Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Funkcje programu
Inteligentna lista dokumentów w darmowym programie do faktur online

Inteligentna lista dokumentów

Program do wystawiania faktur z KSeF - afaktury.pl, oferuje użytkownikom wiele udogodnień dzięki inteligentnej liście dokumentów. 

Ta funkcjonalność zapewnia sprawne i efektywne zarządzanie dokumentami, co jest kluczowe dla każdej firmy. Przyjrzyjmy się szczegółowo, na czym polega inteligentna lista dokumentów i jak ją użyć w swojej firmie?

 

Inteligentna lista dokumentów - Operacje na pojedynczym dokumencie

Kolumna „Operacje na dokumencie” umożliwia wykonanie wielu działań dotyczących konkretnego dokumentu. Funkcje znajdziesz w jednej z kolumn na liście dokumentów. 


Oto dostępne operacje, które można wykonać na dokumencie:

  • Przygotowanie PDF - Szybkie generowanie pliku PDF z dokumentem, który można następnie wydrukować lub wysłać mailowo.
  • Ustawienie cyklicznego dokumentu - Możliwość ustawienia, aby dokumenty wystawiały się automatycznie w regularnych odstępach czasu, co jest szczególnie przydatne przy stałych umowach.
  • Wysłanie przypomnienia o zapłacie - Automatyczne wysyłanie przypomnień o zbliżającym się terminie płatności do kontrahentów, co poprawia terminowość płatności.
  • Wystawienie podobnego dokumentu - Możliwość łatwego tworzenia nowego dokumentu na podstawie już istniejącego, co przyspiesza proces wystawiania faktur.
  • Korekta dokumentu - Szybkie wprowadzenie poprawek do już wystawionego dokumentu.
  • Finansowanie faktury - Opcja umożliwiająca skorzystanie z finansowania, co może być przydatne w zarządzaniu płynnością finansową.
  • Wysłanie wiadomości SMS - Wysyłanie SMS-ów z informacjami o wystawionym dokumencie lub zbliżającym się terminie płatności.
  • Wysłanie dokumentu email - Bezpośrednie wysyłanie dokumentu do kontrahenta za pomocą email.
  • Rejestrowanie wpłaty - Możliwość wpisania, ile zostało uregulowane z wystawionej faktury, co ułatwia monitorowanie płatności.

 

Inteligentna lista dokumentów - Działania na wielu dokumentach

Inteligentna lista dokumentów w programie do wystawiania faktur online umożliwia użytkownikom wykonywanie działań na wielu dokumentach jednocześnie. To znacząco usprawnia zarządzanie dokumentacją finansową, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jak korzystać z tej funkcji i jakie korzyści przynosi użytkownikom.

 

Jak wykonać działania na wielu dokumentach naraz?

Na liście dokumentów w programie do fakturowania znajduje się kolumna z numerami dokumentów. Aby wybrać dokumenty, na których chcesz wykonać zbiorcze operacje, zaznacz pole —> Numer 


Gdy zaznaczysz numery dokumentów, aktywuje się menu z dodatkowymi działaniami, które można wykonać na wybranych dokumentach. Menu pojawi się tuż nad kolumnami w liście dokumentów. 
Po zaznaczeniu kilku dokumentów, na dole ekranu pojawi się informacja o liczbie zaznaczonych dokumentów oraz suma kwot brutto tych dokumentów.

 

Menu działań zbiorczych na dokumentach w inteligentnej liście:

  • Wydrukowanie zaznaczonych dokumentów - Szybkie drukowanie wybranych dokumentów w jednej operacji, co jest przydatne przy archiwizacji lub przekazywaniu dokumentów w formie papierowej.
  • Wysłanie na email - Masowe wysyłanie zaznaczonych dokumentów do odpowiednich kontrahentów, co oszczędza czas i ułatwia komunikację.
  • Wysyłka zbiorcza dokumentów - Możliwość wysyłania kilku dokumentów w jednej wiadomości email, co jest wygodne dla kontrahentów oraz oszczędza czas.
  • Oznaczenie jako opłacone - Zbiorcze oznaczanie wybranych dokumentów jako opłacone, co ułatwia aktualizację statusu płatności w systemie.
  • Wyzerowanie płatności - Resetowanie stanu płatności wybranych dokumentów, co jest przydatne w przypadku błędów lub anulowania  transakcji.
  • Wysłanie przypomnienia o płatności - Zbiorcze przypomnienia do kontrahentów o zbliżających się terminach płatności, co pomaga w terminowym regulowaniu zobowiązań.
  • Odblokowanie lub zablokowanie edycji - Zmiana stanu edycji dokumentów, co zabezpiecza dokumenty przed przypadkowymi zmianami lub umożliwia ich dalszą modyfikację.
  • Zarchiwizowanie wybranych dokumentów - Przeniesienie wybranych dokumentów do archiwum, co pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w systemie.

