Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Różne oddziały Twojej firmy

Oddział firmy co to jest i jakie ma znaczenie ?

Każda firma, prowadząca działalność gospodarczą, może posiadać swoje oddziały, które są prawnie zależne i które realizują część, lub nawet wszystkie transakcje, związane nieodłącznie z działalnością tej firmy. Oddział firmy to inaczej, wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie, część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę, poza siedzibą firmy lub jej głównym miejscem wykonywania działalności. Obie definicje są zgodne z zapisami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Dotyczą również przedsiębiorstw z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których oddziały znajdują się w Polsce.

Dlaczego dane oddziału umieszcza się na fakturze?

Sprzedawca – wystawca dokumentu sprzedażowego, może być oddziałem firmy, której siedziba znajduje się w innym miejscu. Sprzedaż produktów, towarów czy usług przez ten odział, wymaga umieszczenia jej danych (nazwa, adres) na dokumencie.
Nabywca - odbiorca dokumentu sprzedażowego lub samego towaru czy usługi, może być oddziałem firmy, której siedziba znajduje się w innym miejscu. Dostawa towarów czy usług do tego oddziału, wymaga umieszczenia jej danych (nazwa, adres) na dokumencie.
Nabywca – płatnik za dostarczone towary lub usługi, może być oddziałem firmy, a nawet inną firmą, którą należy podać w dokumencie sprzedażowym, aby było wiadomo, kto dokona płatności za dostarczone produkty.

Jakie są ułatwienia w programie?

Serwis afaktury.pl umożliwia jednorazowe dodanie do programu, danych wszystkich oddziałów firmy. Dotyczy to zarówno oddziałów własnych wystawcy dokumentu, jak i wszystkich kontrahentów. Również tych, którzy są tylko płatnikami.
Raz wprowadzone dane do pamięci programu afaktury.pl, umożliwiają ich wielokrotne wykorzystanie w kolejnych, wystawianych dokumentach. Znacznie to przyspiesza sporządzanie faktur i innych dokumentów.

Jak dodać oddział firmy, adres dostawy (inny niż siedziba firmy nabywcy), płatnika?

Wystawiając dokument sprzedaży, np. faktura VAT, to dane można wpisać bezpośrednio w pola edytowane i później je zapisać do pamięci programu. Można również ich nie zapisywać do bazy danych, a tylko zapisać jednorazowo wystawioną fakturę.
Jeżeli chcemy wprowadzić do pamięci programu afaktury.pl, dane nowego oddziału sprzedawcy, lub oddziały firmy kontrahenta (również płatnika), dokonuje się tego w zakładce:
a. Ustawienia w pozycji „Dane firmy” – „Dodaj nowego Sprzedawcę”
b. Kontrahenci w pozycji „Dodaj kontrahenta” – „Dodawanie kontrahenta” (również, jako płatnika)

Dodanie oddziału firmy (sprzedawcy) w zakładce „Ustawienia”:

1. Klikamy na link: dane firmy
2. Kolumna” Twoje dane do firmy – klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj nowego sprzedawcę”
3. Wprowadzamy wszystkie dane oddziału, do faktury i klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj oddział +”, który zatwierdzi wprowadzone informacje.
4. Zapisane dane, o nowym oddziale firmy, są widoczne w tabeli znajdującej się w dolnej części strony „Twoje oddziały firmy”.
a. Pierwszy oddział w tabeli jest oddziałem domyślnym (najczęściej dane siedziby)
b. Oddziałem domyślnym może być każdy oddział, wystarczy kliknąć w kolumnie „Kolejność” na którakolwiek strzałeczkę i można zmieniać ich pozycje (czerwona – pierwsza, domyślnie wprowadzane dane siedziby lub oddziału firmy)
5. W każdym wierszu, oprócz nazwy i NIP-u firmy, znajduje się ikonka (karteczka i ołówek/zielona), która pozwala edytować dane, do ewentualnej ich poprawy oraz ikonka (kosz/czerwona), która kasuje wszystkie dane konkretnego oddziału.

Dodanie oddziału firmy (utworzenie nowego szablonu, zmiana NIP):

1. Kolumna „Twoje dane do firmy – klikamy na link:
Chcesz zmienić NIP, utwórz szablon firmy,
2. W kolumnie „Twoje dane do firmy”, o odpowiednich polach edytowanych, wprowadzany potrzebne zmiany.
3. Klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj oddział +”, który zatwierdzi wprowadzone informacje.

Dodawanie płatnika (płatnik to także kontrahent):

1. Zakładka „Kontrahenci”, klikamy na link „Dodaj kontrahenta”
2. Wprowadzamy dane płatnika w pola edytowane
3. Zatwierdzamy wprowadzone informacje, klikając na rubinowy/zielony kafelek „Dodaj +”
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione