Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Pomoc dla działu:

Jak wystawić fakturę proforma?

 


Jak wystawić fakturę proforma?


 


Fakturę proforma online wystawia się dokładnie tak samo jak  fakturę VAT lub uproszczoną, jej nazwa świadczy tylko o tym, że nie jest dowodem księgowym i stanowi tylko zapowiedź dokumentu właściwego.


Korzystając z programu afaktury.pl klikamy na zakładkę „Wystaw dokument” a następnie uruchamiamy stronę „Faktura pro-forma”. Krok po kroku wypełniamy kolejne pola edytowane:


 


 


Faktura pro-forma


 


 


Faktura pro forma stanowi wzór do wystawienia faktury właściwej. Należy ją wypełnić możliwie dokładnie i starannie, bo serwis umożliwia przekształcenie tego dokumentu w fakturę VAT. Zmieni się wówczas tylko numer, data wystawienia oraz sprzedaży. Zostanie także doprecyzowany sposób i termin zapłaty za fakturę VAT. Pozostałe dane są niezmienne, stąd będą stanowiły treść przyszłej faktury VAT lub faktury uproszczonej.


 


Warto wykorzystać pole edytowane  „Dodatkowe dane do faktury” gdzie możemy umieścić informacje uzupełniające, zachęcające do zakupu towarów lub usług zawartych w proformie. Mogą one doprowadzić do transakcji zasadniczej, której efektem jest faktura VAT lub uproszczona. W takiej sytuacji praktycznie mamy gotowy dokument, trzeba tylko wprowadzić niewielkie poprawki.


 


Wystawioną fakturę pro–forma należy zawsze zapisać do bazy (pamięci ) programu. Zawsze może się przydać jako wzór czy szablon innych takich dokumentów, trafiając na listę wszystkich takich wcześniej wystawionych faktur tego typu, które nie generują konsekwencji podatkowych a mogą stanowić zachętę do zapłaty zaliczki a nawet całości za oferowane w proformie towary czy usługi.


 


Wiadomo jak i dlaczego wystawiamy fakturę pro-forma, więc teraz pozostaje ją tylko wydrukować w formie papierowej lub wysłać pocztą elektroniczną do odbiorcy. Wysyłka e-mailem jest szybsza i nie generuje dodatkowych kosztów, zważywszy, że jeszcze nie wiadomo czy transakcja dojdzie do skutku. Wszystkie wyżej wymienione czynności po wystawieniu faktury pro-forma można dokonać, według potrzeb, jednym kliknięciem:


 


 


Jak wystawić dokument pro-forma


 


Służą do tego przyciski funkcyjne w kolorze  czarnym, zmieniającym się na kolor rubinowy. Posiadają one ikonki, które obrazowo przedstawiają co można wykonać klikając na ten właśnie klawisz funkcyjny.  Kolejno, najeżdżając myszką na przycisk polecenia możemy wystawić nową fakturę, zapisać ją do bazy (pamięci ) programu, zapisać w formacie pdf i wydrukować na drukarce, wysłać e-mailem, wystawić podobną, przejść do listy proform w innej zakładce programu.


 


Fakturę pro-forma można wystawić szybko i łatwo, podobnie jak samą fakturę VAT. Program afaktury.pl  udostępnia swoim użytkownikom wiele funkcji, które dają szerokie możliwości przetwarzania wystawionego dokumentu. Przedsiębiorcy mają ułatwione zadanie i coraz częściej stosują ten rodzaj dokumentu gdyż jest wierną kopią przyszłej faktury właściwej, co znacznie przyspiesza i upraszcza współpracę handlową między kontrahentami.


 


Stosuj „pro-formę” w dokumentach……………………… nigdy nie rób pro-formy w biznesie!   :)