 

Inteligentna lista dokumentów - Status dokumentu

Funkcja jaką jest „status dokumentu” w programie do fakturowania afaktury.pl jest niezwykle przydatnym narzędziem, które ułatwia zarządzanie i monitorowanie dokumentów finansowych. Dzięki niej użytkownicy mogą szybko i efektywnie śledzić stan swoich dokumentów, co znacznie poprawia organizację pracy oraz kontrolę nad płatnościami i realizacją zamówień. 

Status dokumentu znajdziemy na liście dokumentów. Dostępne opcje statusów dokumentu na inteligentnej liście:

Każdy wystawiony dokument w afaktury.pl może mieć przypisany jeden z poniższych statusów:

 • Anulowano - Dokument został anulowany i nie jest już aktywny. Przydatne w przypadku błędnie wystawionych dokumentów.
 • Przyjęto - Dokument został przyjęty do realizacji. Informuje, że zamówienie zostało zaakceptowane przez odbiorcę.
 • Rozliczono - Płatność za dokument została rozliczona. Status ten informuje, że faktura została opłacona.
 • Towar wydany - Towar został wydany klientowi. Pomaga śledzić, czy zamówienie zostało zrealizowane fizycznie.
 • W realizacji - Dokument jest w trakcie realizacji. Przydatne dla monitorowania postępu prac lub zamówień.
 • Wydrukowano - Dokument został wydrukowany. Informuje, że faktura lub inny dokument został fizycznie przygotowany.
 • Wymaga uwagi - Dokument wymaga dodatkowej uwagi lub interwencji. Może wskazywać na potrzebę weryfikacji lub uzupełnienia informacji.
 • Wysłano - Dokument został wysłany do klienta. Informuje, że dokument został przekazany kontrahentowi.
 • Zaakceptowano - Dokument został zaakceptowany przez odbiorcę. Wskazuje na akceptację warunków zawartych w dokumencie.
 • Zakończono - Proces związany z dokumentem został zakończony. Informuje, że wszystkie związane z nim działania zostały sfinalizowane.  
 • Zaksięgowano- Dokument został zaksięgowany w systemie księgowym. Ułatwia monitorowanie dokumentów, które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych.
 • Zapłacono - Płatność za dokument została zrealizowana. Informuje, że faktura została opłacona.
 • Zarchiwizowano - Dokument został przeniesiony do archiwum. Pomaga w utrzymaniu porządku, przechowując starsze dokumenty w oddzielnym miejscu.
 • Zrealizowano - Wszystkie działania związane z dokumentem zostały zrealizowane. Informuje o pełnym wykonaniu zamówienia lub usługi.
 • Zwrot - Dokument dotyczy zwrotu towaru lub usługi. Pomaga śledzić procesy związane z reklamacjami i zwrotami.

 

Dodawanie własnych statusów dokumentów

Program do wystawiania faktur umożliwia również dodawanie własnych statusów dokumentów. Ta elastyczność pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb firmy, co może obejmować:

 • Specyficzne etapy realizacji zamówień - Możliwość dodania statusów takich jak „W przygotowaniu”, „Do wysyłki”, „Czeka na części” itp.
 • Procesy wewnętrzne - Statusy takie jak „Weryfikacja przez księgowość”, „Oczekuje na zatwierdzenie” czy „W trakcie negocjacji” mogą być użyteczne dla lepszego zarządzania dokumentami w ramach firmy.

