Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Różne oddziały Twojej firmy

Oddział firmy co to jest i jakie ma znaczenie ?

Każda firma, prowadząca działalność gospodarczą, może posiadać swoje oddziały, które są prawnie zależne i które realizują część, lub nawet wszystkie transakcje, związane nieodłącznie z działalnością tej firmy. Oddział firmy to inaczej, wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie, część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę, poza siedzibą firmy lub jej głównym miejscem wykonywania działalności. Obie definicje są zgodne z zapisami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Dotyczą również przedsiębiorstw z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których oddziały znajdują się w Polsce.

Dlaczego dane oddziału umieszcza się na fakturze?

Sprzedawca – wystawca dokumentu sprzedażowego, może być oddziałem firmy, której siedziba znajduje się w innym miejscu. Sprzedaż produktów, towarów czy usług przez ten odział, wymaga umieszczenia jej danych (nazwa, adres) na dokumencie.
Nabywca - odbiorca dokumentu sprzedażowego lub samego towaru czy usługi, może być oddziałem firmy, której siedziba znajduje się w innym miejscu. Dostawa towarów czy usług do tego oddziału, wymaga umieszczenia jej danych (nazwa, adres) na dokumencie.
Nabywca – płatnik za dostarczone towary lub usługi, może być oddziałem firmy, a nawet inną firmą, którą należy podać w dokumencie sprzedażowym, aby było wiadomo, kto dokona płatności za dostarczone produkty.

Jakie są ułatwienia w programie?

Serwis afaktury.pl umożliwia jednorazowe dodanie do programu, danych wszystkich oddziałów firmy. Dotyczy to zarówno oddziałów własnych wystawcy dokumentu, jak i wszystkich kontrahentów. Również tych, którzy są tylko płatnikami.
Raz wprowadzone dane do pamięci programu afaktury.pl, umożliwiają ich wielokrotne wykorzystanie w kolejnych, wystawianych dokumentach. Znacznie to przyspiesza sporządzanie faktur i innych dokumentów.

Jak dodać oddział firmy, adres dostawy (inny niż siedziba firmy nabywcy), płatnika?

Wystawiając dokument sprzedaży, np. faktura VAT, to dane można wpisać bezpośrednio w pola edytowane i później je zapisać do pamięci programu. Można również ich nie zapisywać do bazy danych, a tylko zapisać jednorazowo wystawioną fakturę.
Jeżeli chcemy wprowadzić do pamięci programu afaktury.pl, dane nowego oddziału sprzedawcy, lub oddziały firmy kontrahenta (również płatnika), dokonuje się tego w zakładce:
a. Ustawienia w pozycji „Dane firmy” – „Dodaj nowego Sprzedawcę”
b. Kontrahenci w pozycji „Dodaj kontrahenta” – „Dodawanie kontrahenta” (również, jako płatnika)

Dodanie oddziału firmy (sprzedawcy) w zakładce „Ustawienia”:

1. Klikamy na link: dane firmy
2. Kolumna” Twoje dane do firmy – klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj nowego sprzedawcę”
3. Wprowadzamy wszystkie dane oddziału, do faktury i klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj oddział +”, który zatwierdzi wprowadzone informacje.
4. Zapisane dane, o nowym oddziale firmy, są widoczne w tabeli znajdującej się w dolnej części strony „Twoje oddziały firmy”.
a. Pierwszy oddział w tabeli jest oddziałem domyślnym (najczęściej dane siedziby)
b. Oddziałem domyślnym może być każdy oddział, wystarczy kliknąć w kolumnie „Kolejność” na którakolwiek strzałeczkę i można zmieniać ich pozycje (czerwona – pierwsza, domyślnie wprowadzane dane siedziby lub oddziału firmy)
5. W każdym wierszu, oprócz nazwy i NIP-u firmy, znajduje się ikonka (karteczka i ołówek/zielona), która pozwala edytować dane, do ewentualnej ich poprawy oraz ikonka (kosz/czerwona), która kasuje wszystkie dane konkretnego oddziału.

Dodanie oddziału firmy (utworzenie nowego szablonu, zmiana NIP):

1. Kolumna „Twoje dane do firmy – klikamy na link:
Chcesz zmienić NIP, utwórz szablon firmy,
2. W kolumnie „Twoje dane do firmy”, o odpowiednich polach edytowanych, wprowadzany potrzebne zmiany.
3. Klikamy na kafelek rubinowy/zielony „Dodaj oddział +”, który zatwierdzi wprowadzone informacje.

Dodawanie płatnika (płatnik to także kontrahent):

1. Zakładka „Kontrahenci”, klikamy na link „Dodaj kontrahenta”
2. Wprowadzamy dane płatnika w pola edytowane
3. Zatwierdzamy wprowadzone informacje, klikając na rubinowy/zielony kafelek „Dodaj +”
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.