Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

JPK_MAG

Na tej stronie dowiesz się czym jest JPK_MAG i jak go wygenerować.

Czym jest JPK_MAG?

Jednolity Plik Kontrolny wprowadzono w Polsce w 2015 roku jako odpowiednik SAF-T (Standard Audit File for Tax), czyli metody elektronicznego raportowania działalności finansowo-księgowej, opracowanej przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i stosowanej powszechnie w wielu krajach zachodnich, m.in. w Portugalii, we Francji i w Niemczech.

JPK to zbiór plików elektronicznych o ujednoliconym układzie i formacie (standardowo pliki JPK są zapisywane w formacie "XML"), które zawierają zestawienie danych księgowych podmiotu gospodarczego, m.in. z ksiąg rachunkowych (JPK_KR), z wyciągów bankowych (JPK_WB) czy z ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (JPK_VAT). W strukturze JPK wyróżnia się również tzw. JPK_MAG, który obejmuje swoim zakresem dokumenty magazynowe.

Obowiązek składania JPK_MAG

Każdy podmiot, który prowadzi gospodarkę magazynową zobowiązany jest do złożenia JPK_MAG. Należy podkreślić, że od lipca 2018 r. obowiązek ten ciążył będzie również na przedsiębiorcach prowadzących działalność jednoosobową, którzy zarządzają magazynem, choć nie zostali do tego zobligowani przepisami.

Prawidłowo złożony plik JPK_MAG powinien zawierać informacje o ruchach magazynowych, czyli o przyjęciach zewnętrznych (PZ), wydaniach zewnętrznych (WZ), przesunięciach międzymagazynowych (MM) i rozchodzie wewnętrznym (RW). Informacje o ruchach magazynowych mają być odzwierciedleniem danych z systemów księgowych. Dotyczą one m.in. numeru i daty dokumentu, daty przemieszczenia i otrzymania towaru, kodu towaru, numeru faktury, ilości towaru, informacji o cenie jednostkowej itd. Warto zauważyć, że JPK_MAG obejmuje cztery typy ruchów magazynowych, ale nie uwzględnia innych, np. przyjęć wewnętrznych, które również są raportowane w księgach.

W założeniu plik JPK_MAG pozwala wykazać ruchy występujące w jednym magazynie. Z tego powodu firmy, które prowadzą więcej magazynów, zwykle muszą składać pliki JPK_MAG oddzielnie dla każdego magazynu. Takie rozwiązanie może jednak generować liczne trudności. Złożenie zbyt dużej liczby plików JPK_MAG (w sytuacji, gdy przedsiębiorca uznał, że prowadzi wiele magazynów) nie zawsze oddaje stan faktyczny. Niektóre ruchy magazynowe powinny być np. traktowane jako przesunięcia wewnętrzne, które nie podlegają osobnemu procesowi raportowania.

Co jest magazynem?

Obowiązek składania plików JPK_MAG ciąży na przedsiębiorcach prowadzących gospodarkę magazynową. Nie każdy jednak wie, co w tym kontekście rozumieć przez słowo "magazyn". Sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ ani organy podatkowe, ani żaden akt prawny, nie definiują w sposób jednoznaczny, czym jest magazyn. W związku z tym zaleca się, aby każdy przedsiębiorca - nawet ten, który dotychczas nie był gotowy na złożenie pliku JPK_MAG - miał na uwadze, iż organy podatkowe mogą uznać jego aktywa za magazyn.

Na potrzeby rachunkowości przyjmuje się, że magazyn jest ewidencją aktywów obrotowych. Trzeba więc pamiętać, że w ujęciu księgowym magazyn nie jest rozumiany jako budynek czy wydzielone pomieszczenie, jak się potocznie przyjmuje.

Jak wygenerować JPK_MAG?

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.