 

Inteligentna lista dokumentów - Ewidencja 

Funkcja „ewidencja” dostępna w darmowym programie do wystawiania faktur z KSeF jest kluczowym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy, który chce mieć pełną kontrolę nad swoją dokumentacją finansową. Dzięki tej funkcji można szybko i wygodnie wygenerować szczegółowe ewidencje dokumentów, co znacznie ułatwia zarządzanie finansami oraz przygotowywanie dokumentów do celów księgowych czy podatkowych. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tej funkcji oraz korzyści, jakie z niej wynikają.

 

Jak wygenerować ewidencję w programie do faktur?

Aby skorzystać z tej funkcji, należy zalogować się do programu i przejść do listy dokumentów. Nad listą dokumentów znajduje się przycisk „Ewidencja”. Kliknięcie tego przycisku otworzy okno, w którym można skonfigurować parametry ewidencji.

 


W oknie konfiguracji ewidencji można wybrać konkretne dokumenty, które mają być uwzględnione w ewidencji. Do wyboru są różne typy dokumentów, takie jak faktury, paragony, rachunki itp.Można również określić zakres dat, dla którego ma zostać wygenerowana ewidencja. To pozwala na przygotowanie ewidencji za określony okres, np. miesiąc, kwartał czy rok. 

Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania ewidencji dla konkretnego kontrahenta. Wystarczy wybrać kontrahenta z listy, a program uwzględni tylko dokumenty związane z tym kontrahentem.

 

Formaty plików ewidencji

Program do fakturowania z KSeF oferuje możliwość wygenerowania ewidencji w różnych formatach plików. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy formatami CSV, Excel (XLS) oraz PDF.

  • CSV - Format tekstowy, który można łatwo zaimportować do różnych systemów księgowych i programów analitycznych.
  • Excel (XLS) - Popularny format arkusza kalkulacyjnego, idealny do dalszej analizy i przetwarzania danych w programie Microsoft Excel lub innych kompatybilnych aplikacjach.
  • PDF - Format nieedytowalny, który jest idealny do przechowywania i wysyłania gotowych raportów, zachowując ich pierwotny wygląd.

 

Wysyłka ewidencji na email

Po wygenerowaniu ewidencji, oprogramowanie do generowania faktur umożliwia bezpośrednie wysłanie pliku na email. Jest to bardzo wygodna funkcja, która pozwala na szybkie udostępnienie ewidencji księgowemu, współpracownikom lub kontrahentom bez konieczności pobierania i załączania pliku do wiadomości email.

 

Zarządzaj zawartością ewidencji

Zarządzanie zawartością kolumn w ewidencji to kluczowa funkcja, która umożliwia użytkownikom dostosowanie widoczności kolumn do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Poprzez tę funkcję można wybrać, które kolumny będą wyświetlane wewnątrz ewidencji, co pozwala na skupienie się na istotnych informacjach oraz zapewnia efektywną pracę.

 

Szybkie wyszukiwanie kontrahentów po jednej literce 

Po wpisaniu jednej litery, system automatycznie przeszukuje bazę danych kontrahentów i prezentuje użytkownikowi listę kontrahentów, których nazwy lub dane kontaktowe zawierają tę literę. Dzięki temu, użytkownik nie musi wpisywać całej nazwy ani fragmentu nazwy, aby znaleźć konkretnego kontrahenta. Wystarczy wprowadzić jedną literę, a system szybko odnajduje i prezentuje interesującego użytkownika rekordu.

 

Sortowanie ewidencji po miesiącach 

Funkcja szybkiego sortowania po miesiącach w ewidencji umożliwia użytkownikom szybkie uporządkowanie danych według miesięcy, co przyspiesza proces analizy i organizacji informacji.

Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą łatwo grupować dane zgodnie z miesiącami, co ułatwia identyfikację trendów, sezonowych wzorców lub innych istotnych informacji związanych z określonym okresem czasu. Po wybraniu opcji szybkiego sortowania po miesiącach, system automatycznie segreguje dane według daty, grupując je odpowiednio dla każdego miesiąca.

 

Inteligentna lista dokumentów - Filtry

Funkcja "filtry" w programie do faktur to jedno z najważniejszych narzędzi, które znacznie usprawnia zarządzanie dokumentacją finansową. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą szybko i efektywnie odnaleźć potrzebne dokumenty, co przekłada się na oszczędność czasu oraz zwiększenie efektywności pracy. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis działania tej funkcji oraz korzyści, jakie z niej wynikają.

