Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

JPK_FA

Na tej stronie dowiesz się czym jest JPK_FA i jak go wygenerować.

Czym jest JPK_FA?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) został wprowadzony w 2015 roku, jako rozwiązanie, mające stać się polskim odpowiednikiem dla Standard Audit File-Tax - metody elektronicznego raportowania oraz przetwarzania danych księgowych, opracowanej i rekomendowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

SAF-T jest obecnie z powodzeniem wykorzystywany w wielu europejskich krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Polski JPK bazuje na podobnych założeniach. Jest to elektroniczny zbiór danych finansowych, którego celem ma być uproszczenie procesu rozliczania się z organami podatkowymi. JPK zawiera informacje o operacjach gospodarczych, przeprowadzanych w danym okresie czasu; został przygotowany w ujednoliconym układzie oraz formacie.

JPK_FA należy do jednej z siedmiu struktur, które można wygenerować za pomocą systemów informatycznych i przesłać na żądanie odpowiednich organów.

Informacje ogólne o JPK_FA

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, plik JPK_FA powinien zawierać informacje tylko i wyłącznie z faktur sprzedażowych (w pierwotnych planach struktura ta zawierała również faktury zakupu, ale ostatecznie wycofano się z tego rozwiązania). JPK_FA stanowi tym samym rozszerzenie JPK_VAT.

JPK_FA jest strukturą złożoną i obszerną - składa się z 92 pól, z których niemal połowa (dokładnie 43 pola) musi zostać wypełniona przez przedsiębiorcę. Warto jednak podkreślić, że nie istnieje obowiązek comiesięcznego raportowania JPK_FA, co odróżnia tę strukturę od wspomnianej JPK_VAT. Trzeba też zaznaczyć, że informacje z JPK_FA muszą trafić do organu kontrolującego wyłącznie na jego żądanie, w wyznaczonym przez niego terminie (przedsiębiorcy przysługuje przy tym prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu, o ile istnieją ku temu uzasadnione powody). Plik przesyła się drogą elektroniczną, za pośrednictwem bramki Ministerstwa Finansów.

Jakie informacje zawiera JPK_FA?

W strukturze JPK_FA zawarte są informacje o stawkach podatku VAT (podanych na fakturach sprzedaży/zakupu) oraz informacje o rodzaju faktury (VAT - zwykła faktura, KOREKTA - faktura korygująca, ZAL - faktura zaliczkowa, POZ - pozostałe rodzaje faktur).

Plik JPK_FA stanowi zatem odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie i zawiera liczne informacje o przeprowadzanych transakcjach. Ponadto zawiera następujące informacje o fakturach, m.in. datę wystawienia, dane nabywcy i sprzedającego, kwotę podatku, kwotę należności ogółem, metodę kasową (tak/nie), środki transportu (datę dopuszczenia, czas użytkowania). Konieczne jest także uwzględnienie przez przedsiębiorcę szczegółowych pozycji faktury, czyli informacji o numerze faktury, nazwie towaru lub usługi, miary dostarczonych towarów (albo zakres wykonanych usług), ilość, cenę jednostkową brutto, wartość sprzedaży brutto.

Należy pamiętać, że plik JPK_FA powinien być przygotowany oddzielnie dla każdej waluty. Innymi słowy, jeśli przedsiębiorca wystawia faktury w więcej niż jednej walucie, zobowiązany jest do sporządzenia struktur JPK_FA osobno dla każdej z nich. Zdarza się, że organ podatkowy wskazuje konkretne waluty, dla jakich powinny zostać sporządzone odpowiednie struktury.

Jak wygenerować JPK_FA?

Aby wygenerować JPK_FA należy wejść na listę dokumentów a następnie kliknąć w przycisk "Generuj JPK"


Generowanie JPK_FA krok pierwszy

Zostajemy przeniesieni na listę JPK. Ponownie należy kliknąć w przycisk "Generuj JPK"


Instrukcja generowania JPK_FA krok drugi

Na stronie generowania JPK klikamy w "Pokaż dokumenty". Poniżej pojawi nam się lista naszych JPK.


Wygeneruj JPK_FA krok trzeci

W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj JPK. Po wybraniu JPK_FA pojawią się pola do wypełnienia. W pola należy wpisać wymagane dane.


Generowanie JPK_FA krok czwarty

Na koniec klikamy w przycisk "Pobierz JPK"


JPK_FA krok piąty

Jak wygląda wygenerowany JPK_FA?

Poniżej pokazany jest przykładowy JPK_FA:


jak wygląda JPK_FA

Lista dokumentów na stronie generowania JPK

Na stronie generowania JPK możesz przejrzeć na dokumenty z których generowany jest jednolity plik kontrolny.
Klikając na "Pokaż pozycje/ Ukryj" wyświetlisz pozycje z danego dokumentu.

Podgląd pozycji na dokumentach JPK

Lista JPK

Na liście JPK masz możliwość edycji Visual, XML, pobrania pliku, wysyłki do księgowej oraz wyświetlenia błędów.

Możliwości edycji na liście JPK

Wyświetlanie błędów JPK

Wyświetlanie błędów JPK

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.