętnie używanym dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji. Zawiera wszystkie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy i jego kontrahentów dane czy też informacje. W zasadzie, poza nazwą, niewiele różni się od standardowych faktur VAT.

Na fakturze pro forma podaje się stawkę i kwotę podatku VAT, kwotę brutto oraz proponowany termin zapłaty należności. Na jej podstawie odbiorca może zapłacić wystawcy za towar lub usługę. Nie stanowi ona jednak podstawy do zaksięgowania powyższych kwot. Stanowi jedynie informację o stawkach podatku VAT na dane produkty, towary i usługi oraz wartość tego podatku do rozliczenia z fiskusem.

Faktury pro forma nie podlegają ewidencji w księgach rachunkowych. Po otrzymaniu zaliczki, wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT. Dopiero taka faktura stanowi dokument księgowy, który podlega ewidencji do celów księgowych oraz podatkowych.

Fakturę pro forma można traktować jako ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług. Nie ma konieczności wystawiania takich dokumentów, czasem klient sam poprosi sprzedawcę o wystawienie tego dokumentu.

Wydruk faktury pro-forma pdf

fatura proforma pdf

Stosowanie faktury pro forma jest jednak bardzo opłacalne, zwłaszcza, aby zachęcić potencjalnego kontrahenta do zakupu. Faktura pro forma jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy kontrahent złożył zamówienie i potrzebujemy sposobu, aby skłonić go albo wręcz namówić do zapłaty zaliczki lub całości kwoty. Taka zaliczka daje nadzieję na sfinalizowanie transakcji.

Jakie zadania spełnia faktura proforma?

Wystawiając fakturę pro forma w programie afaktury.pl nasz dokument spełni bardzo ważne zadania w nawiązaniu współpracy handlowej, sprzedaży produktów, towarów albo usług, nawiązaniu dalszych kontaktów i relacji w obrocie gospodarczym. PROFORMA informuję nabywcę o:

Faktura pro forma jest dokumentem, który nie zobowiązuje kontrahenta do jej opłacenia. Dopiero w sytuacji, kiedy odbiorca wystawionej proformy, zaakceptuje ją, wówczas zostaje wystawiona faktura VAT, która została oparta na treści faktury pro formy.

Faktura pro forma to bardzo dobry sposób na to, żeby klienta przygotować na koszty danego zakupu, z wykorzystaniem możliwości wysyłki faktur elektronicznie, na jego adres e-mailowy, co na pewno skróci czas płatności. W sytuacji, kiedy klient zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony o kosztach zakupu, to będzie mógł zaplanować zapłatę za zamówiony towar czy usługę.

Opierając się na programie afaktury.pl możemy wygenerować niezliczoną ilość faktur pro forma. Takie dokumenty poprawiają relacje z kontrahentami, usprawniają naszą umiejętność wystawiania faktur VAT, faktur RR, faktur MARŻA, faktur okresowych, korekt i duplikatów.

Jak wystawić fakturę proforma?

Fakturę proforma wystawiamy dokładnie tak samo jak zwykłą fakturę VAT. Proforma w tytule dokumentu oznacza, że nie rodzi on konsekwencji finansowo-podatkowych, stanowi wyłącznie informację, jak będzie wyglądać przyszła faktura VAT.


Krok po kroku przedstawimy jak, dla przykładu w programie afaktury.pl, wystawić fakturę proforma:Spróbuj za darmo bez rejestracji lub zarejestruj się aby skorzystać z pełnej funkcjonalności.

Wystaw fakturę PRO FORMA UWAGA: program do fakturowania afaktury.pl umożliwia dowolne kreowanie faktury proforma, wprowadzanie własnych nazw, wielokrotne powielanie dokumentu, wielokrotne edytowanie celem tworzenia nowych dokumentów, stwarza nieograniczone możliwości aby stworzyć fakturę według naszych oczekiwań i potrzeb!

………afaktury.pl jest!...........A PROFORMA będzie! :)

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.