 

Jak działa funkcja filtrująca listę dokumentów?

Filtry znajdują się tuż nad listą dokumentów w narzędziu. Umożliwiają one szybkie przeszukiwanie dokumentów według określonych kryteriów, co jest niezwykle pomocne przy pracy z dużą ilością danych. 


Rodzaje dostępnych filtrów na liście dokumentów:

  • Nazwa firmy - Umożliwia wyszukiwanie dokumentów wystawionych dla konkretnej firmy. Wystarczy wpisać nazwę firmy, a system wyświetli wszystkie powiązane dokumenty.
  • Numer NIP - Pozwala na przeszukiwanie dokumentów według numeru NIP kontrahenta, co jest przydatne, gdy znamy tylko identyfikator podatkowy firmy.
  • Nazwa produktu - Dzięki temu filtrowi można znaleźć dokumenty zawierające konkretny produkt lub usługę. Wystarczy wpisać nazwę produktu, aby wyświetlić odpowiednie dokumenty.
  • Przedział czasowy - Umożliwia wyszukiwanie dokumentów wystawionych w określonym przedziale czasowym. Można wybrać datę początkową i końcową, co pozwala na zawężenie wyników do wybranego okresu.
  • Status faktury (opłacone/nieopłacone) - Filtr pozwala na wyselekcjonowanie dokumentów w zależności od ich statusu płatności. Można szybko odnaleźć faktury, które zostały opłacone lub te, które nadal oczekują na płatność.
  • Status KSeF - Pozwala na przeszukiwanie dokumentów według ich statusu w Krajowym Systemie e-Faktur. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które muszą monitorować zgodność dokumentów z KSeF.
  • Wysłane na email - Umożliwia filtrowanie dokumentów według tego, czy zostały wysłane na email. Dzięki temu można łatwo znaleźć dokumenty, które zostały już przesłane do kontrahentów lub te, które wymagają jeszcze wysłania.

 

Wyczyść filtry z listy dokumentów: 

Po zastosowaniu filtrów, aby wrócić do pełnej listy dokumentów, wystarczy kliknąć przycisk „Wyczyść filtry”. Usunie to wszystkie zastosowane filtry i przywróci pełny widok dokumentów, co pozwala na szybkie rozpoczęcie nowego wyszukiwania. 


 

Jak filtry pomagają odnaleźć poszukiwane dokumenty?

Funkcja filtrów w programie do fakturowania jest niezwykle intuicyjna i łatwa w użyciu. Umożliwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie dokumentów, co jest szczególnie przydatne w przypadku firm, które wystawiają dużą liczbę faktur i innych dokumentów finansowych.

Ta funkcjonalność eliminuje potrzebę ręcznego przeszukiwania długich list dokumentów, co znacznie oszczędza czas i redukuje możliwość popełnienia błędów. W efekcie, przedsiębiorcy mogą bardziej efektywnie zarządzać swoją dokumentacją finansową, monitorować płatności oraz utrzymywać porządek w swoich zapisach.

 

Inteligentna lista dokumentów - Przekształcanie dokumentu

Funkcja przekształcania dokumentów w programie afaktury.pl to niezwykle wygodne i oszczędzające czas narzędzie, które umożliwia użytkownikom łatwe zamienianie jednego typu dokumentu na inny. Dzięki tej funkcji można szybko i sprawnie dostosować dokumentację finansową do bieżących potrzeb firmy, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tej funkcji oraz korzyści, jakie z niej wynikają.

 

Jak działa funkcja przekształcania dokumentów na liście dokumentów?

Aby skorzystać z tej funkcji, należy zalogować się do programu afaktury.pl i przejść do listy dokumentów. Tuż pod numerem każdego dokumentu znajdują się dostępne opcje przekształcenia dokumentu w inny. Wystarczy kliknąć odpowiednią opcję, aby rozpocząć proces przekształcania.

 

Wybierz dokument, który chcesz przekształcić, klikając odpowiednią opcję pod numerem dokumentu. Program automatycznie otworzy nowy dokument, przenosząc wszystkie dane z oryginalnego dokumentu, takie jak nazwa firmy, NIP, produkty/usługi, ceny oraz terminy.

 

Rodzaje przekształceń dokumentu z poziomu inteligentnej listy:

Program do faktur umożliwia przekształcanie różnych typów dokumentów. Poniżej przedstawiam dostępne opcje przekształceń:

  • Proforma - Możliwość przekształcenia proformy w fakturę, co jest przydatne, gdy oferta handlowa staje się rzeczywistą transakcją.
  • Faktura - Podstawowy dokument sprzedażowy, który można przekształcać z innych typów dokumentów.
  • Wydanie zewnętrzne - Dokument magazynowy potwierdzający wydanie towaru z magazynu.
  • Zaliczka - Dokument potwierdzający otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług.
  • Zamówienie - Dokument zamówienia, który można przekształcić w inne dokumenty sprzedażowe lub magazynowe.
  • Kasa przyjęła: Dokument potwierdzający przyjęcie środków pieniężnych do kasy.
  • Kasa wydała - Dokument potwierdzający wydanie środków pieniężnych z kasy.
  • Protokół przekazania towaru/usługi - Dokument potwierdzający przekazanie towarów lub wykonanie usług.

 

Praktyczne zastosowania funkcji przekształcania dokumentów: 

 • Przekształcenie proformy w fakturę - Po zaakceptowaniu oferty handlowej można jednym kliknięciem przekształcić proformę w fakturę, co umożliwia szybkie sfinalizowanie transakcji i wysłanie dokumentu do kontrahenta.
 • Generowanie dokumentów magazynowych - Przy sprzedaży towarów, które wymagają wydania z magazynu, można szybko przekształcić zamówienie lub fakturę w dokument Wydania Zewnętrznego, co usprawnia proces logistyczny.
 • Obsługa zaliczek - W przypadku otrzymania zaliczki od klienta, można wygenerować dokument zaliczkowy, a następnie przekształcić go w pełną fakturę po zakończeniu transakcji, co pozwala na bieżące rozliczanie płatności.

 

Sygnalizacja zmiany i data przekształcenia dokumentu:

Gdy dokument zostaje przekształcony, jego ikonka na liście dokumentów automatycznie zmienia kolor na czerwony, co wyróżnia go spośród innych dokumentów na liście i jednoznacznie sygnalizuje, że przeszedł on proces zmiany typu lub formatu. Ten wizualny znacznik pomaga użytkownikom łatwo zidentyfikować przekształcone dokumenty wśród innych.

Dodatkowo, pod ikonkami z dokumentami, użytkownikowi wyświetla się informacja o dacie przekształcenia. Ta data pozwala użytkownikom śledzić historię zmian dokumentów oraz świadczy o aktualności informacji. 

 

Inteligentna lista dokumentów - Zbiorowe przekształcanie kilku proform w jedną fakturę

Funkcja zbiorowego przekształcania kilku proform w jedną fakturę w oprogramowaniu to zaawansowane narzędzie, które znacznie ułatwia zarządzanie dokumentacją finansową, zwłaszcza w przypadku firm, które regularnie wystawiają wiele proform dla różnych zamówień. Dzięki tej funkcji można szybko i efektywnie przekształcić kilka proform w jeden zbiorczy dokument.

 

Jak działa funkcja zbiorowego przekształcania kilku proform w jedną fakturę?

Po zalogowaniu się do programu, przejdź do listy dokumentów. Znajdź sekcję zawierającą proformy, które chcesz przekształcić w jedną fakturę.

Na liście dokumentów „proforma” zaznacz checkboxy obok numerów tych proform, które chcesz przekształcić. Możesz zaznaczyć dowolną liczbę dokumentów, które mają zostać scalone w jedną fakturę.

 

Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów, nad kolumnami z listą proform pojawi się menu z dodatkowymi działaniami. Wybierz opcję —> Zmień na FV 

Program automatycznie skonsoliduje wszystkie zaznaczone proformy, tworząc jeden zbiorczy dokument. Dane z poszczególnych proform, takie jak produkty, usługi, ceny i terminy, zostaną przeniesione do nowej faktury.

 

Edytowanie i zapisywanie przekształconej faktury

Po przekształceniu, możesz edytować nowo utworzoną fakturę, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne. Następnie zapisz dokument i wygeneruj gotową fakturę, którą można wysłać do klienta lub wykorzystać do dalszych operacji księgowych.

 

Podsumowując, funkcja zbiorowego przekształcania proform w jedną fakturę w darmowym programie do faktur z KSeF to zaawansowane narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie dokumentacją finansową. Dzięki tej funkcji można szybko i efektywnie przekształcać wiele proform w jeden dokument, co zwiększa efektywność pracy, poprawia organizację dokumentacji oraz minimalizuje ryzyko błędów. Zachęcamy do regularnego korzystania z tej funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje program afaktury.pl.

 

Inteligentna lista dokumentów - Przywrócenie usuniętych faktur z kosza

Każdy dokument na liście dokumentów można usunąć, co daje użytkownikom elastyczność w zarządzaniu swoimi dokumentami. W przypadku usunięcia dokumentu, wszystkie faktury znajdują się w koszu, który jest łatwo dostępny z pozycji listy dokumentów. Kosz znajdziemy u dołu listy dokumentów po skrajnie prawej stronie kolumn.


Poprzez kliknięcie w kosz, użytkownicy przechodzą do listy dokumentów usuniętych, gdzie mogą przeglądać usunięte faktury. Dodatkowo, jeżeli użytkownik pomyłkowo usunął dokument z listy, istnieje możliwość jego przywrócenia. Ta funkcja zapewnia wygodne i bezpieczne zarządzanie dokumentami, eliminując ryzyko utraty danych i umożliwiając łatwą korektę ewentualnych błędów. 

 

Inteligentna lista dokumentów - Funkcja termin płatności 

Funkcja termin płatności w inteligentnej liście dokumentów stanowi zaawansowane narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie terminami płatności oraz efektywną komunikację z kontrahentami. Dzięki tej funkcji użytkownik może z łatwością wysyłać różnorodne powiadomienia związane z płatnościami bezpośrednio z programu, co znacząco usprawnia proces monitorowania i egzekwowania należności. Na liście dokumentów znajdź kolumnę "Termin płatności", wybierz odpowiedni dokument, a następnie kliknij ikonę dzwoneczka.

 

Powiadomienie o terminie płatności:

  • Przypomnienie o płatności - Informuje kontrahenta o nadchodzącym terminie płatności, co pomaga uniknąć opóźnień.
  • Wezwanie do zapłaty - Wzywa kontrahenta do uregulowania zaległej płatności, wskazując na przeszły termin płatności.
  • Podziękowanie za płatność - Wysyła wiadomość z podziękowaniem za dokonanie płatności, budując pozytywne relacje biznesowe.

 

W treści monitu użytkownik może wprowadzić własne informacje, dostosowując komunikację do specyficznych potrzeb i sytuacji.Możliwość zmiany rodzaju czcionki oraz dodania własnych treści do monitu, co pozwala na zachowanie spójności w komunikacji i profesjonalny wygląd wiadomości.

 

Automatyzacja przypomnień o terminie płatności:

Użytkownik może ustawić automatyczne przypomnienia o płatnościach, co eliminuje konieczność ręcznego monitorowania terminów i wysyłania powiadomień. Automatyczne przypomnienia zwiększają efektywność i zapewniają terminowość płatności.Informacje jakie możesz zawrzeć w powiadomieniu o terminie płatności:

 • Podpisy - Możliwość dodania elektronicznych podpisów do dokumentów, co zwiększa ich autentyczność i formalność.
 • QRCode - Dodawanie kodu QR do dokumentów ułatwiającego szybkie dokonanie płatności przez kontrahentów.
 • Termin zapłaty - Automatyczne uwzględnianie terminu zapłaty na dokumentach, co pomaga w organizacji finansowej.
 • Podsumowanie ilości - Wyświetlanie podsumowania ilości produktów na fakturze, co ułatwia przegląd i kontrolę zamówień.
 • Kwota słownie - Wyświetlanie kwoty słownie na dokumentach, co jest przydatne w formalnych rozliczeniach.
 • Kwota netto w walucie - Podanie kwoty netto w wybranej walucie, co jest istotne w transakcjach międzynarodowych.
 • Kwota VAT w PLN - Wskazanie kwoty VAT w polskich złotych, co jest wymagane w krajowych rozliczeniach podatkowych.
 • Sposób dostawy - Informacje o sposobie dostawy produktów, co ułatwia logistykę i śledzenie zamówień.
 • Pole P (paragon) - Opcja dodania paragonu na dokumencie, co jest użyteczne w sprzedaży detalicznej.
 • Pole statusu produktu (wydruk) - Informacja o statusie produktu widoczna na wydruku, co pomaga w zarządzaniu zapasami.
 • Waga produktów - Informacja o wadze produktów na dokumencie, co jest istotne w logistyce i wysyłkach.
 • Pieczęć prewencyjna - Dodanie pieczęci prewencyjnej do dokumentów, co zwiększa ich bezpieczeństwo i wiarygodność.
 • Kwota w dwóch walutach - Wyświetlanie kwoty w dwóch walutach, co jest przydatne w transakcjach międzynarodowych.
 • Waluty - Obsługa różnych walut, co pozwala na elastyczność w transakcjach z kontrahentami z różnych krajów.
 • Konta bankowe - Informacje o kontach bankowych, co ułatwia dokonywanie płatności.
 • Czy płatnik VAT - Informacja, czy kontrahent jest płatnikiem VAT, co jest istotne w rozliczeniach podatkowych.
 • Data w terminie zapłaty - Automatyczne uwzględnianie daty płatności, co pomaga w monitorowaniu należności.
 • QRCode płatności - Dodanie QRCode do płatności, co ułatwia szybkie dokonanie płatności przez kontrahentów.
 • Status dokumentu - Informacje o statusie dokumentu, co pomaga w śledzeniu postępu i realizacji transakcji.
 • Pole GTU - Pole GTU na dokumentach, co jest wymagane w polskich rozliczeniach podatkowych.
 • Pole procedura sprzedaży - Informacje o procedurze sprzedaży, co jest przydatne w zarządzaniu procesami sprzedażowymi.

 

Opcje płatności podzielonej w przypomnieniu o terminie płatności:

 • Nie pokazuj - Ukrywanie informacji o płatności podzielonej, co pozwala na prostszy wygląd dokumentu.
 • Tylko powyżej 15,000 zł - Wyświetlanie płatności podzielonej tylko dla kwot przekraczających 15,000 zł, co jest zgodne z przepisami.
 • Zawsze - Zawsze wyświetlanie informacji o płatności podzielonej, co jest przydatne w przypadku dużych transakcji.

 

Historia płatności i wpłat w przypomnieniu o terminie płatności:

 • Wpłata - Rejestracja dokonywanych wpłat, co ułatwia śledzenie przepływów finansowych.
 • Historia wpłat: Przeglądanie historii dokonanych wpłat, co umożliwia dokładne monitorowanie wszystkich transakcji.

 

Inteligentna lista dokumentów - Funkcja wpłacono

Funkcja "wpłacono" w inteligentnej liście dokumentów umożliwia użytkownikom łatwe i szybkie rejestrowanie wpłat. Dzięki tej funkcji można dokładnie śledzić status płatności i wprowadzać szczegóły dotyczące dokonanych wpłat.

 

Jak korzystać z funkcji wpłacono w programie do faktur?

Na liście dokumentów znajdź kolumnę oznaczoną jako "Wpłacono".

Wybierz odpowiedni dokument i kliknij przycisk z ikoną dolara znajdujący się w kolumnie „Wpłacono". 


Po kliknięciu przycisku dolara, otworzy się okno, w którym można wprowadzić szczegóły wpłaty.

Wprowadź kwotę wpłaty oraz wybierz formę wpłaty z dostępnych opcji (np. gotówka, przelew, karta kredytowa). 

 

Jeśli cała kwota została zapłacona, można zaznaczyć opcję "Zapłacono całość" jednym kliknięciem, co automatycznie oznaczy dokument jako w pełni opłacony.
Przeczytaj również: Funkcje programu do faktur
faktury.pl - efektywne fakturowanie dla Twojej firmy
Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione